බෙදුම්වාදී ව්‍යවස්ථාව පරදවන්නේ කෙසේද? – අධිනීතීඥ ගෝමින් දයාසිරි
Posted on January 26th, 2017

ජනාධිපති නීතීඥ මනෝහර ද සිල්වා මැතිතුමා විසින් රචිත බෙදුම්වාදීන්ගේ උපාය මාර්ග හා ව්‍යවස්ථා සංශෝධන” කෘතිය ජනගත කිරීමේ උළෙල.
2017-01-06 කොළඹ පදනම් ආයතනයේදී

One Response to “බෙදුම්වාදී ව්‍යවස්ථාව පරදවන්නේ කෙසේද? – අධිනීතීඥ ගෝමින් දයාසිරි”

  1. Dilrook Says:

    The best speech on the subject (some distractions are there though).

    Thank you very much Lankaweb for publishing this. I urge all Sri Lankans to listen to this a few times to grasp the full extent of this information-rich substance. It may be the difference between survival and extinction of the nation.

    Gomin is the only (emphasised) political commentator without emotional attachments and fears. That would make him unpopular among those “patriots” who value personal political attachments more than the nation.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress