ලෝකය හා ඇති විශ්වීය සම්බන්ධතාවය
Posted on September 19th, 2020

චන්ද්‍රසේන පණ්ඩිතගේ

ඔබට මේ ලෝකය හා ඇති විශ්වීය සම්බන්ධතාවය අවබෝධ කරගැනීමට අවශ්‍ය නම් මේ සිදුවීම සම්බන්ධව සිතා බලන්න.

Image may contain: one or more people, sky, ocean, outdoor, nature and water

1.එදා ඇමරිකාව හා ඉන්දියාව එකතුව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සලයේදී, මානව හිමිකම් කඩකලා කියා සිරගත කරවීමට සැලසුම් කල ගෝඨාභය රාජපක්ෂයන් මෙරට ජනාධිපති වූ විගසම කොවිඩ් 19 වයිරසය ආරම්භවීම.

2. එම වෛරසය ලොවපුරා පැතිරී ගොස්, ඇමරිකාව කොවිඩ් 19 වෛරසයෙන් බැටකන 1 වෙනි රට බවටත්, ඉන්දියාව 2වෙන් රට බවටත් පත්වී.

3. ශ්‍රී ලංකාව කොවිඩ් 19ට මුහුණදුන් සාර්ථකම රට බවට පෙරමුණේ සිටීම

නිර්මාණය කලේ කවුද?

2 Responses to “ලෝකය හා ඇති විශ්වීය සම්බන්ධතාවය”

  1. aloy Says:

    This clearly shows that there is an invisible and unmistakable force protecting this land. Anyone coming here without Covid will not get it here. And the locals also do not spread it beyond the second level after they get it from someone coming fro outside.

    Anybody trying to fool with this land will suffer at the end. Gandis got it well and truly and are now hated by the Indians. And they are the worst affected by it. This is a good lesson for US and the Arabs not to poke their fingers in the affairs of this country. It will be good if UK too take note and not create problems.

    Perhaps this applies to the rulers who come to power from time to time and do things to destroy the environment, national heritage and show callous disregard for them.

  2. aloy Says:

    To buttress my argument that there is an invisible force take the case of Sinharaja forest: in early 70s a foolish PM of our country established the Salawa Plywood factory which was to be the largest of its kind in Asia next Sinharaja saying there is enough logs to be supplied from it. Luckily it did not work for a single day. If it did the whole of sinharaja would have got finished in two months time. No body at that time thought of the value of it as a heritage. My former employer in a foreign country was talking about it ( in 90s) as an unwise decision of a leader.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress