එට්කා ගිවිසුම හොර රහසේ ම අත්සන් කරයි ද?
Posted on January 11th, 2017

එට්කා ගිවිසුම හොර රහසේ ම අත්සන් කරයි ද?

ඉන්දියාව හා ශ‍්‍රි ලංකාව අතර අත්සන් කිරීමට යන ETCA ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් රහසිගත සාකච්වා පසුගිය 4-5 දෙදින තුල පැවැත්වී ඇති බවත් හොර රහසේම මෙම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට සූදානමක් ඇතැයි සැකයක් ඇති බවත් කොලඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් වෘත්තිය සමිති කිහිපයක නියෝජිතයින් කියා සිටියහ.

2 Responses to “එට්කා ගිවිසුම හොර රහසේ ම අත්සන් කරයි ද?”

 1. Christie Says:

  බිරිතානි ඉන්දියානු අදිරදය යටතේ ආවේත් ඉන්දියන් පරපෝසිතයො.

  අද ඉන්දියානු අදිරදයයටතේ ඉන්දියානු පිලිලය නැවතීම අමාරුය

  Indian colonial parasites went to British-Indian tropical colonies.

  Today Indian vermin are going to colonies of the Indian Empire.

 2. Kumari Says:

  Indians must be worried that after spending many years and millions of dollars they still haven’t managed to make us a colony of theirs.

  Let Modi and ROW officers, take the same route as Jayalalitha, sooner the better.

  We cannot be greatful enough to our rural masses and the Sangha for maintaining the soverignity of the land for thousands of years. I am sure this time too our country will carry through with the blessings of the triple gem.

  Putting Mr Weerawansa behind bars will not be enough to take over our blessed land. In the history of party politics it is always in the UNP times that we witness the most unbearable things happening to rival party politicians. JRJ came to power, repealed the Sirima Shasthri pact and gave citizenship and voting rights to the plantation Indians. The nephew comes to power through the back door and is giving 7 perches each to these Indians. What are we getting? Only tear gas and water bombs. Always the patriotic Sinhalese Buddhist go to jail over a most trivial of charges, while the Banku Hora is globe trotting.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress