ජනාධිපතිවරණයත් කල් දාන්නයි ආණ්ඩුව සූදානම් වන්නේ… විමල්
Posted on June 13th, 2019

Ada Derana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress