ආදරය තහනම් රටක​
Posted on March 8th, 2016

වෛද් රුවන් එම් ජයතුංග 

මිනී කඳු ගොඩ ගැසූ දේශයක

රුධිර ගංගා මත පීනූ  සමාජයක

වෛරය ද්වේෂය වගා කල භූමියක

අන්තවාදයේ ආගම්වාදයේ ජාතිවාදයේ

අනන්ත වූ කුණු තැවරුණු ආකාශයක

ජීවත් වන දනන් හට ආදරය කරුණාව

වලංගු නොවන හැටි බලව මිතුර

 Thahanaprata

උගන්වා තිබෙන්නේ ආදරය නොව

එකිනෙකාට ද්වේශ කරමින්

විනාශයේ දොරටුව වෙත යාමටයි සබඳ

 

එව බලව මිතුර

දෙදෙනෙකු පෙමින් වෙළුනු විට

එහි චමත්කාරය නොව

නොකෙරුණු රාගයේ ඕජස් දකින

අනෙකාව විනිශ්චය කිරීමට නොපසුබටවන

දනන් වෙසෙන බොදු ක්‍රිස්තියානි හින්දු

ආගම් වල පහස ලත්  දේශය

වහා එව බලව මිතුර

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress