හිජාබ් සහ බුර්කා
Posted on May 6th, 2019

සුදත් ගුනසේකර

හිජාබ් සහ බුර්කා දෙකම අයින් කරන්ට මුස්ලිම් මිනිසුන්ගෙන් අහල ඉන්ට ඕනෑ වෙනි කථා කියන්නේ මොන බුරුවෝද. මුස්ලිම් ඡන්ද වලට කෑදරකම නිසා රට ජාතිය පාවාදෙන මෙවෑනි ජාති හා දේස ද්‍රෝහින්ට තවදුරතටත් ඔබේ ඡන්දය දෙනවාද එසේ නෑතුව ඒලග සෑරේ එසේ ආපුවාම නරිජ්ජ බෝලත්තෙන් ගහලා පන්නනවාද
 මෙවෑනි ජාති හා දේස ද්‍රොහින් කකුල්දෙකෙන් අල්ලා පරසක්වල ගහට්ත ඕනෑ.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress