සින්හෙල ජාතික බලය විසිරි ඇතිබව හතුරා දනි!
Posted on June 14th, 2016

අනුර සෙනවිරත්න

මෙම ඇත්ත අපට එලියෙන් තේරුනබව ඇගෙඋවට උත්සන්න රෝග මමත්වය නිසා ඇත්ත හරියට නොතේරී ජාතියම අසරනවි ඇත.

එය අප වරදකින් නොව දසකයන්තුල අපේ ජාතිකත්වය පාගා එක රටක එක ජාතියක් යන ලෝක පාලන සිද්දාන්තය උල්ලංගනය කරන බහු බූත බහු ජාතික අපරාදෙ ලොව එකම සින්හෙල ජාතික රටේ වැපිරිය.

තමාගෙ සොබාදම් ජාතිය යටපත් කලවිට මිනිසා අන්ත මමත් වයට ගොදුරු වේ. නිවටවේ – තමාගෙ රටේ අයිතියවත් කියන්ට බැරිව ගොලුවේ.

අපේ ජාතික සෛරිත්වය යන සිහසුනෙ අප ඉන්දගන්නෙ නැති නිසා පදින්චිකාර ජන වරිගයන් ලහියෙ එහි ඉන්දගන්ට තටමයි.

පදිංචි කාර ජන වරිගයන් ට ලොව කුඩා එකම සින්හෙල රටේද ඔවුන්ගේ විජාතික රටවල ඇති විජාතික අයිති වාසිකම් දිම නිසා රට ආක්රමනයට ගොදුරුවි ඇත.

රටේ නොනවතින ගැටලුව සින්හෙල ජාතික ගැටලුව – වෙනම ජාතීන් එක රටක නැත. ගැටලුව සින්හෙල ජාතික සෛරිත්වය උල්ලංගනය කිරීම – එකම විසදුම සින්හෙල ජාතිකත්වය රජ කරවා සියළුම පදිංචි කාර ජන වරියන් ද සින්හෙල ජාතික පුරවැසියන් කිරීමටය.

එක රටක එකීය ජාතිකත්වය පමණය. එම රටේ සමානත්වය එකම ජාතික අයිතිවාසිකම් පමනය. මෙය ලොව හැම ජාතික රටක ගෙන යන පාලන සිද්දාන්තය. ලංකා නමින් යන රට සින්හෙල රට එහි අද ඇත්තේ නීති එරෙහිව අන්තවාදී ජඩ අපරාද අපාලනයකි.

කොපමන කල් ගියත් ජාතිකත්වය යන මූලික මිනිස් අයිතිය සින්හෙල ජාතික මව්බිම වන ලන්කාවෙ හෝ සින්හෙල දූපත් රටේ පමණක් අපට ඇති අයිතිය සදා අහිමිකල නොහැකි අයිතියක්. මෙම යුක්තිය ලබා ගැනීමට අපට සින්හෙල ජාතික පාලනයක් මගින් නීතියානුකූලව ලෝක උසාවියක් තුළින් උවද ඉල්ලිය හැක.

අද අපේ විසිරුනු අසරණ තත්වය නිසා ඇත්ත විසදුමට ජන බලය ඕනැ. තනි කුඩා කල්ලි ලෙස එක් නොවී මෙම උතුම් වියපුරුව කල නොහැක.

රට නොරැකුනොත් කිසි දෙයක් හෝ කිසිවෙකු නොරැකේ. බඩගින්න උවද මදකට ඉවසා අප වෙනුවෙන් අපමය හිතා අත් වැල් බැදගන්නෙමු.

අද මූලික රටකරුවන්ගෙ එකම අරමුණ සින්හෙල ජාතිය සුන්කර ලීමය. අපේ දියාරුව හතුරෝ දන්න නිසා  ඔවුන් බය නැතුව අපව පාගා ගෙන යයි. සීලාචාරව හා සාම කාමීව අප එක්වෙමු. එතකොට ඔවුන් ඇත්තට බියවී අපරාදය නවතයි. අපේ මූලික ආයුදය සින්හෙල ජාතික සෛරීත්වයබව නිතර මෙනෙහි කිරීමෙන් හා නිතරම ලොවටම ඇහෙන ලෙසට ලංකාව එකම සින්හෙල ජාතික රට බවත් මෙහි පදින්චිකාර සියලු ජන වරිගද  සින්හෙල ජාතික පුරවැසියන් බවට නිවැරදි කරන ඇත්ත පිලියම බවට එළිදරවුකිරීම. එයින්  සියලු හතුරෝ නිහඬ කලහැකි.

ජරා මමත්වය ඉවතලා අප අප අතර නිහතමනීව සුහාදරය දක්වමු – අපට යුක්තිය ලබා ගතහැක!

2 Responses to “සින්හෙල ජාතික බලය විසිරි ඇතිබව හතුරා දනි!”

  1. Christie Says:

    Look at other countries like Mauritius, Guyana and Fiji.

  2. Fran Diaz Says:

    It’s the old ‘divide & rule’ from Brit times. Not a single colonised country flourishes …. pity !
    Add party politics, Climate Change, and a few other things, and we have a lethal brew.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress