මට ද්‍රෝහියා කියන අය මේ රටට ද්‍රෝහිකම් කළා-මෛත්‍රී පලමු වරට යහපාලනයට දෙහි කපයි
Posted on July 13th, 2015

Lankanewsweb

මට ද්‍රෝහියා කියා බණින එයාලා …මේ ආණ්ඩුව හදාගෙන රටට කල ද්‍රෝහිකම් අමතක වෙලා යනුවෙන් ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද උදැසන සිය උපදේශකයන් සමග පවසා තිබේ.අද උදැසන ජනාධිපතිවරයා විසින් කරනවා කී විශේෂ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම එජාපයේ ප්‍රභලයන් දුරකථනය ඔස්සේ විමසිම් කර ඇති අතර එජාප ප්‍රභයන් කිහිප දෙනෙකුම මෛත්‍රීට ද්‍රෝහියා” යනුවෙන් අමතා තිබේ.

එයට පිළිතුරු දෙමින් මෛත්‍රී ජනපති මේ බව පැවසු අප විශේෂ වාර්තාකරු සදහන් කළා.

මේ අතර මහින්ද රාජපක්‍ෂ හිටපු ජනාධිපති සන්ධානයෙන් නාම යෝජනා දීමත් සමග ස්ථිර වශයෙන්ම සන්ධාන ආණ්ඩුවක් හැදෙන බව  ජනාධිපති මෛත‍‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතා පවසා තිබේ.ජනාධිපතිවරයා සන්ධාන පක්‍ෂ නායකයන් හමු වූ අවස්ථාවේ මේ බව පවසා තිබේ.

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍‍්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා මේ බව කියා සිටියේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාපජෂක්‍ මහතා විසින් කොළඹදී කැඳවා තිබූ සන්ධාන මන්ත‍‍්‍රී හමුවේදීය.

2 Responses to “මට ද්‍රෝහියා කියන අය මේ රටට ද්‍රෝහිකම් කළා-මෛත්‍රී පලමු වරට යහපාලනයට දෙහි කපයි”

 1. Christie Says:

  ඇයි දෙයියනේ මහෙන්දරන් මහෙන්දරන් වැඩේ දෙනකොට මෙයත් නාකි හමත් එක්ක බුදියගෙනද හිටියෙ?

 2. Ananda-USA Says:

  HOGWASH: United National Front for Good Governance

  The FOG of confusion envelops the JUNTA of BACKSTABBERS of the UNFGG which I will now re-label as the UNFOG:

  UnPatriotic Non-National Federation of Odd Goofballs

  STILL laboring under the DELUSION that they can be the Kingmakers in the upcoming Election!

  The people of Sri Lanka have now seen the DESTRUCTION they have wrought:

  the National ECONOMY in tatters,
  National Infrastructure Development at a STANDSTILL,
  NO HELP from the Neo-Colonial Western Powers who EGGED them on to TREASON and engineered a coup-de-etat for a pittance paid to NGOs,
  Tamil Separatists behaving as if they ALREADY have their Separatist State of Eelam,
  MOST PROMISES of the 100 day Yahapalanaya program ABANDONED,
  Government Officials looting the National Treasury and the Central Bank,
  the UNELECTED but APPOINTED UNP behaving dictatorially as if they had an electoral MANDATE and promising DEVOLUTION to separatists,
  the value of the Sri Lankan rupee zooming downwards and the COST OF LIVING rocketing upwards,
  and a full blown WITCH HUNT of Political Opponents underway AS NEVER BEFORE in INDEPENDENT Sri Lanka!

  This has been the PRICE of Electoral Myopia !

  Who in his right mind would AGAIN VOTE for, or pay HEED to, these SERIAL BUNGLERS who having MISLED the Voters of Sri Lanka ONCE in January, 2015 at the Presidential Election want to REPEAT the same performance in August, 2015 at the General Election?

  The Sri Lankan people have HAD ENOUGH of these INEXPERIENCED BUNGLING IDIOTS who destroyed the war-winning government that was developing our Motherland at a breakneck pace!

  They know NOW the MONUMENTAL FOLLY of trusting these addle-pated JOKERS and greedy puppets of FOREIGN powers!

  Come August 2015, the Voters of Sri Lanka will LAUGH these JOKERS PERMANENTLY out of office!

  May the FOG of CONFUSION reign only in the minds of the UNFOG cartel, and not in the minds of the General Voting Public with their minds NOW CLARIFIED by the Antics and Bungling since the last Election.

  The SURVIVAL of our Motherland, hallowed in our time by the blood of tens of thousands of our dead patriotic sons and daughters, who have sacrificed their lives offering the last full measure of their devotion to their Motherland, now lies in your hands!

  Rathna Deepa, Janma Bhumi
  Lanka Deepa, Vijaya Bhumi
  Mey Apey Udaara Wu
  Mathru Bhumi-yayi
  Mathru Bhumi-yayi!

  Aadi Sinhale, Ae Apey Meemuthun Layin
  Saara Wu, Udaara Wu
  Mathru Bhumi-yayi
  Mathru Bhumi-yayi!

  ……………………………………….

  MOU to form the United National Front for Good Governance in Sri Lanka signed

  ColomboPage News Desk, Sri Lanka.

  July 12, Colombo: The coalition partners, who contributed to the victory of January 8th election of President Maithripala Sirisena, have come forward to contest the upcoming parliamentary elections with the United National Party (UNP)as a new front and accordingly, have formed the United National Front for Good Governance.

  The Memorandum Of Understanding to form the United National Front for Good Governance was signed at the Temple Trees Sunday. The United National Front for good governance was signed under the patronage of the leaders and members of UNP, a section of SLFP, JHU, SLMC, Upcountry Tamil Alliance and Democratic Peoples’ Front.

  Prime Minister Ranil Wickramasinghe and General Secretary of the UNP Kabir Hashim signed the MOU on behalf of the UNP. Minister Patali Champika Ranawaka and Venerable Athuraliye Rathana Thero signed it on behalf of the Jathika Hela Urumaya.

  Meanwhile, another MOU between the UNP and the Progressive Group of the Sri Lanka Freedom Party (SLFP) was also signed at the Temple Trees. Ministers Rajitha Senaratne, Arjuna Ranatunga and M K A D S Gunawardena signed for the Progressive Group of the SLFP.

  The political party leaders said that they decided to establish the Front to prevent the reversal of the political revolution that took place on the 8th of January.

  Noting that for the first time in the history, the United National Party is contesting the General Election as a broad Front, Prime Minister Ranil Wickremasinghe said they signed a new agreement to take forward, strengthen and implement the January 8th revolution. And the new government will establish good governance.

  He further said they have to face the attempts by former President Rajapaksa and his regime to disrupt the January 8th revolution and to grab the power again.

  The Prime Minister said that they decided to form a United Front to protect good governance and it has to work as a political movement. The United National Party will contest under the Elephant Symbol at this election and no one will lose their identity.

  He said that they have given the opportunity to be present in Parliament as separate groups. All communities in the country should be united. The democracy in the country should be strengthened and the country should move into a modern era, he said.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress