අද තියෙන්නේ ‘මල් හතේ‘ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය… “ගහපු ගමන් ඹළුව පැලෙන බැටන් පොලු ආනයනය කළාද?… “කැසිනෝ ප්‍රවර්ධනයට සනී ලියෝන් ගෙනෙනවාද?… “ආණ්ඩුවේ වැඩ ගැන කතා නැත්තේ රතන හාමුදුරුවෝ දැන් වැඩ වසන්නේ වනවාසීවද?.. විමල්ගෙන් ප්‍රශ්න පත්‍රයක්
Posted on November 5th, 2015

2015-11-04  ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් පැවැත්වු මාධ්‍ය සාකච්ඡාව

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress