රාජිත කැම්පේන් එක කෑවා.. දැන් සක්කරයටවත් දිනවන්න බෑ..- බීමත් ලොක්කියක් රජිතට කුණු බැණුම් බනී…
Posted on November 14th, 2019

 lanka C news

ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රචාරක ව්‍යාපෘතිය ඇමති රාජිත සේනාරත්න විසින් අවසාන මොහොතේ මුළුමනින්ම කඩාකප්පල් කළේ යැයි ඒ පාර්ශවයේම බලවත් තැනැත්තියක විසින් දැඩි විවේචනය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ජනාධිපතිවරණ ප‍්‍රචාරක කටයුතු අවසානයේ මෙම තැනැත්තිය අධික ලෙස බීමතින් මෙසේ විවේචනය කර ඇත.

හරක් වැඩ සිදු කළ මෝඩ ඇමතිවරයා නිසා තම පරාශ්වය අන්ත පරාජයක් ලබන බවද දැන් පරාජය කිසිවෙකුට වැලැක්විය නොහැකි බවත් ඇය සඳහන් කර ඇතැයිද සදහන්ය.

One Response to “රාජිත කැම්පේන් එක කෑවා.. දැන් සක්කරයටවත් දිනවන්න බෑ..- බීමත් ලොක්කියක් රජිතට කුණු බැණුම් බනී…”

 1. Ancient Sinhalaya Says:

  To save the Sinhalese race, Sri Lanka and Buddhism all Sinhalese, apart from Buuru puthano, his arya barya and
  equally toxic motherno, should vote for GR. He should get only 3 Sinhalese votes plus all mussie votes except
  Muzzamil and Ali Sabri plus Tamil Nadu Aliance aka TNA supporters (no great Murali of course).

  If Sinhalese have an iota of patriotism in them they should vote for GR.
  Especially the following people:
  60,000+ traitor alugosuwa (to Sinhalese Buddhists only) lk porisada’s victims’ families. Even school children
  weren’t spared. Where are the familes? Why can’t one of you go on a stage and tell the masses? Don’t want to do
  justice for the victims? Now even mass murderer’s son maransinha porisada jnr call MR white van man. Thanks
  to these 60,000+ victims’ families silence.

  100,000+ GooandPee’s prolonged war’s victims families

  Army, navy, air force and police families to make sure they not going to come back in boxes

  All the people who lost jobs thanks to yama paalanaya promoting, this time, mussie terrorism

  All the people using MR’s infrastructure work for their benefit (motorways, bridges, town centres etc. etc.)
  tamils and mussies who saved their children from the catholic tigers of tamill drealam war since MR and GR
  saved them.

  All the people who love their children who could be blown into pieces by new mussie terras (don’t forget
  GooandPee estimated it’s only worth Rs 100,000).

  All the people who saw a 30-year old war stopped and made Sri Lanka world top tourist destination and
  a booming economy

  People who don’t want Sri Lanka to be a mussie country. Lk maransinha porisada jnr is surrounded by terrorist
  supporting mussies and the lot will encourage mussie baby farms all over the country with their mussie baby
  machines. Sinhalese, tamils like to be under mussie sharia law? Want your children to be beheaded by the
  mussies? Old Buddhist iran, afganisthan, pakesthan, bangladesh, maldives, malaysia and indonesia were
  overwhelmed by mussie baby machines in no time. Most of them have 00000 Buddhists today.

  Theoretically Buuru puthano should get only 3 Sinhalese votes. But in Sri Lanka, a lot of people are very
  ungrateful, have a short memory and easily fooled by false promises. Send Buuru puthano with a landslide
  defeat for traitor low live @s to never come back to destroy our race, our country and Buddhism. Sinhalese it’s
  your duty for future generations!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress