ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය ගැන දේශපාලනඥයින්ගෙන් විවිධ අදහස්
Posted on February 18th, 2020

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලනඥයින් විවිධ අදහස් පළ කළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress