” අටලුගම මුස්ලිම් ත්‍රස්තවාදය…”
Posted on May 27th, 2020

Sepal Amarasinghe

Buddika Kumari Amarasinghe1 day ago (edited)ඉරාජ් වීරරත්න ට , අමිත් වීරසිංහ ට ජාතිවාදී කියන අය මේවා දකිද්දී හරි නිහඩයි. ඉරාජ් , අමිත් “Block” කරන්ට දගලන සිංහල අයත් ඉස්ලාම් උනා නම් ඊට වඩා හොදයි. මොකද එහෙම අය මෙහෙම මේවාට කට අරින්නෙ නෑ ජාතිවාදය ඇවිස්සෙයි කියලා 😂 තිස්ස ජනනායක ගුරුතුමා කීවා වගේ ලැජ්ජායි සිංහල බෞද්ධ කියන්ට . ඒත් මිනීමරු සහරාන්ලා අහිංසක දරුවෝ කියන්නේ ආඩම්බරෙන් . අමිත් ,ඉරාජ් වගේ අය නැත්නම් මඩකලපුව , කූරගල අහිංසක මිනිසුන් මේ ත්‍රස්තවාදීන් ගෙ ගොදුරු වෙලා . කිසිදු ත්‍රස්ත ක්‍රියාවක් නොකළ, මුස්ලිම් අන්තවාදය ට විරුද්ධව කතා කල අමිත් වීරසිංහ ට නඩු රාශියක් . ගෙදරින් එලියට යන්ට බෑ . Facebook එකේ ඔහුගේ පින්තූරය ක් දාන්ට වත් බෑ .ඔහු කල වරද සහරාන් වගේ මිනීමරුවන් ගැන කලින්ම කියපු එක. සෝම හාමුදුරුවෝත් මරලා දැම්මා . මෝඩ සිංහල යෝ රන්ඩු කරනකොට තමන්ගේ ම මිනිසුන් විනාශ වෙනවා . මේ පාර මහනුවරින් අමිත් වීරසිංහ පාර්ලිමේන්තුවට ගියොත් මේ අපරාධයට යම් විසදුමක් තියෙයි. රට ජාතිය ආගමට ආදරය කරන මහනුවර අය හොද තීරණයක් ගන්ට 🙏

3 Responses to “” අටලුගම මුස්ලිම් ත්‍රස්තවාදය…””

 1. Ancient Sinhalaya Says:

  Fastest breeding religion aka religion of mussies turned old Buddhist iran, afganisthan, pakisthan, bangladesh,
  malaaysia and indonesia to mussie countries within a few hundred years of their arrival in those countries with
  their baby machine wives (BMWs?). The dirty, disgusting, subhuman trick of multiply, multiply and outnumber
  was recently tried in Buddhist Myanmar. Unfortunately for the breeders, Myanmar had a patriotic leader and
  the mussies had to flee across the border to bangladesh where they came from with 100s of 1000s of children
  (votes) coming out of their ears. Sri Lanka is the next target for the menace.

  Anti Buddhist, anti Sri Lanka, anti Sinhalese, Mother Lanka dismembering, minority worshiping GooandPee aka
  UNPatriotic_rats promoted mussies so much for their votes by heaping them with powerful ministries which the
  mussie deshapaluwas used to promote even more mussie multiplication. Sinhalese have become prisoners in
  their own land while the foreigners destroy our heritage, the Sinhalese race and Buddhism. It’s time to get rid
  of these menaces from our soil and claim our country back. We didn’t bring any of them to our country. Both
  tamils and mussies (apart from great Murali), don’t want any Sinhalese in Sri Lanka. The traitor foreigners don’t want to co-exist with the Sinhalese either.

  Both sets of traitor foreigners are after Sinhalese blood and get the country for themselves. We sacrificed
  100,000+, mainly Sinhalese, for the tamil drealam campaign. The traitors haven’t given up the demand and
  getting ready for the next war. Meanwhile, fastest breeding religion mussies multiplying like …. and encroaching
  on our sacred lands to settle down new breeds. We didn’t bring any of these traitor foreigners and it’s time we
  claim our country back. Mussies getting ready to annihilate the Sinhalese and get their mussiesthan.

  After all, Mr Modi has opened the door and tamils can go there where they came from. Mussies can go to those
  80 mussie countries and live to their hearts’ content with several wives, child brides, sharia law, goni billa dress,
  halal etc. etc. Do we need these menaces on our soil who are plotting to kill us all the time. Even the traitors get their drealam and mussisthan, there will be eternal wars them trying to expand their territories and Sinhalese
  going to be refugees in their own land. Do we need that? All three parties going to realise tamils and mussies
  leaving to tn and saudi where their hearts, minds, loyalties are, was the right thing they did when the dust settle down avoiding eternal bloodbaths. Do the decent thing and disappear! You’ve been very very
  bad tenants! Sinhalese campaign for a bloodless revolution to get rid of these two traitor lots to save Sinhalese
  race, Sri Lanka, Buddhism and 100s of 1000s of Sinhalese lives from the drealam and mussisthan war looming
  in the future!

 2. Ratanapala Says:

  Time to end Muslim Land and Business encroachment is now!

  The simplest thing to do is to boycott all Muslim and Muslim financed businesses. This may not be as easy as it sounds. However, there should be a conscious beginning to prevent ordinary people from transacting with this community without distinction.

  I hear often that not all Muslims are bad and it is only a minority who are bad or even engaged in terrorist activities. The truth is they are involved in it one way or the other. It varies only in degree. Have we seen the so-called “Good Muslims” thronging the streets condemning the terrorist work and terrorism of Zahran and his cohorts or of other bloodthirsty Islamic Terrorists around the world? The easiest thing they resort to is denying any involvement. The father of two of the Easter Sunday bombers from Dematagoda ( the spice trader) immediately claimed he did not anything about his sons’ involvement with Zahran.

  Muslim encroachment is happening all over – village by village, town by town and street by street. Their ploy is to buy land using the same money they earn by wholesale and retail selling to the Sinhalese and Tamils. What Prabhakaran and the Tiger Terrorists wanted was only one part of the land. What the Muslims are aiming is to capture the whole island no less. This what they are doing by encroaching on any vacant land be it government, archaeological or other- Anuradhapura, Polonnaruwa, Ritigala, Dambulla, Sigiriya, the list goes on. In Colombo where the best infrastructure facilities are there, the Sinhalese have been displaced. What successive governments do to improve major cities with Tax Payer money end up enriching these land invaders!

  The government of Sri Lanka should set up a Commission of Inquiry to find out the extent of this pillage!

  Sinhalese, if they are to survive in Sri Lanka, must make up their minds now – not tomorrow!

 3. Vaisrawana Says:

  This is a very good explanation of the gravest problem that the people of Sri Lanka, particularly the Sinhala majority, have ever faced. Even the minorities – Tamils, Muslims – cannot remain unaffected by this. The tragedy is that the Sinhala political leaders and the Maha Sangha mostly play politics, the former to just grab power and the latter to go on living their restful comfortable lives while being fed and revered by the innocent Buddhists. They are turning a blind eye to the cultural genocide of the Sinhalese that is now taking place. Ironically, even talking about this problem is an offence nowadays! It’s time patriots if any said Enough is Enough!

  This should be an eye opener for the modern generation of Sinhalese some of whom condemn activists like Iraj and Amith Weerasinghe as trouble making jaativaadiyo or racists.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress