ගන්ධබ්බ
Posted on June 27th, 2016

වෛද් රුවන් එම් ජයතුංග 

ගන්ධබ්බයෙකු වූ මා

බොහෝ වේදනාවල් විඳ

ටයර් සෑයක් හරහා

විමුක්තිය ලැබුවෙක්මි

gandabba

මවුබිම නැත්නම්

මරණය කියමින්

කුණු කයක් දරාගෙන

ඝනඳුරු මැදියම

අරුණලු දකින්නට

කල උත්සහය

මට කුණු කය අහිමි කලේය

 

නන්දා සහ සුනිල් විසින්

විප්ලවීය මායාවෙන් අවධි කල

බොහෝ ගන්ධබ්බයන් සමග

මමද පාවෙමින් සිටිමි

පහතින්  පෙනෙන

මායා ලෝකය දකිමි

 

අපට පන්තිකලවුන්

ඝනඳුරු මැදියම

අරුණලු පෙන්වූවන්

විරු ගීත වලින් මායම්කලවුන්

මෙරට සහ පිටරට සිට

ජීවිත විඳින අයුරු  දකින්නෙමු

 

උන් ගේ දරුවන්

ප්‍රවේසම් කරවමින්

අපව දං ගෙඩියට දෑක්කූ

බක තපස්සුන්

ඉඳ හිට අහස දෙස බලා

අපට විරිත්තති

 

මුන් ගේ බක තපස් බලමින්

නිදහසේ පාවෙමින්

සිටින්නෙමු

සිරුරු අහිමි

ගන්ධබ්බයන් වූ අප

 

වෛද් රුවන් එම් ජයතුංග 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress