සෑම නිවසකටම විදුලිය ලබාදීම මානව හිමිකමක් ලෙස ගෙන, එය රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් කරගත් එකම නායකයා, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පමණයි.
Posted on December 8th, 2013

 à·€à·’දුලිබල හා බලශක්ති අමාත්”à¶º නà·à¶­à·à¶¥ පවිත්”à¶»à· වන්නිආරච්චි

 à·ƒà·‘ම නිවසකටම විදුලිය ලබාදà·à¶¸ මානව හිමිකමක් ලෙස සලකා එය රාජ්”à¶º ප්”à¶»à¶­à·’පත්තිය කරගත් එකම නායකයා,අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිඳුන් පමණක්ම බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්”à¶º නà·à¶­à·à¶¥ පවිත්”à¶»à· වන්නිආරච්චි මැතිනිය ප්”à¶»à¶šà·à· කරයි.

අමාත්”à¶ºà·€à¶»à·’ය පෙන්වා දෙන්නේ නගරයට පමණක් à·ƒà·à¶¸à·à·€à· තිබූ විදුලිය, ඈත ගම්දනව් කරා ගෙනයාම සඳහා, රාජ්”à¶º කේන්ද්”à¶»à¶º තුළ සුවිශේෂ෠වරප්”à¶»à·ƒà·à¶¯ රැසක් නිර්මාණය කරදà·à¶¸à¶§ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනපතිඳුන්ට හැකිවූ බවයි.

 à·€à·’දුලිබල හා බලශක්ති අමාත්”à¶ºà·à¶‚ශය, යෞවන කටයුතු හා නිපුනතා සංවර්ධන අමාත්”à¶ºà·à¶‚ශය ඒකාබද්ධව, දිවයින පුරා කාර්මික පුහුණු සමධ්”à¶ºà·ƒà·Šà¶®à·à¶± 18 ක් කේන්ද්”à¶» කරගනිමින් ආරම්භ කළ විදුලි කාර්මික පුහුණු පාඨමාලාවේ අභ්”à¶ºà·à·ƒà¶½à·à¶·à·à¶±à·Š සඳහා සහතිකපත් ප්”à¶»à¶¯à·à¶±à¶º කිරà·à¶¸ වෙනුවෙන්,2013.12.07 දින කොළඹ පදනම් ආයතනයේ පැවති උත්සව අවස්ථාවට සහභාග෠වෙමින්, අමාත්”à¶º නà·à¶­à·à¶¥ පවිත්”à¶»à· වන්නිආරච්චි මැතිනිය මේ බව පැවසුවාය.

මෙහිද෠කාර්මික පුහුණු මධ්”à¶ºà·ƒà·Šà¶®à·à¶±à·€à¶½ විදුලි කාර්මික වසරක පුහුණුව නිමකළ අභ්”à¶ºà·à·ƒà¶½à·à¶·à·à¶±à·Š 431 දෙනෙකු සඳහා සහතිකපත් ප්”à¶»à¶¯à·à¶±à¶º කෙරිණි. NVQ – 4 මට්ටමේ විදුලි කාර්මික පුහුණුව ලත් මෙම අභාසලාභà·à¶±à·Š පිරිස, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ වසර තුනක ආධුනිකත්ව පුහුණුව සඳහා යොමු කෙරේ.

යෞවන කටයුතු හා නිපුනතා සංවර්ධන අමාත්”à¶º ඩලස් අලහප්පෙරුම හා විදුලිබල හාබලශක්ති අමාත්”à¶º නà·à¶­à·à¶¥ පවිත්”à¶»à· වන්නිආරච්චි මැතිනියගේ ප්”à¶»à¶°à·à¶±à¶­à·Šà·€à¶ºà·™à¶±à·Š සහතිකපත් ප්”à¶»à¶¯à·à¶±à¶º සිදුකෙරිනි.

 à¶‹à¶­à·Šà·ƒà·€ සභාව ඇමතූ අමාත්”à¶º නà·à¶­à·à¶¥ පවිත්”à¶»à· වන්නිආරච්චි මැතිනිය කියා සිටියේ අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ මගපෙන්වà·à¶¸ මත වෘත්තà·à¶º පුහුණු ක්ෂේත්”à¶»à¶ºà·š ලබා ඇති ප්”à¶»à¶œà¶­à·’ය සමාජයේ විවිධ පාර්ශවයන් අතර කතාබහට ලක්ව෠ඇති බවයි.තාරුණ්”à¶ºà¶ºà·š  à¶…නාගතය වෙනුවෙන් තුන්කල් දකිනා නායකයෙකු ලෙස අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගෙන ඇති තà·à¶±à·Šà¶¯à·” තà·à¶»à¶« සම්බන්ධයෙන් සමාජ කතිකාවක් ඇතිකළ යුතු බව පෙන්වා දුන් නà·à¶­à·à¶¥ පවිත්”à¶»à· වන්නිආරච්චි මැතිනිය, ඉතිහාසයේ තාරුණ්”à¶ºà¶ºà¶§ වඩා අද දවසේ තාරුණයය වාසනාවන්ත ව෠ඇතැයිද කà·à·€à·à¶º.

 à·€à·à¶©à·’දුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්”à¶º නà·à¶­à·à¶¥ පවිත්”à¶»à· වන්නිආරච්චි මැතිනිය…………………….

 “වෘත්තà·à¶º පුහුණු අංශය ගත්තම පක්ෂ විපක්ෂ දෙකේම,පාර්ලිමේන්තුවේද෠මෙවර මහා ප්”à¶»à·ƒà·à¶¯à¶ºà¶§ ලක්වුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ අමාත්”à¶ºà·à¶‚ශය භාරව කටයුතු කළා.එතුමා තුන්කල් දකිනා නායකයෙක්.ඔබේ අනාගතය තව අවුරුදු කà·à¶´à¶ºà¶šà¶¯à· කොතනකද තියෙන්නේ කියන එක තà·à¶±à·Šà¶¯à·” කරන්න සැලැස්මක්, එතුමට තියෙනවා.විශේෂ දැක්මක් තියෙන නායකයෙක්,එදා වෘත්තà·à¶º පුහුණු ක්ෂේත්”à¶»à¶ºà·š ගත් ක්”à¶»à·’යාමාර්ග,එක්ක ඩලස් ඇමතිතුමා ඒ විෂය පිළිබඳව  තිබෙන පරිචය සමග,වෘත්තà·à¶º පුහුණු ක්ෂේත්”à¶»à¶º විශාල ඉදිරියකට ගෙනැවිත් තිබෙනවා.

 à¶¸à·™à·€à¶» අයවැයේදි ජනාධිපතිතුමාගේ වැය ශà·à¶»à·Šà·‚ය යටතේ කතාකරන විටසස දැක්කා,ජනාධිපතිතුමා යටතේ තබාගෙන තිබෙන ආයතන මොනවද කියලා. එකක් තමයි, ත්”à¶»à·› භාෂා පිළිබඳ  නිපුනතාවය 2021 ද෠සියයට සියයක් ගෙන ඒමට ජනාධිපතිතුමා ඒ සඳහා මුදල් වෙන්කරගෙන තිබෙනවා.

 à¶’ වගේම පරිගණක තාක්ෂණය,පරිගනක දැනුම මේ රටේ තරුණ තරුණියන්ට ලබාදà·à¶¸ සඳහා වන වැඩපිලිවෙලට ජනාධිපතිතුමාමුදල් වෙන්කරගෙන තිබෙනවා. ජනාධිපතිතුමා බලයට පත්වන විට මේ රටේ පරිගණක ශාක්ෂරතාවය තිබුණේ 4.5% යි. අද ඒ පරිගණක ශාක්ෂරතාවය  45% දක්වා ඉහළට රැගෙනවිත් තිබෙනවා.නැණසල හරහා පරිගණක දැනුම ප්”à¶»à¶ à¶½à·’ත කරන්න ජනාධිපතිතුමා විශාල වෙහෙසක් ගන්නවා.ප්”à¶»à·à¶ºà·à¶œà·’ක නායකයෙක් විදිහට එතුමා,පරිගණක දැනුම දෙන්න ඕනකියලා මහා ගොඩනැගිලි හැදුවේ නැහැ.මුරකාරයෝ දාලා,වෙනම නිලධාරà·à¶±à·Š දාලා, බිල්ඩින් හදලා නෙමෙයි එතුමා ඒ ගමන යන්නේ. ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට බාරදෙනවා නැණසල පටන් ගන්න. ගමේ පොදු  තැනක් ඒ සදහා යොදා ගන්නවා. අද නැණසල හරහා විශාල පරිගණක දැනුමක් දරුවන්ට ලැබ෠තිබෙනවා. ලෝකය ජයගන්න සිටින ඔබ, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දෙස, තෙවැනි ඇසකින් බැලිය යුතුයි. එතුමා තà·à¶»à¶« ගන්නේ  අනාගතය ගැන හිතලා.

එතුමා මට විදුලිබල අමාත්”à¶ºà·à¶‚ශය බාර දෙනකොට කිව්වා,2014 දෙසැම්බර් වනවිට ලංකාවේ සෑම නිවසකටම විදුලිය දෙන්න ඕන කියලා.මම කිව්වා ජනාධිපතිතුමනි,ප්”à¶»à·à·Šà¶± තියෙනවා.සමහර පළාත්වල,ගම්මාන වල,අවසන් විදුලි කණුවේ ඉදලා කණු දසහයක්,දොළහක් දමන්න ඕන,නිවාස හතරකටපහකට විදුලිය දෙන්න.දැන් තියෙන ක්”à¶»à¶¸à·€à·šà¶¯à¶º තමයි, ගමට විදුලිය ගියහම, එතන ඉදලා නිවසකට විදුලිය ගන්න අමතර විදුලි කණු අවශ්”à¶ºà¶±à¶¸à·Š, ඒක ඒ නිවාස හිමියන් දරන්න ඕන කියලා.ජනාධිපතිතුමා කිව්වා ඒක වහාම වෙනස් කරන්න කියලා.ඒකත් විදුලිබල මණ්ඩලය හරහා කළයුතුයි කියලා එතුමා උපදෙස් දුන්නා.ඒ අනුව ගෙවල් දහයක් තිබුණත්, එකක් තිබුණත්, විදුලිය දෙන්න, කණු 4ක්,5ක් අවශ්”à¶ºà¶±à¶¸à·Š,ඒක විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් කරන්න කියලා එතුමා උපදෙස් දà·à¶½à· තියෙනවා.

අපි ප්”à¶»à¶­à·’පත්තිමය විදිහට පිළිගන්නවා,සැමට විදුලිය දෙන එක මානව හිමිකමක් විදිහට.ඒ නිසා,ගේ à¶½à¶œà¶§ යනකම් විදුලිය රැගෙනයාමේ වගකà·à¶¸,විදුලිබල අමාත්”à¶ºà·à¶‚ශයේ මගපෙන්වà·à¶¸ යටතේ විදුලිබල මණ්ඩලයට පවරන්න කියලා ජනාධිපතතුමා උපදෙස් දà·à¶½à· තියෙනවා.නිවස ලගට විදුලිය ගියත්,ඒ සම්බන්ධතාවය ගන්න .කාටහරි ප්”à¶»à·à·Šà¶±à¶ºà¶šà·Š තියෙනවානම්,ඒකට ණයක් දෙන්න වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා.ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්”à¶º බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමග අපි සාකච්ඡා කරලා.සමෘද්ධි ව්”à¶ºà·à¶´à·à¶»à¶ºà·™à¶±à·Š ණයක් දෙන්න පියවර ගෙන තිබෙනවා. ගමට විදුලිය ලැබෙනවිට, ඒ ගමට තිබෙන වටිනාකම ඉහළ යනවා. ඉඩමට තියෙන වටිනාකම ඉහළ යනවා. එදා නගරයට පමණක් à·ƒà·à¶¸à· වෙලා තිබුණ විදුලිය,ජනාධිපතිතුමන් යටතේ ගම්දනව් දක්වා විහිදිලා ගිහින්,සෑම නිවසකටම විදුලිය දෙන්න ඕන කියන එක,තමන්ගේ රාජ්”à¶º ප්”à¶»à¶­à·’පත්තියකරගත්ත නායකයෙකු යටතේ තමයි අද විදුලිබල අමාත්”à¶ºà·à¶‚ශය මෙහෙයවන්නේ.

 à¶‰à¶­à·’හාසයේ තාරුණ්”à¶ºà¶ºà¶§ වඩා, වර්තමානයේ තාරුණයය වාසනාවන්තයි. à¶”බට සතුටු වියහැකි පැතිකඩ රාශියක් නිර්මාණය කරදුන් නායකයෙකු යටතේ මේ ගමන යන්න ඔබට අවස්ථාව උදාවෙලා තියෙනවා” යැයිද අමාත්”à¶º, නà·à¶­à·à¶¥ පවිත්”à¶»à· වන්නිආරච්චි මැතිනිය කà·à·€à·à¶º.

 à¶¸à·™à·„ිද෠යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්”à¶º ඩලස් අලහප්පෙරුම මැතිතුමාද අදහස් දැක්විය.

මෙම අවස්ථාවට යෞවන කටයුතු හා නිපනතා සංවර්ධන අමාත්”à¶ºà·à¶‚ශ නිලධාරà·à¶±à·Š හා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්”à¶ºà·à¶‚ශ නිලධාරà·à¶±à·Š මෙන්ම විදුලි කාර්මික පුහුණු අභ්”à¶ºà·à·ƒà¶½à·à¶·à·à¶±à·Š සහභාග෠ව෠සිටියහ. 

 The Media Team

Ministry of Power & Energy

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress