රනිල්,අර්ජුන් ගහපු ගැහිල්ල ගැන විගණකාඩිපති කල අනාවරණය
Posted on July 1st, 2016

Hot News

රට තුළ ඉමහත් ආන්දෝලනයට තුඩුදී ඇති ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව නිසා මේ වන විට රට තුළ ඉමහත් ආන්දෝලනාත්මක තත්වයක් සෑම ක්ෂේත්‍රයක් පාසාම උද්ගත වි ඇත.
මෙම භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවේ සිදු වුනා යයි කියන දූෂිත ගණුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපති විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්යාපාර කාරක සභාව වෙත ඊයේ විශේෂ විගණන වාර්තාවක්ද ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

එහිදී විගණකාදිපති විසින් මහ බංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් සිදු කල ගණුදෙනුව ආශ්‍රයෙන් නිගමනය කර තිබෙන කරුනු පහත දැක්වේ.

* වලක්වාගත හැකිව තිබූ රු :889,358,050 ක ඇස්තුමේන්තුගත අවාසිය සහ වලක්වාගත හකිව තිබූ රු : 784,898,755 ක ඇස්තුමේන්තු ගත අවාසිය ලෙස 2015 පෙබරවාරි 27 සහ 2016 මාර්තු 29 දින පැවති භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසි දෙකේදි වලක්වා ගැනීමට හැකිව තිබූ එකතුව රු : 1,674,256,805 ක අස්තමේන්තුගත අවාසිය වලක්වා ගැනීමට කටයුතු නොකිරීම පිළිබඳව බලධාරීන් වගකිවයුතු බව නිගමනය කරනු ලැබේ.

* තවද සෘජු ක්‍රමයට භාණ්ඩාගාර බඳුම්කර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය ගත් 2015 පෙබරවාරි 27 දින සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා සිදුකර ඇති බඳුම්කර නිකුත් කිරීම්වලට අදාලව ද ඇස්ත්මේන්තුගත වාසි හෝ අවාසි ගණන කළ හොත් ඉහතින් දක්වන ලද අස්තමේන්තුගත අවාසිය තවදුරටත් ඉහළයාමේ හැකියාවක් පවතීමද බැහැර කළ නොහැක.

* මෙම වාර්තාව සැකසීමේ දී විගණකාධිපති වෙත අනාවරණය වූ කරුණු සහ ඉහත සඳහන් ඡේද වලින් අවධාරනය කර ඇති කරුනු අනුව මහ බැංකු අධිපති විසින් ස්වකීයකාර්යය මෙහෙයවීමේ දී මහ බංකු අධිපතිවරයෙකුගෙන් අපේක්ෂා කරනු ලබන මට්ටමේ වෘත්තිමය විචක්ෂණභාවයකින් යුතුව කටයුතු කර අති බව තහවුරු නොවීය.

* මෙම වාර්තාව පිළියෙල කිරීමේදී විගණකාධිපති වෙත හිමි බලතල හා විෂය සීමාව තුළ කටයුතු කර අති බව අවධාරණය කරනු ලබේ. ඉන් ඔබ්බට සාපරාදී හෝ විගණකාධිපතිට නිගමනය කල නොහැකි මට්ටමේ නීති විරෝධි කටයුතු සිදු වී අතැදැයි යන්න මෙහිදී පරික්ශාවට ලක් නොවුනු හෙයින් එවන් පරික්ශාවක් අවශ්‍ය හැගි යන්නේ නම් ඒ සඳහා විශේෂිත වූ ආයතනයන් හී සහය ලබා ගැනීම සුදුසු බව නිගමනය කරමි.

COP01COP02COP03

2 Responses to “රනිල්,අර්ජුන් ගහපු ගැහිල්ල ගැන විගණකාඩිපති කල අනාවරණය”

 1. NAK Says:

  Glad to see at least one person with a proper back bone.

 2. Ancient Sinhalaya Says:

  Traitor chief die hard catholic, token Buddhist, destroyer of Sri Lanka, destroyer of Buddhism, destroyer of
  Sinhalese have appointed one of his henchmen. A royalist of course. Couldn’t find a catholic. Sorry guys.
  He appointed one of his henchmen so that his and maha horandran’s day light robbery evidence is safe.

  He is not just treacherous, he is murderous and clever! Lucky Sinhala modayas to have someone like him
  to take them, Sri Lanka and Buddhism to an early grave! Unfortunately for the Sinhalese who love the country,
  Sinhalese race and Buddhism he is in perfect health. Normally alugosuwas durable until all catches up with
  them an instant

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress