Archive for May 16th, 2020

සිංහල පක්‍ෂදේශපාලකයින් කිරි පෙවූ ලංකාවේ ඉස්ලාම් ව්‍යාප්තවාදය

Saturday, May 16th, 2020

චන්ද්‍රසිරි විජයවික්‍රම, LL.B.,Ph,D. <ඕ මයි ගෝඩ් බෞද්‌ධයින්> 2020 ට පෙර ලංකාවේ අගමැති හා ජනාධිපති ධූර දැරූ අය රටට කල විනාශ යන මාතෘකාව යටතේ අපක්‍ෂපාතීව ලිපියක් ලියමින් ඉන්නා විට, 2019 සැප්තැම්බර් 11 දා චන්දන ගුණවර්‌ධන සමඟ හරීන්ද්‍ර ජයලාල් විසින් කල පරණ වීඩියෝ සාකච්චාවක් දැනට දින කීපයකට පෙර දැක ගැනීමට ලැබුණි. චන්දනට අනුව ලංකාවේ සිට ඇත්තේ දුරදක්නා […]

More >

Emotional Surprise for a COVID-19 Survivor | Good Morning Britain – YouTube

Saturday, May 16th, 2020

Good Morning Britain   When Roy Ives was taken into hospital a month ago, his family were told that night to prepare for the worst. Thanks to the efforts of NHS doctors and nurses he was able to pull through, despite suffering from a number of underlying health issues, and is now back home recovering. […]

More >

Can Coconut Oil Reduce Pain?

Saturday, May 16th, 2020

by Pain Pathways Magazine  Coconuts – and coconut oil, specifically – are part of the most talked about food purported to have health benefits these days. So can coconut oil reduce pain? Coconut oil comes from pressing the dried meat” of mature coconuts, harvested from coconut palm, to extract the oil. This oil has been shown […]

More >

කොටි ත්‍රස්තවාදය පැරදවීමේ 11 වැනි සමරුව -යුද්ධය දික් ගස්සා නිරපරාදේ ජීවිත බිලිගත් ඊනියා සාම ක්‍රියාවලිය.

Saturday, May 16th, 2020

ජානක පෙරේරා විසිනි වීරෝධාර ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාවන් විසින් ලොව ඉතාමත් බලසම්පන්න ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් යුදමය වශයෙන් පරදා මෙම මැයි 18වනදාට එකොලොස් වසරකි. අපේ රණවිරුවන් ඉමහත් කැප කිරීම් මැද කොටි බෙදුම් වාදීන් පරදා ලබාගත් එම විජයග්‍රහණය පිලිබඳ මෙතෙක් ලියවී ඇති ලිපි සහ ප්‍රකාශයට පත් වී ඇති ඇගයීම් රැසකි. එහෙයින් මෙම ලිපියේ අරමුණ ඒ ගැන අවධානය යොමු […]

More >

Combating COVID-19: Vitamin D the vital cog-in-the-wheel − Prof. Wimalawansa

Saturday, May 16th, 2020

By Saundarya Wellaboda Courtesy Ceylon Today World-renowned Professor of Medicine and expert in Endocrinology, Vitamin D and human Nutrition, Professor Sunil Wimalawansa has offered his services to the highest authorities in Sri Lanka to help the country to successfully fight the COVID-19 pandemic mainly with reference to disease prevention. In a previous article, Professor Wimalawansa […]

More >

President Gotabaya Rajapaksa: Leading from the Front

Saturday, May 16th, 2020

By a Special Correspondent Courtesy Ceylon Today Sri Lanka is entering a new era after defeating the spread of COVID-19 and the country is about to commence work. In such a context, the way President Gotabaya Rajapaksa leads the country in the future is of utmost importance. Since the declaration of the Presidential Election last […]

More >

Early Preventive Measures Prove Successful in East

Saturday, May 16th, 2020

By Sulochana Ramiah Mohan Courtesy Ceylon Today The Eastern Province of Sri Lanka, one of the most salubrious provinces that is home to both an internationally-known natural harbour and locally-infamous lover’s leap, remains calm in the face of the raging pandemic, as none of its residents have reported the contraction of COVID-19. The Province, comprising […]

More >

Mission That Gave a Lifeline to Locked Down Lankans

Saturday, May 16th, 2020

By Buddhisiri Dharmapriya Courtesy Ceylon Today Like many other countries in the world, Sri Lanka was also put on a lockdown due to COVID-19. On 12 March, the airport was closed and the Western Province, which is the heart of economic activities in the country, was also subjected to lockdown. Social life was fully paralysed. […]

More >

When it comes to challenging State bureaucracy: President Rajapaksa appears to follow PM Modi with a pinch of military touch to it

Saturday, May 16th, 2020

Gagani Weerakoon Courtesy Ceylon Today The all- powerful Indian Administrative Service (IAS), over decades has been considered as the steel frame of government and governance in India. A Sri Lankan High Commissioner, who served in New Delhi somewhere in the last five years, in an attempt to familiarise Indian bureaucracy to a group of Sri […]

More >

New Zealand PM turned away from cafe due to social distancing rules.

Saturday, May 16th, 2020

Courtesy Ceylon Today Nobody is exempt from coronavirus restrictions – not even the Prime Minister. Jacinda Ardern was turned away from a Wellington cafe, Olive, Saturday (16) morning because it had already reached its limit of customers under social distancing rules. A post about the incident on Twitter drew a sheepish reply from Jacinda Ardern’s […]

More >

Eight (22) more persons confirmed for Covid -19: SL Country total increases to 957

Saturday, May 16th, 2020

Courtesy Hiru News With latest Eight (08) more persons have tested positive for Covid-19 (new coronavirus) infection, the country total has increased to 957 according to the latest information by the Epidemiology unit of the Ministry of Health. Covid-19 Situation Report as at 2020-May-16| compiled according to the Health promotion Bureau and the Epidemiology Unit […]

More >

Religious place sealed for convening in violation of quarantine laws (Video)

Saturday, May 16th, 2020

Courtesy Hiru News The Mahawewa Medical Officer’s office have taken measures to seal a religious place that was convened in violation of the quarantine laws. A group of 27 people had gathered at a religious center in Marawila this afternoon and the people in the area had lodged a complaint with the Marawila police. When […]

More >

Various views of opposition and ruling party politicians regarding Rajitha’s remand verdict (Video)

Saturday, May 16th, 2020

Courtesy Hiru News Opposition and ruling party politicians and several other parties expressed their views regarding the remand of former MP Rajitha Senaratne.

More >

Navy unit established to protect the Pottuvil ‘Muhudu Vihayraya’, has commenced duties (Video).

Saturday, May 16th, 2020

Courtesy Hiru News The unit of the Navy, which was established to protect the land belonging to the Pottuvil ‘Muhudu Vihayraya’, has commenced duties. A Navy unit for the protection of the Pottuvil ‘Muhudu Maha Viharaya’ which has been invaded by illegal land grabbers, was established under the directive of Defense Secretary Retired Major General […]

More >

Protests over the statement made by former Minister Mangala Samaraweera (Video)

Saturday, May 16th, 2020

Courtesy Hiru News Politicians including the clergy today expressed their views against the former minister Mangala Samaraweera for making a defamatory statement regarding the Maha Sangha.

More >

Easter Sunday inquiry update – “I was not aware that it was the same Saharan”

Saturday, May 16th, 2020

Courtesy Hiru News It has been revealed that IGP Pujith Jayasundara and DIG Nalaka Silva have advised to stop the operation to arrest Saharan Hashim in connection with a clash in 2017 between two churches in Kattankudy area. OIC of the Negombo Division’s Intelligence Unit at the time of the attack gives evidence This was […]

More >

Sri Lanka demands retraction of London Guardian Travel Quiz with reference to “Eelam”

Saturday, May 16th, 2020

Courtesy Hiru News The government of Sri Lanka has demanded the retraction of the London Guardian Travel Quiz with reference to Eelam” According to a press release issued by the Foreign relations ministry, the attention of the Ministry has been drawn to a quiz titled Travel quiz: do you know your islands, Man Friday?” published […]

More >

Tamil nationalism, LTTE separatism and “West’s Eelam – who has now hijacked the pillow?

Saturday, May 16th, 2020

Tamil nationalism bordering separatism was birthed by Tamil political leaders and not LTTE. LTTE only hijacked it as a camouflage to justify its existence and Tamil political leaders decided to plug themselves to LTTE, thinking that LTTE would achieve militarily what they could not politically. Far more than the actual realization of the objective was […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress