චෝදනා එල්ලවන පාඨලී චම්පික හා රාජිත සේනාරත්න ගැන විවිධ අදහස්
Posted on December 15th, 2019

උපුටා ගැන්ම හිරු නිව්ස්

සිද්ධීන් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ලවන පාඨලී චම්පික රණවක හා රාජිත සේනාරත්න යන හිටපු අමාත්‍යවරුන් සම්බන්ධයෙන් දේශපාලනඥයින් හා සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයින් අදහස් පළ කළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress