සිංහල රට කොහෙද කියා ඔන්න බලාගන් ඇමතියෝ ඔන්න බලාගන්
Posted on June 18th, 2015

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න 

ආදියේ සිට  මේ දිවයින  සීහල ,  සීහලක   , සිංහල හා එහා නම් වලින් උපතලද  සින්හලාන් ,  සේය්ලාන්  සිලෝන් , සිහෝල් , ආදී නම් වලින් හැඳින්විණි  සංස්කෘත පොත්වල  සිංහල නාමය බහුලව යෙදී ඇත . සමන්තපාසාදිකා අටුවාවේ එය  ”සීහල ” ලෙස සිටී  දෙමල පොත්වල ” සින්ගලම් ‘ ලෙසද තැනෙක”ඊලම් ‘ ලෙසද ඇත . සීහලම්  , ඊළාම් ලෙස බින්දී ඇත .  චීන්නු යෙදුවේ” සෙන් – කියා -ල  ” යනුවෙනි  අරාබින්   ‘සරන්දිබ් ”  ලෙස ලිව්වේ  සීහල දීප ” යන්නය .  ටොලමි” සලිකේ ” නමින් ලිව්වෙ  සීහලක නම විය හැක  තවත් අරාබි වචනයක් නම් සිංහල ද්වීප   යන්නට සමාන  ”සිං ගල් දිබ් ” යන්නය   තිකුනාමලයේ  නිත්තුප්පානේ සෙල්ලිපියක ”’ සිං ඝලේන්ද්‍ර ශිලාමෙඝ ”යනුවෙන් ඇත
                                          වයඹ දිග ඉන්දියාවේ පළමුවන සිය වසට අයත් ඛරෝෂ්ටි   ශිලා ලේඛන දෙකකම    ‘සිංහල නමින්  පුද්ගල නාම දැක්වේ  තැනෙක  ”සිංහ’ ” නමින්ද තවතනෙක ”’සිහිලකගේ  යහළු සිංහ මිත්‍ර ‘ යනුවෙන් ඇත .  ලංකාවේ  බ්‍රාහ් මී  ශිලා ලිපියක”’සිධ  සිහස බමනහ ‘ය්  දැක්වේ  සිහස යනු ” සිංහගේ ‘  යනුය්.  . ඉන්දියාවේ සමුද්‍ර ගුප්ත රජුගේ — ක්‍රි ව 4 සියවස –” ලිපියක  අපරට වැසියන් ”’සයින්හලක ”’ එනම් සිංහලේ නිවැසියන් ලෙස හඳුන්වා ඇත . නාගාර්ජුන කොණ්ඩයේ  සෙල්ලිපියක  ” සීහල සංඝ ” නම් භික්ෂුන් පිරිසක්  විසින් එහි ආරාමයක් කරවූ බව සඳහන්ය .  ඒ 4 වන සියවසේදීය .  සීහල දේශයෙන් ගිය සංඝයා සීහල සංඝ වුයේ  අන්ග්ලොවරුන්ගේ රට  ඉංග්ලන්ඩ්  වූ ලෙසිනි  මහා භාරතයේ එක කොටසක ”සින්හලාන් ලෙසද තැනෙක ”සින්හලාහ් ” ලෙසද ඇත . විභීෂණ සීතාට සිංහලයන්ගේ රට පෙන්වූ හැටි    ‘බාල රාමායනයේ ” දැක්වේ  රාජසුය යාගය සඳහා  සිංහල රජුන් පැමිණි බව  මහා භාරතයේ  රාජසුය  පර්වයේ දැක්වේ අලහබාද් ප්‍රශස්තියක ” සයින්හලික ” නම් වචනයක් ඇත . බුධ්ධගයාවේ  සෙල්ලිපියක  ”සිංහලද්වීප ජන්මනා …..” ලෙසද කෞටිල්‍ය අර්ථ ශාස්ත්‍රයේ ”’සිංහල ද්වීපේ මයුර ග්රාමේ  කුලා නාම නදී ”’ යනුවෙන් දෙතනකම ඇත . ඉන්දීය ඉතිහාසයට ආලෝකය සැපයු ”මන්ජුශ්‍රී මුල කල්පයේ ”” සිංහල ද්වීප වාසීනඃ ”’යය දැක්වේ .
                            සිංහලය    මුතු  උපදිනා ආකාර අටෙන් එකකි ——රත්න පරීක්ෂා —
                              සිංහලය මුතු උපදින පළමුවෙනි තැනය —  අගස්ති මතය   මේ තැන්වල කෙලින්ම රට සිංහල නමින් හඳුන්වා ඇත
” සිංහලයෙහි ”’පලිඟු ගැන  ”යුක්ති කල්ප තරුවෙහි   ”භෝ ජ  රාජ’ විසින්   දක්වා ඇත  සිංහලය ”මුතුකෙත ” බව  නවරත්න පරීක්ශාවෙහි දැක වේ
 පාලියෙන් සීහල වශයෙන්ද සකුවෙන් සින්හලාහ්  සහ සින්හලාන් ලෙසද දෙමලෙන් ”ඊලවාර් ” සිංහල ජනයා හඳුන්වා ඇත . පාලියෙන්” සීහල දීප ” සකුවෙන් සිංහල ද්වීප ” ලෙසද දෙමලෙන් ”ඊළාම් ”  යනුවෙන්ද මේ දේශය හැඳින්වුනේය .රාජරාජ චෝල රජුගේ  ගේ ලිපිවල මේ රට ”ඊල මණ්ඩලම් ” නමින් දැක්වේ ”’සින්ගලම්  එන්රදු ඊල නාට්ටේ  අන්දෝ  එන්රැදු  සින්ගලම් චෝල් ” යනුවෙන්  පවනන්දී පිරිවජිගේ   නන්නුල් වියරණයෙහි  කියන්නේ ” සිංහල නම් ඊල දේශය  ”  යනුවෙනි  ”සින්ගලර්  ” නමින්ද  දෙමලෙන් සිංහලයන් හඳුන්වා ඇත  ”කලින්ගත්තුප්පරනී දෙමල කාව්‍යයේ  ”සින්ගලර් වන්කලර් ”හා රාජරාජ චෝලගේ ”මුරට්ටෝලීල් සින්ගලර්  ඊල මණ්ඩල ‘මුම් ‘ යන පාඨ  .බලන්න   . වීර සෝලියම් ව්‍යාකරණයේ ”සින්න්ගලවන්  පෙසුවදු  සින්ගලම්  යනුවෙන් පවසා ඇත්තේ ”සිංහලයා දොඩ  න   බස සිං හල  නම් වේ ” යනුවෙන්ය .
            2 කොටස පසුව

4 Responses to “සිංහල රට කොහෙද කියා ඔන්න බලාගන් ඇමතියෝ ඔන්න බලාගන්”

 1. ranjit Says:

  Senevi we get upset when power hungry mad men like Wijedasa and some of his third grade pals in the UNP utter words without knowing the value of a word or maybe think that everyone is a fool like them. This third grade politicians Wijedasa,Harrison,Awamangalaya,Sajith,Viraj etc thinks and acts like political professors but ordinary people in this country knows very well about these corrupt liars and the knowledge they have about the country and the history of this country we Sinhalese call home.

  Sri Lanka is the Sinhala land.The religion is Buddhism and this our home sweet home which no one earth can change it unless something happened like the end of the world. We welcome others to live as Sri Lankans but not separate lands or powers. Sri Lanka is one country for all to live as one not to play around by politics. Long live the Sinhala land and Sinhala people.

 2. Independent Says:

  No camp closed down this year: Army

  June 18, 2015 10:07 am
  The Sri Lankan Army has clarified that no Army camp has been closed down in the Northern Province since January this year.

  According to the clarification, the maximum number of camps closed down since the end of Eelam War in May 2009 was 24 and this took place last year.

  This followed the closure of 15 camps in 2013; nine in 2010; seven in 2009 and four in 2011. Totally, 59 camps, termed in the statement as “small outposts,” were wound up since May 19, 2009

 3. Christie Says:

  Namaste: People from the Middle East and Europe identified the land as the land of Sinhala people. Unfortunately Indian imperialists and Indian colonial parasites managed to get SWRD to identify Ceylon as Sri Lanka. Work of the Indian imperialists. Jai Hind

 4. Charles Says:

  Dharmasiri thanks for that well researchd article. Fools like Wijedasa and Chandrika will not bother to understand the reality their intelligence is half baked

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress