”BRIKKER I FREDS-EVALUERINGEN” OG LEKSJONER IKKE LÆRT!
Posted on March 4th, 2012

Mahinda Weerasinghe

Taktiske Norge skjulte Sri Lankas  “Lessons Learnt Commission’s (LLRC) rapport, for ƒÆ’†’¥ forvirre og distrahere hennes katastrofale fred tilrettelegger rolle (2002-2009) i Sri Lanka. Tittelen “Brikker i fred-evalueringen”, villedet ikke noen, kanskje bortsett fra noen fƒÆ’†’¥ naive nordmenn.
Nysgjerrig ting om ‘Brikker … ” er at nordmenn flest er uvitende om dens eksistens. Den ble  ikke nevnt i den populƒÆ’†’¦re media, noe som er pƒÆ’†’¥fallende uvanlig!

Vi husker da terrorist vennlige SLMM var pƒÆ’†’¥ sitt operative beste; den minste fis fra en Jaffna Tamil ble rapportert om i norsk media. BƒÆ’†’¸r vi derretter anta at; denne rapporten var uten innhold eller manglet noen hovedpunkter for ƒÆ’†’¥ interessere den normale nordmann, derfor sendt ‘utelukkende for Lankeres’ interesse’? Med andre ord, hvorfor ble nordmenn holdt helt i mƒÆ’†’¸rket av UD sine store prestasjoner, utfƒÆ’†’¸rt i deres navn mens de bruker milliarder av deres kroner!

FƒÆ’†’¸r ble  forbrytelser, drap, krigsforbrytelser og diskriminering av Jaffna tamiler utfƒÆ’†’¸rt av singalesere slƒÆ’†’¥tt stort opp i norsk media,  mens nƒÆ’†’¥ var det en total informasjon blackout, og oppdrag utfƒÆ’†’¸rt med hell av den buddhist sjƒÆ’†’¥vinistiske nasjonen.
Lankas marsj mot ƒÆ’†’¸konomisk velstand, fri for bomber, drap og konfrontasjoner, og siden den katolske LTTE terroristene ble utryddet, ble omhyggelig utelatt fra norsk media. Det var et puslespill til alle og enhver? Har UD kommet opp med en ny spilleplan?

 

I motsetning til den norske media blackouten, ble etterspillet i Lanka for ‘BƒÆ’†’¸nder …’ rapporten umiddelbar. En flom av artikler, analyser, vurderinger og kritikk av “Lessons by passed” oversvƒÆ’†’¸mte lokal media.

 

Ser vi bort fra den merkelige “Uncle Tom” ble ingenting positivt uttalt om ‘BƒÆ’†’¸nder …’. UD, synes ƒÆ’†’¥ ha ƒÆ’†’¥pnet en boks med ormer. Lankas media ble rent ned med anklager og bebreidelser, utheving, ugjerninger, partiskhet og terrorfinansiering.

 

Ja, nƒÆ’†’¥ stilte de de essensielle spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥lene, hva var Norge sanne agenda i Lanka? Svaret var helt unnvikende pƒÆ’†’¥ de fleste av dem, og kommentatorer var opptatt av ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ en rasjonell respons til denne ‘million kroner “spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let!

 

 ƒÆ’†'”‚¦ stille dette spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let, i dette historiske ƒÆ’†’¸yeblikket, var unaturlig. Men denne ‘sentrale’ gƒÆ’†’¥ten var som ƒÆ’†’¥ jage en skygge, som sniffet Lankas bakende. Jeg husker da Indias representant i Oslo (1998 til 2002), senere Sri Lankas hƒÆ’†’¸ykommissƒÆ’†’¦r, og fortsatt senere Indias faste representant til FN, Nirpum Sen, stilte dette grunnleggende spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let til meg i Oslo. Mitt svar imponerte ham ikke, for jeg var ogsƒÆ’†’¥ tviholdt pƒÆ’†’¥ glatte sugerƒÆ’†’¸r pƒÆ’†’¥ denne  tiden!
 Norge, summarisk, oversƒÆ’†’¥ slike beskyldninger. “Tilretteleggerem “var bevisste pƒÆ’†’¥ kraften av pengene sine, og visste at de hadde muskler, ikke bare for ƒÆ’†’¥ begrave slike spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥l, men ogsƒÆ’†’¥ begrave spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥lsstilleren!

 

SƒÆ’†’¥ lenge slike spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥l ikke vekket mistanke blant vanlige nordmenns ble de ikke plaget! Snart vil dette viktige spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let vƒÆ’†’¦re nƒÆ’†’¸dt til ƒÆ’†’¥ bli oppdaget av bƒÆ’†’¥de lankere og nordmenn, og de vil strebe etter ƒÆ’†’¥ finne et svar. En avklaring ville vƒÆ’†’¦re nyttig for andre fattige land til ƒÆ’†’¥ unngƒÆ’†’¥ den smerten som Lanka har vƒÆ’†’¦rt gjennom gjentar seg!
La oss fƒÆ’†’¸rst berƒÆ’†’¸re noen av de avgjƒÆ’†’¸rende svar pƒÆ’†’¥: “Brikker i fred-evalueringen ‘i forbifarten; hele artikler kan leses pƒÆ’†’¥ nett:

 

LEKSJONER IKKE LƒÆ’†'”‚ RT
Courtesy the Island Editorial The 13 November 2011

 

Den redaksjonellen informerer blant annet at “Det bare resirkulerer og gulper opp det som allerede er kjent for oss om Sri Lankas mislykkede fredsprosessen og forvirrer de viktigte spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥lene som fƒÆ’†’¸rte til svikten.”

 

NORGE ER IKKE ALENE
15 November 2011, 18:20

Ved Nalin de Silva
Professor Nalin “Imidlertid er en million kroner spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let hvorfor Norge bestemte seg for ƒÆ’†’¥ bli involvert i Sri Lankas “fredsprosess”.
Men han forsƒÆ’†’¸ke ikke ƒÆ’†’¥ finne svaret pƒÆ’†’¥ dette vitalet spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let!

 

BƒÆ’†’ƒ”¹…”R NORSKE PENGER BAGGER BƒÆ’†'”‚ RE VƒÆ’†'”‚¦R SAMVITTIGHET? ELLER BƒÆ’†’ƒ”¹…”R NORGE BLI HOLDT ANSVARLIG FOR LTTEs DRAP?
Ranjith Soysa 16 november 2011 Lanka web

 

Ranjith var assosiert i fredsprosessen, og hans avsluttende argument var passende: “Norge mƒÆ’†’¥ holdes ansvarlig for styrking av LTTE drapsmaskin. FƒÆ’†’¸r, Norge forsƒÆ’†’¸kte ƒÆ’†’¥ rense hendene og bildene ved bare ƒÆ’†’¥ skumme igjenom sakene, er det plikten til Sri Lankas regjeringen og hennes folk ƒÆ’†’¥ etterforske og registrere alle fakta og ignorere ingen. Den virkelige rollen Norge spilte bƒÆ’†’¸r vƒÆ’†’¦re et kapittel i historiebƒÆ’†’¸kene slik at nasjonen aldri vil tillate seg ƒÆ’†’¥ bli presset i en selvmord freds felle.

 

Dette dokumentet viser til fakta og er godt begrunnet.

 

NORGES LEKSJONER LƒÆ’†'”‚ RT RAPPORT: DEN BLINDE LEDER DEN BLINDE

 

 Kumar Rupesinghe, November 19, 2011, 06:20

 

Dette en person, hvis noen, som sitter med svar, og som var finansiert av norske freds industri. Han har skiftet side nƒÆ’†’¥ og informerer hvorfor han byttet. Men ƒÆ’†’¥ som jeg kjenner mannen,  holder hans informasjon stand.
Faktisk hadde han kommet tilbake til Colombo, forandret navnet fra Anti-War Front til Prayanthna og begynte Įՠմ kritisere LTTE.
Det naturlige spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let som surrer i bakhodet mitt er: har Kumar virkelig byttet sider? Eller er han en ordsprƒÆ’†’¥klig “trojansk hest”, strategisk plassert for ƒÆ’†’¥ infiltrere den vinnende side?

 

Uansett er jeg glad Kumar Rupasinghe har endelig tatt til fornuften. Jeg mƒÆ’†’¸tte mannen i 1985-1989 som presidenten i Sri Lanka foreningen, og jeg var blant de inviterte til hans “seminar” i Oslo. Etter meg ble Sarth Ekanyake president og ingenting ble gjort for ƒÆ’†’¥ motvirke propaganda krigen.

 

Kumar var frontfigur for PRIO som stƒÆ’†’¥r for Peace Research Institute. PRIO var en autoritet for spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥l om Sri Lanka og den politiske utviklingen. Faktisk trengte Norge en singalesisk “uncle Tom” som frontmann for ƒÆ’†’¥ vise urettferdighet gjort mot tamilene. Jeg husker de dagene i Oslo da LTTE guttene fortalte meg hvor finen  gentlemen Kumar var.
Der var ensomme ƒÆ’†’¥r for meg siden jeg var enslig stemme, den enslige  stemmen fra Oslo. Og jeg avstivet meg selv i for den lange kampen, midt i kjerneomrƒÆ’†’¥det for terror, og jeg trƒÆ’†’¥dte meget meget forsiktig.

 

NORSK RAPPORT: A PAWN OR A PRAWN?

 

Ved Gomin Dayasri-Courtesy The Island pĮՠմ 21 november 2011

 

Gomin peker mot en uunngĮՠմelig faktum:

 

Dommeren og juryen i rapporten fra Norge, feilene gjort spres i andre retninger og  unnlater ƒÆ’†’¥ nevne de mer sensitive feilene Norge gjorde.

 

Han ogsƒÆ’†’¥ unnlater ƒÆ’†’¥ svare pƒÆ’†’¥ “en million kroner”.

 

FEILET FREDSPROSSES: NATO, NORGES MILITƒÆ’†'”‚ RE ROLLE

 

Av Shamindra Ferdinando pĮՠմ 21 november 2011 Courtesy The Island

 

Shaminda siterer Gotabya “PƒÆ’†’¥ tross av utenlandske etterretningstjenester som bekrefter vƒÆ’†’¥r egen vurdering av LTTE’s forberedelser til krig, snudde de i spissen for fredsprosessen et blindt ƒÆ’†’¸ye til den raskt forverrede situasjonen,”
Vital informasjon, men dykker likevel ikke dypt nok.

 

NORGES MISLYKKEDE FORSƒÆ’†’ƒ”¹…”K

 

Bandu de Silva-21 november 2011 Lankaweb

 

Bandula peker riktignok pƒÆ’†’¥ en viktig faktor, men besvarer ikke spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let han selv har reist. Han skriver;
Norge og Solheim visste veldig godt at India ikke ville ha noen utenforstƒÆ’†’¥ende part ƒÆ’†’¥ involvere seg i Sri Lankas affƒÆ’†’¦re. India opprettholdt en stoisk stillhet nƒÆ’†’¥r det norske initiativet ble igangsatt og nordmennene / Solheim  leste hva tausheten betydde. For ƒÆ’†’¥ forstƒÆ’†’¥ hvilke indisk fƒÆ’†’¸lsomhet som var i ferdmed ƒÆ’†’¥ blande seg i hva som kan kalles Indias “back-yard” problem og som kan ha alvorlige konsekvenser for India, sprang de til New Delhi, ikke bare i utgangspunktet for ƒÆ’†’¥ forklare hva deres rolle var men mange flere ganger senere for ƒÆ’†’¥ forklare hva som finner sted.
Men en innsiktsfull historiker vil lett forstƒÆ’†’¥ hvordan Indias sinn fungerte mens Norge var engasjert i dette store spillet om destabilisering. Faktisk pƒÆ’†’¥ det punktet i historien var storebror pƒÆ’†’¥ sjƒÆ’†’¸en uten ror eller ƒÆ’†’¥rer. De uunngƒÆ’†’¥elige fakta var;

 

Faktisk var India et demokrati, akkurat som Sri Lanka.

 

India bidro til ƒÆ’†’¥ skape dette terrorist monsteret, og slapp den lƒÆ’†’¸s pƒÆ’†’¥ uskyldige Lankere!

 

SƒÆ’†’¥ kom de til unnsetning  for dette monsteret i 1987 og oppdaget til sin forskrekkelse at monsteret de har skapt var et rovdyr, fullstendig rasistisk med et stort mindreverdighetskompleks. De hadde ikke noe alternativ, sƒÆ’†’¥ de vendte seg mot monsteret det skapte. Denne prosessen overveldet India. Etter at India ble kastet ut fra ƒÆ’†’¸ya, skrƒÆ’†’¸t den katolske Prabhakaran at de hadde slƒÆ’†’¥tt den femte stƒÆ’†’¸rste militƒÆ’†’¦r-maskinen i verden.

 

Faktisk var dette et ydmykende veiskille i Indias historie. FƒÆ’†’¸rst av alt mƒÆ’†’¥tte de ta hensyn til fƒÆ’†’¸lsomheten til Tamil Nadu. Faktisk var terror pakka solgt til TN som en “frihetskamp”, og Norge brukte den samme politikken som India. NƒÆ’†’¥ mƒÆ’†’¥tte India forklare til massene i Tamils Nadu, hvorfor endret de sin holdning, og fant ut at de var opp i en bekk full av dritt, uten ƒÆ’†’¥rer.

Dermed India var handikappet, fortapt og fremsto idiotisk uten en rasjonell redgjƒÆ’†’¸relse for sine uhell pƒÆ’†’¥ ƒÆ’†’¸ya. Hvis Norge nƒÆ’†’¥ lyktes i ƒÆ’†’¥ skape en katolsk Eelam, ville de blitt gjort til latter for hele verden,  og i tillegg hadde de en fryktelig fiende snusende opp i bakenden.
Sri Lanka’s to tankelƒÆ’†’¸se “uncle Toms”, Ranil og satellitt grep makten, med armene strukket ut for ƒÆ’†’¥ omfavne Nobels fredspris. Igjen var Norge i en “vinn, vinn” situasjon.

 

Kort sagt, fant India seg i en uholdbar situasjon.

 

ARE YOU READY TO BE TAKEN FOR ANOTHER RIDE!

Mahinda Weerasinghe, 18 april 1999 SƒÆ’†’¸ndag Island

 

Mitt sinn driver tilbake til 18 april 1999, SƒÆ’†’¸ndag Island, nƒÆ’†’¥r jeg publisert en kronikk kalt, «Are you ready to be taken for another ride!“  Jeg sendte denne artikkelen til alle de store avisene i nesten 3 mƒÆ’†’¥neder og endelig fikk kontakt med Sunday Island Editor Manik De Silva, som hadde et element av patriotisme, og fikk den publisert. Faktisk ved det tidspunktet, var min tankegang fortsatt “a hop step and a jump away”.

 

Den 12-ƒÆ’†’¥rige ‘freds’ innsats (1997-2009) av Norge kunne ha vƒÆ’†’¦rt sjakkmatt hvis de leser rapporten varsomt. Men pƒÆ’†’¥ det punktet i historien var det for en Sri Lanker som ƒÆ’†’¥ “helle vann pƒÆ’†’¥ rygen til en and”. De var i en sƒÆ’†’¥ dyp sƒÆ’†’¸vn at ingenting kunne ha vekket dem.
Nevnte forfatterne har presentert samme analyser som underbygger sin vurdering fra den rapporterte historien, men de mƒÆ’†’¥ dykke en hel masse dypere for ƒÆ’†’¥ forstƒÆ’†’¥ Norge sin sƒÆ’†’¦regne rolle i Lanka.
Uten ƒÆ’†’¥ gƒÆ’†’¥ rundt grƒÆ’†’¸ten vil jeg her og nƒÆ’†’¥ si at; Norge finansierte og la til rette for terror pƒÆ’†’¥ ƒÆ’†’¸ya selv fƒÆ’†’¸r det fikk status som fred tilrettelegger status pƒÆ’†’¥ ƒÆ’†’¸ya. Det virkelige spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let man bƒÆ’†’¸r stille er, var det en regjering i en regjering, assosiert med denne tilretteleggingen. Faktisk fant jeg ut at det er en hel masse mer tvetydig enn det ogsƒÆ’†’¥!

 

Den vanlige mann i Norge var helt uvitende om hva som ble oppnƒÆ’†’¥dd i deres navn, lang vekke i Lanka. SƒÆ’†’¥ det er feil ƒÆ’†’¥ anklage hele den norske nationen for handlinger utfƒÆ’†’¸rt av en hƒÆ’†’¥ndfull ‘hellige’ krigere. Ingen har noensinne reist spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let om UD sin store plan i Lanka, bortsett Folk Rovik. Og han betalte en tung pris for sitt engasjementet.

 

MƒÆ’†’¥let med denne rapporten er ƒÆ’†’¥ etablere; hvordan klarte de ƒÆ’†’¥ gjennomfƒÆ’†’¸re en slik komplisert prosess ved ƒÆ’†’¥ undergrave de demokratiske begrensningene som var pƒÆ’†’¥ plass. Hvordan de gjorde det, hvorfor de gjorde det og med hvilke skjulte motiv det ble utfƒÆ’†’¸rt med er uforstƒÆ’†’¥elig for de fleste? Faktisk, hvis vi skal forsƒÆ’†’¸ke oss pƒÆ’†’¥ et mulig svar, mƒÆ’†’¥ vi ta hensyn til flere faktorer. Den kulturelle og psykologiske elementer av nordmennene, timingen,”slurvingen” fra norske redaktƒÆ’†’¸rer og sammenstille disse med hemmelig aktƒÆ’†’¸rer som trekker i trƒÆ’†’¥dene fra beskyttede byrƒÆ’†’¥kratiske stillinger. Faktisk var prosessen kamuflert pƒÆ’†’¥ en slik mƒÆ’†’¥te, at omverdenen skulle tro at alle nordmenn handlet i overensstemmelse. Alt dette planlagt og utfƒÆ’†’¸rt av Tamil Catholic action group.

 

I 1990, med mine begrensede ressurser til rƒÆ’†’¥dighet forsƒÆ’†’¸kte jeg ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ det jeg mistenkte av lankere og nordmenn. Jeg ble totalt blokkert rundt hvert hjƒÆ’†’¸rne. Catholic Action finansiert av UD hadde gjort min innsats forgjeves. De hadde et jerngrep over Lankas media og tillot ikke noe fra meg ƒÆ’†’¥ bli publisert. Faktisk, i Norge, var de fleste redaktƒÆ’†’¸rene under oppsyn av mektige UD og var kanskje litt grublende. Informasjon fra Kumar Rupasing og Karuna stƒÆ’†’¸tter mine funn her.
RƒÆ’†’¸viks affƒÆ’†’¦re viste hvordan “uavhengige” norske redaktƒÆ’†’¸rer var! Som en haug med hunder etter en forsvarslƒÆ’†’¸s rev angrep de halsen. Alle trykte den samme historien om Falk RƒÆ’†’¸vik, pƒÆ’†’¥ samme dato (fredag, april 20, 2007) og dermed bryte de grunnleggende prinsippene om undersƒÆ’†’¸kende journalistikk. Under normale omstendigheter var dette nƒÆ’†’¦rmest en umulig oppgave i Norge. Hvorfor og hvordan de utfƒÆ’†’¸rte det stƒÆ’†’¸tter igjen mine funn. For ja, hvis stoffet fra foredraget Rovik skulle holde i Sri Lanka var lekke ut og kommet i norsk media, ville de mƒÆ’†’¥tte spade mye for ƒÆ’†’¥ begrave den. UD hadde matet disse redaktƒÆ’†’¸rene med en tung dose av nasjonalisme og patriotisme gjennom ƒÆ’†’¥rene og hadde merket RƒÆ’†’¸vik som en mentalt forstyrret terrorist og en morder som var anti-patriotisk.
 

Hvis disse redaktƒÆ’†’¸rene hadde stilt det ƒÆ’†’¥penbare spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let, hvis de var bekymret for at Falk er en morder derav hans informasjon skadelig for Norges interesser, hvordan i all verden de kan fremme en massemorder i Jaffna, som ogsƒÆ’†’¥ er en drepte statsministeren i India?

 

Men dette mƒÆ’†’¥ sies; disse norske redaktƒÆ’†’¸reren var ikke klar over den ultimate skyvekraften til UD. Faktisk ventet katolikkene i spenning pƒÆ’†’¥ en hendelse som skulle skje. Det var 1983 hendelsen, overlevert til dem som en “tryllestav”. Jaffna Tamil Cathcolics har siden brukt det som grunnlag for basisen til summen av alle deres frykter. Faktumet er at ordtaket er sant, hvis du kaster en hel masse dritt, blir noe av det sittende fast.

 

Enhver nysgjerrig person ville vƒÆ’†’¦re opptatt av ƒÆ’†’¥ forstƒÆ’†’¥ hvordan kunne en nasjon som Norge engasjere seg sƒÆ’†’¥ dramatisk i et land som det ikke hadde noen tilknytning til? De to er sƒÆ’†’¥ forskjellige som kritt og ost. De hadde ikke noen historisk intimitet. SƒÆ’†’¥ hvordan krysse nordmennene den broen for ƒÆ’†’¥ bli “tilrettelegger” for fred?
 

Alle historier om hvordan Norge ble involvert i Ceylon bƒÆ’†’¸r starte med Arne Fjotoft. Han landet i Ceylon i 1967 og startet sitt Cey-Nor Fishing prosjekt i Jaffna. Ved slutten av 1970-tallet ble han kƒÆ’†’¥ret til “Kongen av Jaffna ‘. Jeg ville satt spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥lstegn ved Arnes egentlige intensjoner og dagsorden i utgangspunktet, men faktum er fortsatt at han galvaniserte hele prosessen fra tidlig pƒÆ’†’¥ 80-tallet.
Ved slutten 70-tallet tilrettela Arne for Jaffna katolikkene og LTTE medlemmer sƒÆ’†’¥ de kunne komme til Norge og introduseres til den politiske eliten i landet. PƒÆ’†’¥ denne mƒÆ’†’¥ten infiltrerte Tamilske rasister alle nyanser i politikken, fra det ekstreme venstre, helt til hƒÆ’†’¸yre og sentrums partier, de klarte ƒÆ’†’¥ implantere den “stakkars oss, stakkars oss” hulke historien som tema sang, med gjenklang i norske medier.

 

For ƒÆ’†’¥ verdsette hele scenariet, mƒÆ’†’¥ vi fƒÆ’†’¸rst forstƒÆ’†’¥ det norske folk, psykologiske sminke pƒÆ’†’¥ det punktet i historien. Katolske Jaffna tamiler har forstƒÆ’†’¥tt deres tankegang og utnyttet det til det fulle. De visste hva de skulle si, nƒÆ’†’¥r man skal fortelle det, og hvordan ƒÆ’†’¥ fortelle det, og dermed dra nytte av den “helligere enn deg” tankegangen til nordmenn.

 

Selv etter europeisk mĮՠմlestokk Norske folk en gĮՠմte! Jeg kjenner dem godt.

Det var en rettferdighet og likhet til deres samfunn som var matet inn med morsmelken. Likestilling og integriteten til den enkelte er hƒÆ’†’¸yt verdsatt. Ideologien om egalitƒÆ’†’¦r individualismen, har det vƒÆ’†’¦rt hevdet, uttrykker seg gjennom en sterk mistanke mot sosiale klatrere og avvisning av formelle sosiale hierarkier. I politisk retorikk er likestilling et positivt verdsatt ord, enten det gjelder kjƒÆ’†’¸nn, klasse eller by og land. Ingen politiker ville vƒÆ’†’¥ge ƒÆ’†’¥ informere om at de stƒÆ’†’¥r for ulikhet. Janteloven proklamerer – pƒÆ’†’¥ en rekke mƒÆ’†’¥ter – at “Du skal ikke tenke hƒÆ’†’¸yt om deg selv”. Den uttrykker med andre ord, en ideologi om likestilling som avskriver originalitet og unusualness.

 

Betinget av slike holdninger, ved 70-ƒÆ’†’¥rene var det norske samfunnet, “et klasselƒÆ’†’¸st samfunn “. Ingen brydde seg om, religion, kaste, tro, eller livet position eller klasse. Det var absolutt ikke noe press for ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ utenforstƒÆ’†’¥ende til ƒÆ’†’¥ imitere dem. Det som var viktig for nordmennene var ƒÆ’†’¥ hygge seg. Det er en leve og la leve politikk i lufta. Gjennom disse ƒÆ’†’¥rene ble faktisk kirken avtakende, og samtidig med det, “helligere enn deg holdningen” deres. De brydde seg ikke om hva som skjedde i Sri Lanka, eller for den saks skyld noe annet sted pƒÆ’†’¥ planeten.

 

SƒÆ’†’¥ hva er det nordmennene egentlig  liker, og pƒÆ’†’¥ hvilke mƒÆ’†’¥ter er de  forskjellige fra andre folkeslag? I utgangspunktetet er nasjonalisme og nasjonal enhet kulturelle produkter, fantasifullt laget av nasjonalister for ƒÆ’†’¥ forsvare seg mot ytre pƒÆ’†’¥virkninger.
Historisk sett var Norge et land med ƒÆ’†’¸de klipper oppstƒÆ’†’¥tt  fra det dystre mƒÆ’†’¸rke arktiske farvann – som var hjemmet til en liten rase av tettvokste bƒÆ’†’¸nder og tƒÆ’†’¸ffe fiskere som levde smertefullt av det rƒÆ’†’¸ffe og fiendtlige miljƒÆ’†’¸et.

 

Utlendinger er sliter med ƒÆ’†’¥ finde ord pƒÆ’†’¥ ƒÆ’†’¥ beskrive landet pƒÆ’†’¥ en enkel mƒÆ’†’¥te, men dette gjelder for nordmenn ogsƒÆ’†’¥. Siden ankomsten av norsk nasjonalisme i det 19. ƒÆ’†’¥rhundre, har diskusjoner om den norske folkesjela vƒÆ’†’¦rt et opphetet tema i det offentlige, og failer aldri med ƒÆ’†’¥ vekke en lidenskapelig debatt. Norge er et enormt langstrakt strekning pƒÆ’†’¥ land med fjorder og steinete tog. ƒÆ’†'”‚¦ betrakte den med et objektivt sinn pƒÆ’†’¥ en solrik dag kan vƒÆ’†’¦re ganske malerisk.

 

 Men tenk  at du er bosatt i Norge i middelalderen. Med sin lange dystre vinternetter, isolert fjellterreng, med uendelige lange dager. For en rƒÆ’†’¸d blodet Sri Lankan ville dette lite innbydende. Forestill deg sƒÆ’†’¥ et land uten elektrisk nett, ingen avlƒÆ’†’¸p, ingen veier som forbinder landsbyer med byer. Deretter fyll den med snƒÆ’†’¸ og bring temperaturen ned til -5. Faktisk mƒÆ’†’¥ man vƒÆ’†’¦re en akrobat med ski kledd som en eskimo for ƒÆ’†’¥ komme seg rundt. I slike isolerte smƒÆ’†’¥ kommuner der alle kjenner alle kan vƒÆ’†’¦re ganske skremmende.

 

 Forestill deg nƒÆ’†’¥ et ƒÆ’†’¸yeblikk at du hadde gjort nummer ‘en’ og trengte ƒÆ’†’¥ vaske ryggen eller vaske hendene eller ta et bad som de singalesiske er vant til; husk vannet er iskaldt, og det er pƒÆ’†’¥ frysepunktet, sƒÆ’†’¥ du kan glemme ƒÆ’†’¥ vaske noe som helst. Dette var reelle omstendigheter og vanskeligheter nordmennene mƒÆ’†’¥tte tƒÆ’†’¥le og slike vanskeligheter formet deres nasjonale karakter.

 

ForsƒÆ’†’¸k nƒÆ’†’¥ ƒÆ’†’¥ plassere deg selv i en liten nedlatende kristen landsby. For ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ essensen av den kristne mentaliteten som eksisterte fram til 60-tallet, vil jeg gjenfortelle en humƒÆ’†’¸rfylt historie som var fortalt til meg av en norsk venn som kommer fra det “kristne beltet “.

 

Det var ett hotell og en restaurant i landsbyen hvor han kom fra forklarte han. “Det var et tykt tau bundet og suspendert midt i restauranten, pƒÆ’†’¥ en slik mƒÆ’†’¥te at det segregerer dens advokater i to famler. Ett famle var for utenbys beboere, og den andre var for lokalbefolkningen. Beboerne av hotellet kunne bestille alkoholholdige drikker mens lokalbefolkningen mƒÆ’†’¥tte nƒÆ’†’¸ye seg med cola eller hva du har av ikke-alkohol holdige drikke . SƒÆ’†’¥ hvis lokalbefolkningen ƒÆ’†’¸nsket en whisky, mƒÆ’†’¥tte han be en hotellets gjester over snoren om ƒÆ’†’¥ bestille. SƒÆ’†’¥ ser de seg rundt i smug fƒÆ’†’¸r de kaster innpƒÆ’†’¥ whiskyen, mens de holder seg pƒÆ’†’¥ grensen av tauet. “Dette er den type samfunn Bondevik kommer fra. “Det er ekstremt nedlatende og kontrollert av kristne sekter. Faktum er at den type makt sveiset de kristne sveiset over ikke-troende i ƒÆ’†’¥rhundrer. Og de elsket den slags makt over andre. “

 

Norge var et fattig land til midten av sekstitallet. Jeg husker i de tidlige 70-ƒÆ’†’¥rene var NOK 1 bare SLR 80 cent. I dag er NOK 1  nesten SLR 20.

 

PƒÆ’†’¥ midten av 70-tallet fant Norge olje. Faktisk tidlig pƒÆ’†’¥ 70-tallet ga de Sri Lankiske studenter stipender. Ingen ƒÆ’†’¸nsket ƒÆ’†’¥ dra til Norge fra Sri Lanka pƒÆ’†’¥ den tiden. Ingen fra ƒÆ’†’¸vre singalesisk middelklasse fra Colombo ville ƒÆ’†’¸nske ƒÆ’†’¥ godta et stipend pƒÆ’†’¥ den tiden, fra en slik ukjent tilbakestƒÆ’†’¥ende land. Spesielt nƒÆ’†’¥r de ogsƒÆ’†’¥ hadde et handicap av med sprƒÆ’†’¥ket,
 

SƒÆ’†’¥ dette er nordmennene; de hardt arbeidende, spenstige, sta og stolt folk, og ikke tolererte ikke noen lƒÆ’†’¸gner fra sine politikere. Faktisk er det de samme kvalitetene som hjalp til med ƒÆ’†’¥ motstƒÆ’†’¥ den fascistiske aggresjon under andre verdenskrig og genererte en av de tƒÆ’†’¸ffeste motstandsbevegelser til den Tyske okkupasjon. NƒÆ’†’¥ var nordmennene av germansk avkom men foretrekker ƒÆ’†’¥ bli identifisert mer med den engelske, en kolonimakt. PƒÆ’†’¥ det punktet i historien ƒÆ’†’¸nsket ikke den norske Nobel-komiteen ƒÆ’†’¥ gi Nobels fredspris til Gandhi “mannen som brƒÆ’†’¸t det britiske imperiet tilbake “, fordi de stƒÆ’†’¸ttet kolonimaktens undertrykkelse av et kontinent med brune indianere. Kristendommen var sƒÆ’†’¥ innebygd i blodet at jƒÆ’†’¸dene ikke fikk lov ƒÆ’†’¥ komme inn i landet fƒÆ’†’¸r fƒÆ’†’¸rste verdenskrig. Hvorfor? Rett og slett fordi jƒÆ’†’¸dene hadde myrdet Jesus 2000 ƒÆ’†’¥r tilbake!

 

Singalesisk buddhistiske sjƒÆ’†’¥vinister var sƒÆ’†’¥ dumme sammenlignet med dem tenkte jeg. De burde ha fulgt slike rasistiske skritt som i Norge og de ville ikke ha vƒÆ’†’¦rt “forurenset”. Buddhister tolererte muslimer, katolikker, jƒÆ’†’¸der, tamiler og alle andre mors sƒÆ’†’¸nner og lot dem inn i landet uten hindring, og tillot dem ƒÆ’†’¥ blande seg inn i deres indre anliggender.

 

Nordmenn psykologi var faktisk helt det motsatte av Jaffna tamiler. Oppgi Jaffna Tamil katolikker med sine vridde stamme mentalitet til den hvite mann, og den vanlige nordmannen var hjelpelƒÆ’†’¸st handikappet. Norsk firkantet og nedlatende holdninger til mennesker med mƒÆ’†’¸rkere fargetoner ble utnyttet av katolske Jaffna Tamiler som eide en sjofel og slu sinn. For i motsetning til italienere og spanjoler som hadde migrert til Norge med 40 slips og tilnavnet “degos”, sƒÆ’†’¥ gjorde aldri Jaffna Tamiler ƒÆ’†’¥penlyst fremstƒÆ’†’¸tt mot norske kvinner, for de forsto at dette var et betent tema.
 Faktisk for ƒÆ’†’¥ forstƒÆ’†’¥ hvordan disse meglerene dukket opp som meglere i Sri Lanka eller for ƒÆ’†’¥ forstƒÆ’†’¥ situasjonen hvordan noen skruppellƒÆ’†’¸se folk endte opp pƒÆ’†’¥ toppen av haugen i et demokratisk samfunn mƒÆ’†’¥ vi avdeke de skjulte forbindelse til katolske Jaffna tamiler og knytte dem opp mot de Kristne hellige krigerene i Stotinget.

 

 Her er timing av essens. I 1985 var Norge pƒÆ’†’¥ vei til toppen. De var de ny-rike, skylt over ende med oljepenger. Faktisk var norsk politikk helt korrekt,  de skulle ikke fordele pengene nedover og gjƒÆ’†’¸re sitt folk til en haug av tiggere. Det norsk folk trodde de vil gi den store verden noen goder. Dette ved ƒÆ’†’¥ distribuere en viss prosent av budsjettet til de trengende.

 

Dermed var fredsindustrien fƒÆ’†’¸dt; og logisk nok alle de grƒÆ’†’¥dige, korrupte og maktsultne menneskene, som var ute av stand til ƒÆ’†’¥ gjƒÆ’†’¸re en skikkelig arbeidsdag, fikk pƒÆ’†’¥ fred bandet vogn.

 

PƒÆ’†’¥ 80-tallet Jaffna tamiler gƒÆ’†’¥tt inn i propagandisk overdrive. ‘Hulke historien’ som ble gjentatt daglig ble en kjenningsmelodi. “Singalesiske buddhist sjƒÆ’†’¥vinister diskriminerte dem ved ƒÆ’†’¥ ikke gi dem noen  rettigheter” ble rutinemessig rapportert pƒÆ’†’¥ landsdekkende media. De, “som kristne”, ville bli utryddet i Sri Lanka og Norge burde ta ansvar for det. Ironisk nok sƒÆ’†’¥ talte aldri tamilene om sin kaste, trosbekjennelser undertrykkende kultur, som f.eks. “rangorden av kaste systemet”. For, de var akkurat som kristne nordmenn flest. Alt dette skjedde mens vƒÆ’†’¥re diplomater sov tungt.

 

Tidspunktet for Helgesen historiske ankomst (24 januar 1999) til Colombo var upĮՠմklagelig pĮՠմ flere mĮՠմter. De tamilske propaganda angrepene hadde fĮՠմtt sympati av hele den norske nasjonen pĮՠմ 1990-tallet.

Drapet pĮՠմ indiske statsministeren Rajiv Gandhi av LTTE terrorist var en rask falmet i det grĮՠմ fra den globale og spesielt indiske minnet.

 

 Sittende i presidentstolen i Sri Lanka var Chandrika Bandaranaike Kumaratunga. Hun var rƒÆ’†’¥tten helt inn til kjernen. Omgitt av en haug med “ja menn” som ikke var underlagt henne i stumhet! Hennes regime ble infiltrert av LTTE stƒÆ’†’¸ttespillere.
Da den tids “gunrunner” av Jaffna, Jon Westborg okkuperte den norske ambassadƒÆ’†’¸rens stol i Colombo.
http://www.asiantribune.com/oldsite/show_news.php?id=10875

 

 Interessant nok finner vi den stƒÆ’†’¸rste Quislingen gjennom alle tider; Ranil Wickremasinghe har tatt over scenen i Sri Lanka og okkuperer den sittende statsminister.
Den katolske aksjon kontrollerte engelske nyheter i Lanka som jobbet hƒÆ’†’¥nd i hanske med UD, og “”‚¹””‚¹blokkerte faktainformasjon fra ƒÆ’†’¥ nƒÆ’†’¥ Lankas ƒÆ’†’¸rer. De har aldri avslƒÆ’†’¸rt at en total propaganda krig er igangsatt mot Lankere i Norge. Kumar Rupasinghe burde vitne til dette som han var en av propagandister.
PĮՠմ den andre siden, mener Sri Lankere at hele den norske nasjonen var skyldige for deres terrorist problemer. Ingenting var lenger fra sannheten.

 

De virkelige bakmennene til dette spillet av rƒÆ’†’¸yk og speil handlet ikke ƒÆ’†’¥penlyst mot verden for ƒÆ’†’¸vrig. Plotterne ƒÆ’†’¸nsket ƒÆ’†’¥ vise verden at hele det norske nasjonen fungerte som en monolittisks helhet, vis a vis, Jaffna tamiler. De prosjekterte en illusjon at det ikke var individer sok trakk i strengene, men hele Norge handlet i kor.

 

Faktisk kunne de som hadde klekket ut denne ordningen bli regnet med ens fingre. Her snakker jeg spesielt om, Kjell Magne Bondevik, Erik Solheim, Jon Westborg, Vidar Helgesen og sist men ikke minst Arne FjƒÆ’†’¸rtoft. Under disse omstendighetene mƒÆ’†’¥ deres holdninger, foreninger, mƒÆ’†’¥l, motiver, kvalifikasjoner og politiske insinuasjon bli dissekrert. Jeg hentet aktuelle biografiske deler av hver enkelt knyttet til hva som berƒÆ’†’¸rer oss, og inspiserte hver biografi nƒÆ’†’¸ye og ogsƒÆ’†’¥ ved ƒÆ’†’¥ sidestille til hverandre, for ƒÆ’†’¥ sjekke om min modell kan stƒÆ’†’¸ttes. “Lo and behold,” et klarere bilde dukket opp. La oss kjƒÆ’†’¸re gjennom noen av profilene pƒÆ’†’¥ hver skuespiller som alle har tilgang pƒÆ’†’¥ internett;

Kjell Magne Bondevik

Kjell Magne Bondevik kommer ut som limet for hele strategien. Han skapte mulighet viste retning og fikk et podium for de sammensvorne.
Fra 1989 til 2005 var hans strategisk posisjonert som statsminister i Norge mesteparten av tiden og en politiker med en betydelig innvirkning.

 

Han var en norsk luthersk prest og politiker (KrF).

 

 Minister of Foreign Affairs 1989-1990, statsrƒÆ’†’¥d Kirke-og undervisningsdepartementet 1983-1986

 

Han tjente som statsminister i Norge 1997-2000 og fra 2001 til 2005.

 

 Oslo-senteret for fred og menneskerettigheter ble grunnlagt av Kjell Magne Bondevik i januar 2006. FormƒÆ’†’¥let med senteret er ƒÆ’†’¥ arbeide for fred i verden, menneskerettigheter og inter-religiƒÆ’†’¸s toleranse i verden.

 

Fra 2008 til 2009  undersƒÆ’†’¸kte en komiten den sƒÆ’†’¥kalte pensjon skandalen og fremhevet seks tidligere parlamentsmedlemmer som mistenkelige: Gro Harlem Brundtland, Kjell Magne Bondevik, Magnus Stangeland, Anders Talleraas, Thor-Eirik Gulbrandsen og Tore Austad. Saken ble sendt til Stortingspresidenten, og saken skulle bli undersƒÆ’†’¸kt ytterligere ved den norske nasjonale statsadvokatembetet for etterforskning og pƒÆ’†’¥tale av ƒÆ’†’¸konomisk kriminalitet og miljƒÆ’†’¸kriminalitet. Tydeligvis klarte han ƒÆ’†’¥ lure seg unna den juridiske prosessen og gli ut under.
 Hvis disse var vanlige dƒÆ’†’¸delige, ville de vƒÆ’†’¦rt bak lƒÆ’†’¥s og slƒÆ’†’¥.  Siden det er Bondevik slapp han unna fengsel. Og hans sƒÆ’†’¥kalte toleranse, etikk og gode verdier; nƒÆ’†’¥ innser vi hva det handlet om, en “run around” for svindlere som Ranil. Personlig ville jeg ikke stole Bondevik i en mƒÆ’†’¸rk bakgate.
Hvilke kvalifikasjoner hadde Kjell Magne Bondevik for ƒÆ’†’¥ gjƒÆ’†’¸re meglings arbeid pƒÆ’†’¥ Sri Lanka? I et ord, null!

 

Erik Solheim

Erik var en annen lumsk type. Jeg mƒÆ’†’¸tte personlig denne mannen med Ranjith Soya og Mahindapala pƒÆ’†’¥ hans kontor i Oslo (2004). Han ble sƒÆ’†’¥ provosert av et enkelt spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥l som jeg stilte at han utbrƒÆ’†’¸t, «sƒÆ’†’¥ kan du gƒÆ’†’¥ til krig mot LTTE “. Hva han egentlig mente, var, “Mr. Prabhakaran kommer til ƒÆ’†’¥ piske rompa di”. Vel, hvem pisket hvem sin rompe eh, Solheim!
Han hadde sƒÆ’†’¥ hƒÆ’†’¸ye tanker om denne massemorderen og tilba ham som en helt. Han var intellektuelt sƒÆ’†’¥ ‘baklengs’ at han ville vƒÆ’†’¦re ute av stand til ƒÆ’†’¥ drive en gƒÆ’†’¥rd!

 

Han informerer om han fƒÆ’†’¸rst var kristen, men sƒÆ’†’¥ mistet troen, og senere har funnet den igjen.

Vi er nƒÆ’†’¥ i stand til ƒÆ’†’¥ koble opp prikkene, og finne ut nƒÆ’†’¥r og hvor han omfavnet «Jesus» igjen. Det er da han mƒÆ’†’¸tte statsminister Bondevik, som pƒÆ’†’¥ det tidspunktet i historien var involvert i ƒÆ’†’¥ eksportere gode verdier og etikk til verden. Etter en “tete en tat” med Bondevik, var Solheim tilbake i folden til Jesus, og samtidig med den fremste meglingsjobben i lommen.

 

Hans selvbiografi “NƒÆ’†’¦rmere” er en skattekiste av informasjon, der han skisserer sine kriminelle tendenser.

 

“Som en rekrutt i det norske luftforsvaret, ble han dƒÆ’†’¸mt til fengsel for ƒÆ’†’¥ ha stjƒÆ’†’¥let en uniform av en offiser” skriver han.

 

Han skisserer sitt “forhold til Arne Fjotoft”, mannen som ledet den norske World View hjelpeorganisasjon”, som vi siden har oppdaget var full av korrupsjon.

 

Faktisk ble selvbiografien “NƒÆ’†’¦rmere” formulert i Arne FjƒÆ’†’¸rtofts hus i Colombo. Arne beskriver “Erik som en nƒÆ’†’¦r venn og Erik takker Mr. Fjotoft i prologen”. Her beskriver han «Fjotoft som et geni i ƒÆ’†’¥ hƒÆ’†’¥ndtere mennesker”.

 

Andre straffbare forhold Erik hadde deltatt i; ‘bedrage norske statlige midler ved ƒÆ’†’¥ forfalske antall medlemmer i Sosialistisk Venstreparti ungdomsorganisasjon SU”.

 

Han er en fast tilhenger av PLO, trofast LTTE venn, er normen disse ƒÆ’†’¥rene. Han forsvarer sin venn Terje RƒÆ’†’¸d-Larsen og hans kone Mona Juul, og unngƒÆ’†’¥r ƒÆ’†’¥ kritisere RƒÆ’†’¸d-Larsen da han aksepterte en bestikkelse (US $ 100.000 hemmelige fredspris) for sitt arbeid som hans kone Mona Juul, ogsƒÆ’†’¥ gjorde.

 

Dette mƒÆ’†’¥ jeg informere leserne, tilsvarende til ƒÆ’†’¥ vƒÆ’†’¦re anti singalesisk buddhistisk, var de fleste store medier redaktƒÆ’†’¸reren anti jƒÆ’†’¸disk. Hvorfor? Nordmenn forklarer deres anti jƒÆ’†’¸diskhet, fordi mƒÆ’†’¥ten de behandlet palestinerne! Jeg har en annen forklaring, som ikke er koblet til denne rapporten, derfor vil jeg ikke utdype det her.

 

Man mƒÆ’†’¥ synes synd pƒÆ’†’¥ denne Lilliput, som mangler enhver intellektuell mekanisme for ƒÆ’†’¥ hƒÆ’†’¥ndtere sine oppgaver. Han trengte eksperthjelp av tamilske Jaffna katolikkene som for eks.  Balasingham for ƒÆ’†’¥ holde dette hemmelig plottet fra blitt avslƒÆ’†’¸rt.

 

Kan vi vise til noen som helst kvalifikasjoner som gir Eric en fordel med ƒÆ’†’¥ utfƒÆ’†’¸re sin intrikate meglings jobb? Uten hans tamilske Jaffna katolske rƒÆ’†’¥dgivere, ville han vƒÆ’†’¦re en dƒÆ’†’¸d politiker nƒÆ’†’¥!

 

Jon Westborg
Han har en Master of Philosophy grad fra Cranfield School of Management. FƒÆ’†’¸r han ble en diplomat jobbet han i Det lutherske Verdensforbund, Redd Barna Norge, StrƒÆ’†’¸mmestiftelsen (som generalsekretƒÆ’†’¦r) og den norske Direktoratet for utviklingssamarbeid. Han var tidligere ambassadƒÆ’†’¸r til Sri Lanka (1996-2003) 7 ƒÆ’†’¥r, og deretter ambassadƒÆ’†’¸r til India (2003-2007) 4 ƒÆ’†’¥r.
 

Og hvilke kvalifikasjoner hadde han om srilankiske kulturer, historie osv., ingen i det hele tatt. Han skulle vƒÆ’†’¦re en Master of Philosophy, men i virkeligheten var han en mester i ƒÆ’†’¥ sende ut morderiske katolske rasistiske terrorister som frihetskjempere. Denne mannen var ikke kvalifisert til ƒÆ’†’¥ jobbe som diplomat, men han startet som diplomat pƒÆ’†’¥ ƒÆ’†’ƒ”¹…”ya og eksponerte sine sanne farger i gjennom tiden.

Avlytting ƒÆ’†’©n: norsk ambassadƒÆ’†’¸r Jon Westborg og Pulidevan fra LTTE.
I denne wiretapen gir ambassadƒÆ’†’¸ren informasjon om kommunikasjonsutstyr og informerer ham om at nordmennene vil betale for de ekstra kostnadene. Dette avslƒÆ’†’¸rer en diskusjon mellom Westborg og Pulidevan om overfƒÆ’†’¸ring av utstyr som har blitt “behandlet og forklart og ordnet med Mr. Bradman Weerakoon.”

 

Totalt seks tonn utstyr ble levert til LTTE i 2002, inkludert V-vast utstyr som brukes i satellittkommunikasjon. Samtalen dreier ogsƒÆ’†’¥ rundt et dokument som er signert av Thamilchelvan og en annet blir bedt sendt til ambassadƒÆ’†’¸rens residens og ikke til ambassaden. Westborg instruerer spesielt Pulidevan til ƒÆ’†’¥ sende faks direkte til sin residens i Gregors Road og ikke til ambassaden.

 

Spurte hva som ville skje hvis LTTE-leder Vellupillai Prabhakaran skulle sƒÆ’†’¸ke om innreise til Norge, sa ambassadƒÆ’†’¸r Westborg, “Prabhakaran sƒÆ’†’¸knad ville sikkert bli vurdert.”

 

Norge arbeider innenfor rammene av en internasjonal avtale som betyr at Norge vil samarbeide med Interpol, sa han. I tilfeller der folk har begƒÆ’†’¥tt forbrytelser som er registrert med Interpol vil Norge samarbeide med politiet i andre land for ƒÆ’†’¥ sikre at slike personer ble arrestert, sa Mr. Westborg. Ansvarshavende offiser i Interpol i Sri Lanka fortalte The Sunday Times at LTTE-leder Prabhakaran navn ble gitt til Interpol av Sri Lanka i 1994 etter hƒÆ’†’¸ringen av Rajiv Gandhi Assassination mordet i India. Navnene pƒÆ’†’¥ Vellupillai Prabhakaran og Pottu Amman ble publisert med rƒÆ’†’¸de merknadene under registreringsnummer 142/4-94 av Interpol.
Vi vet at Bondevik var en mann “som manglet verdier “, og Solheim var en” babe i skogen “, sƒÆ’†’¥ hvordan skal vi kvalifisere Jon Westborg. Jeg ville si han var en ren kristen. Den typen; som brente en mistenkelig heks, og dro pƒÆ’†’¥ en hellig krig for ƒÆ’†’¥ drepe den hedenske for ƒÆ’†’¥ redde verden.

 

 Det har blitt antydet i Colombo at i hans Red Barna dager var han en “gunn runner” for LTTE, og han ble selv tatt i ƒÆ’†’¥ smugle gull. Men som i Sri Lanka og i mange andre land i den tredje verden kommer du deg unna hvis du hadde penger nok.
 Mr. Prabhakaran ville ha denne mannen til ƒÆ’†’¥ okkupere ambassadƒÆ’†’¸rens stilling i Colombo. Med andre ord var han massemorderens representant i Lanka.

 

Men uten Bondeviks ord slik ville han fortsatt levere vĮՠմpen til terrorister. Her tykner plottet.
Westborg var en sjeldenhet i den norske utenrikstjenesten. Faktisk hadde Bondevik en spesiell bruk for ham, som en mellom mann, ham og katolske Prabhakaran, som propellerte denne ukvalifisert “helligere enn deg ‘ karakteren, for ƒÆ’†’¥ ta tak i ambassadƒÆ’†’¸r stolen i Colombo, for Norge.

 

Arne FjƒÆ’†’¸rtoft

Denne mannen var over resten av riffraffet og finne ham “glatt som en ƒÆ’†’¥l”.

 

Arne FjƒÆ’†’¸rtoft tallet var en av det “lille folket” i den norske avholdsbevegelsen i fƒÆ’†’¸rste omgang. Det er verdt ƒÆ’†’¥ merke seg at avholdsbevegelsen hadde sin opprinnelse i en periode hvor alkoholforbruket i Norge var pƒÆ’†’¥ sitt hƒÆ’†’¸yeste. I 1924 prƒÆ’†’¸vde anti-alkohol organisasjoner ƒÆ’†’¥ slƒÆ’†’¥ seg sammen til et eget nasjonalt forbund, Norsk Totalavhold Forening Ungdoms Organisasjon. I 1992 Godtemplar Ungsdomsforbund, NGU, fusjonert og kaller seg nƒÆ’†’¥ “Juvente”.

 

Han var aktiv i Godtemplar Ungsdomsforbund og Venstre, og ble snart valgt til ƒÆ’†’¥ lede bƒÆ’†’¥de ungdoms og det lokale partiet, blant annet som en representant for kommunestyret i Sauda, “”‚¹””‚¹Norge.

 

Som regel for ƒÆ’†’¥ bli akseptert som en kristen i Norge, mƒÆ’†’¥ man vƒÆ’†’¦re en total “avholds mann, som er ƒÆ’†’¥ si at han burde vƒÆ’†’¦re anti-alkohol. Det motsatte er ikke sant. Jeg kan ikke si hva Arnes sanne fƒÆ’†’¸lelser er i dag, vis a vis ovenfor de to spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥lene. Her mƒÆ’†’¥ vi anta at nƒÆ’†’¥r han gikk i land i Sri Lanka i 1967, mƒÆ’†’¥ hans puritanske holdninger vƒÆ’†’¦rt dominerende. Her finner vi fellestrekk med Bondevik, som er ƒÆ’†’¥ si, spre av «de gode verdier og moral» til de hedenske i Lanka.
 The Worldview International Foundation, som ble etablert i Sri Lanka i 1978 som en internasjonal NGO, ledet av Mr.Arne Fjotoft, og som har fƒÆ’†’¥tt opptil 100 millioner norske kroner siden 1978, har kommet under intens overvƒÆ’†’¥kning av Utenriksdepartementet for den norske regjering og det norske Agency for International Development – NORAD, i lƒÆ’†’¸pet av august mƒÆ’†’¥ned 2002. Det er det norske Utenriksdepartementet og NORAD som har finansiert / gjort tilgjengelig tilskudd til Worldview International Foundation til summen pƒÆ’†’¥ 100 millioner norske kroner.

 

Dette som fƒÆ’†’¸lge av en rapport utgitt av et team pƒÆ’†’¥ 4 norske journalister som arbeider for den norske avisen “Nationen” og som avslƒÆ’†’¸rte hans skyld.

 

Arne er slu som en rev, ellers kunne han ikke ha overlevd blant de vanskelige singalesiske buddhistiske sjĮՠմvinister.

 

Det ble meldt om bestikkelser, vanstyre, svindel og store utbetalinger til Fjotoft. Fjotoft og Jon Westborg (senere ambassadƒÆ’†’¸r til Sri Lanka) hadde et tiƒÆ’†’¥r lange vennskap, ogsƒÆ’†’¥ samtidig med LTTE. I 2004 ble Worldview dƒÆ’†’¸mt til ƒÆ’†’¥ betale tilbake 2.500.000 kroner til NORAD (Norsk organ for utviklingssamarbeid), etter en undersƒÆ’†’¸kelse om misbruk av bistandsmidler. Men Fjotoft var i fƒÆ’†’¸re var, og de fant det svƒÆ’†’¦rt vanskelig ƒÆ’†’¥ bevise noe mo ham. Men vi ser hans gode kamerat Bondevik trekke kastanjene ut av ilden for ham.

 

Disse fire karakterene har en mye til felles, og vi er i en posisjon nĮՠմ for Įՠմ utdype deres virkelige verdier.

 

Alle fire av dem var kristne, eier god «kristen» etikk De var forpliktet til ƒÆ’†’¥ gƒÆ’†’¥ hen blant hedningene og lƒÆ’†’¦re dem hvordan de skal leve et godt, rent liv. De mƒÆ’†’¥tte starte et sted, og hva bedre sted enn det gudlƒÆ’†’¸se landet kalt Sri Lanka, der de hedenske er tolerante dumme. Vi mƒÆ’†’¥ rope Halleluiah, for disse fine herrene, for ƒÆ’†’¥ oppdage et slik lett bytte, for ƒÆ’†’¥ begynne ƒÆ’†’¥ initiere “Guds arbeid”! Men merkelig nok har “Gud” ikke gitt dem en hjelpende hƒÆ’†’¥nd, for vi finner dem fortsatt gjennomsyret av hedenskap.

 

Her komme vi ikke utenom noen unike epitomes, slik som:

 

Det er ikke hva du vet, men hvem du kjenner som teller!

 

Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt.

 

Like barn leker best sammen.

 

 Vidar Helgesen

 

Jeg mĮՠմ korrigere min tidligere uttalelse om den norske viseutenriksminister Vidar Helgesen. Han er ikke en akkreditert deltaker av dette plottet. Han trodde sannsynligvis pĮՠմ det tilbakevendende tema sunget av de katolske tamilene at de ble diskriminert av singalesiske buddhist sjĮՠմvinister, og trengte Įՠմ bli frelst av nordmennene.
Slik er ogsƒÆ’†’¥ tilfelle Helgesen sjef, utenriksminister Jan Petersen som var en prinsipiell mann. Han var en helt uskyldig sjel. Dessverre ble han satt ut som en syndebukk. Jeg tviler pƒÆ’†’¥ at han visste hva som foregikk under hans egen nese. Han fulgte sin sjef, statsminister Kjell Magne Bondevik sine instruksjoner implisitt i ƒÆ’†’¥ vƒÆ’†’¦re etisk. Bondeviks eget KrF har kun 7 prosent av setene i parlamentets 165 seter. Dessverre, uten ƒÆ’†’¥ innse konsekvensene, ga Jan Petersen legitimitet til LTTE terrorisme. Det er et annet viktig punkt som skal vurderes nƒÆ’†’¥r vi snakker pƒÆ’†’¥ deres vegne. Ingen norske byrƒÆ’†’¥ eller kommisjoner anklaget disse to for eventuelle ugjerninger eller noe hanky “”‚¹””‚¹panky.

Under omstendighetene er fƒÆ’†’¸lgende punkter udiskutable, og kan bli anerkjent som fakta.

Kjell Magne Bondevik, Jon Westborg, Erik Solheim og Arne FjƒÆ’†’¸rtoft var trofaste kamerater, kjente hverandre godt, og dekket hverandres rygg, og var fullblods kristne. De var i kohort med katolske tamiler og konspirerte for ƒÆ’†’¥ ƒÆ’†’¸delegge den singalesiske buddhistiske nasjonen.
Bondevik var statsminister i Norge i den strategiske perioden. Som tidligere utenriksminister visste han de intrikate prosedyrer i Utenriksdepartementet. Og nĮՠմ som kapteinen for den norsk staten manipulerte han det utenlandske kontoret for sine egne formĮՠմl.

 

Men de kristne hĮՠմnet ikke sin kristne orientering i offentligheten. Dette var for Įՠմ kamuflere deres sanne hensikter.
Jon Westborg og Arne Fjotoft kjente massemord Prabhakaran personlig. Og hadde lƒÆ’†’¸pende kontakt med ham.

 

NĮՠմ kommer et mer vitalt punkt som ikke gĮՠմr under kategorien av fakta, men det vil det i tiden som kommer. Det overraskende er at ingen sĮՠմ denne forbindelse.
Tsunami rammet Killinochi 25 desember 2004 og vi finner disse pressemeldingene i januar 2005 Statement of Dr. Subramanian Swamy, Janata Party President laget i Chennai den 6. januar 2005.
Han opplyser at « deb sanne natur av LTTE har ogsƒÆ’†’¥ blitt eksponert i kjƒÆ’†’¸lvannet av tsunamikatastrofen. Det er Chief, V. Prabhakaran, som ikke har kommet ut av hans underjordisk bunker tross 10.000 dƒÆ’†’¸dsfall i Mullaitheevu omrƒÆ’†’¥det alene.
NƒÆ’†’¥ har jeg mye respekt for Dr. Subramanian Swamy, men han har suspendert sin logisk tenkning i dette tilfellet. Hvordan kan Prabhakaran overleve i en underjordisk bunker da hele omrƒÆ’†’¥det var oversvƒÆ’†’¸mt med vann?

 

SƒÆ’†’¥ det virkelige spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let er, var han i Mullaitheevu i det hele tatt? Faktisk var han i Sri Lanka da tsunamien traff Killinochi pƒÆ’†’¥ 25 desember 2004?

 

Det synes ingen har gjort leksene sine etter Tsunamien rasjonelt.

 

Lanka ventet pƒÆ’†’¥ kunngjƒÆ’†’¸ringen av denne massemord dƒÆ’†’¸d med agnet pust.

 

 IfƒÆ’†’¸lge privat etteretning jeg sitter med, nƒÆ’†’¥r Tsunami traff Mullaithu, var Prabhakaran i Oslo, og feiret X jul Westborg og andre kristne sammensvorne.

 

Videre har “The Island” rapportert at en kostbar kiste “for en LTTE leder” hadde blitt smuglet inn i et nordlig Tiger omrƒÆ’†’¥de i en container med nƒÆ’†’¸dhjelp for tsunami overlevende.

 Faktisk trengte UD tid for ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ ham tilbake til Mullaithu inkognito ellers ville kristne konspiratƒÆ’†’¸rene bli avslƒÆ’†’¸rt i Norge. Og for ƒÆ’†’¥ smugle ham tilbake trengte de minst 3 uker. Derfor lagde de en spilleplan. LTTE kjƒÆ’†’¸pte en dyr kiste fra Colombo og handlet som om de skulle begrave et viktig LTTE-medlem. De fortalte aldri hvem denne viktige personen var, og det er fortsatt en hemmelighet hvem denne personen var? Alle antok at det var Prabhakaran. En rƒÆ’†’¸d sild hadde blitt tryllet opp av Prabhakaran for ƒÆ’†’¥ avlede Lankisk oppmerksomhet, og holde dem suspendert i limbo, sƒÆ’†’¥ de ikke skulle utlƒÆ’†’¸se en etterforskning.

Media rapporterte senere at “LTTE-leder Velupillai Prabhakaran i gƒÆ’†’¥r (22. januar 2005) endte fire uker med spekulasjoner om hans oppholdssted ved ƒÆ’†’¥ mƒÆ’†’¸te en norsk delegasjon ledet av utenriksminister Jan Petersen.”
Dessverre ble Petersen uthengt som en syndebukk igjen. Han mƒÆ’†’¥ ha blitt overrasket da han mƒÆ’†’¸tte Gandhi sin morder i Toto. OgsƒÆ’†’¥ her har Bondevik trƒÆ’†’¥dt frem for ƒÆ’†’¥ gjƒÆ’†’¸re den store Chimera pƒÆ’†’¥ singalesiske og nordmenn, og dermed redde skinnet til megleren.

 

NƒÆ’†’¥ hvis vi kobler sammen prikkene, fƒÆ’†’¥r vi et klart syn av denne rƒÆ’†’¸yken og speilet. Det er et plott sƒÆ’†’¥ intrikat, sƒÆ’†’¥ utrolig , sƒÆ’†’¥ tankevekkende, at bare en katolsk Jaffna Tamil kunne sette den sammen. Erik Solheim, Kjell Magne Bondevik, Jon Westborg og Prabhakaran mƒÆ’†’¥ ha avtalt i 2000 eller der omkring, at de koordinerte og samarbeidet sine aktiviteter for ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ en katolsk Eelam i Sri Lanka.

 

Visse forhold bƒÆ’†’¸r ƒÆ’†’¥penbart vƒÆ’†’¦re pƒÆ’†’¥ plass for ƒÆ’†’¥ gjennomfƒÆ’†’¸re detn, som f. eksempel 1). Bondevik bƒÆ’†’¸r ta over statsministerens stol i Norge. 2.) Uncle Tom Quisling Ranil Wickremasinghe burde ha overtatt statsministerens jobb i Sri Lanka. Ved 5 desember 2001 var disse grunnleggende forholdene ordnet.

 

SƒÆ’†’¥ i trƒÆ’†’¥d med strategien, kunngjorde LTTEs en ensidig vƒÆ’†’¥penhvile pƒÆ’†’¥ 19 desember. Ranil fulgte etter med en mƒÆ’†’¥nedslang vƒÆ’†’¥penhvile fra 24. desember 2001. FƒÆ’†’¸lgelig den 27. desember 2001, ringer Ranil til Kjell Magne Bondevik, og offisielt ber den Kongelige Norske Regjering (RNG) ƒÆ’†’¥ gjenoppta sin meglingsrolle. Dermed har det store spillet av  “illusjon” blitt satt i bevegelse.

Det var 6 runder med samtaler og Lankas idioter ventet med spenning pĮՠմ et positivt utfall ac disse, som var:
1) 16 til 18 september 2002 -. Sattahip, Thailand
2) 31. oktober -. 3 november 2002 – Rose Garden Hotel, Thailand
3) 2-5 desember 2002 -. Oslo, Norge
4) 6 til 9 januar, 2003 -. Rose Garden Hotel, Thailand
5) 7-8 februar 2003 -. Norske ambassaden, Berlin
6) 18 til 21 mars -. Hakone, Japan

21. april 2003, uten noen hvordan gĮՠմr det, kunngjorde LTTE sin tilbaketrekning fra direkte samtaler

 

I ettertid kan vi se at Prabhakaran og Kjell har utnyttet  GOSL. De mƒÆ’†’¥ destabilisere den srilankiske staten og frustrere lokalbefolkningen, av grunner best kjent bare til seg selv.
 

Uncle Tom Ranil stolte implisitt pƒÆ’†’¥  Kjell siden han sikret ham nestleder posisjonen i den kristne union. Han hadde ogsƒÆ’†’¥ blitt lovet ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ Nobels fredspris sƒÆ’†’¥ raskt Eelam var i boks. Jeg er sterkt tvilende til at Kjell og Prabhakaran ville stolt pƒÆ’†’¥ Ranil med den virkelige spilleplan.
SƒÆ’†’¥ videre med planen, den 22. februar 2002, ambassadƒÆ’†’¸r Jon Westborg opptrer som mellommann nƒÆ’†’¥r Prabhakaran og Ranil undertegnet en avtale. Kudos for Bondevik.

 

Da Bondevik og co. jobbet intensivt med ƒÆ’†’¥ renvaske LTTE og fƒÆ’†’¥ sine “terrorists” identifikasjon, slettet. Dette ville igjen inspirere EU-medlemmer ƒÆ’†’¥ utvide anerkjennelsen av LTTE terrorister som et “ikke terrorist” antrekk. Alt UD gjorde hadde en hensikt pƒÆ’†’¥ det tidspunktet. For en gangs skyld  ble LTTE terrorister sin gravskrift fjernet, og LTTE fƒÆ’†’¥r automatisk respektabilitet. Dette i sin tur ville ƒÆ’†’¥pne opp muligheten for ƒÆ’†’¥ sƒÆ’†’¸ke et mandat fra FN for ƒÆ’†’¥ invadere Sri Lanka som Frankrike utfƒÆ’†’¸rte i Libya.

 

Herfra mƒÆ’†’¥ vi gjƒÆ’†’¸re noen kvalifiserte gjetninger om hva en del hver av disse  lumske karakterene bidro til for suksessen av operasjon “Eelam”.

 

Hovedfunksjonene til Bondevik

 

Eksklusiv prioritet ble gitt av Kjell ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ pƒÆ’†’¥ plass «en nisje” i UD for ƒÆ’†’¥ takle meglingen i Lanka. Han gir sin kameraten Solheim posisjonen “hoved megler”. Tydeligvis var alle vitale stillinger i nisje organisasjonen fylt av betrodde kristne venner. Med dannelsen av SLMM fikk disse tilretteleggere mandat til ƒÆ’†’¥ destabilisere ƒÆ’†’ƒ”¹…”ya innenfra.

 

Bondevik fastsatt konkrete pƒÆ’†’¥bud, at de kristne bƒÆ’†’¸r holde deres religiƒÆ’†’¸se orientering skjult. PƒÆ’†’¥ den mƒÆ’†’¥ten ble meglingen gitt munnkurv og gjorde det helt lufttett selv i UD. Han fikk ogsƒÆ’†’¥ penger til ƒÆ’†’¥ finansiere driften, sƒÆ’†’¥ mye som nƒÆ’†’¸dvendig, sƒÆ’†’¥ lenge sluttproduktet av “katolske Eelam” ble en realitet. Faktisk var denne “nisjen” en “regjering i en regjering” i en regjering. Ingen ƒÆ’†’¥penhet, ingen ansvarlighet ikke ansvar i det hele tatt ble fastsatt, inkludert UD sin revisjon. Dessverre mƒÆ’†’¥ jeg anta at mange vitale papirer om hans personlige engasjement vil bli savnet fra denne “nisjen” fra nƒÆ’†’¥ av.

 

 For ƒÆ’†’¥ avslutte det hele, bandt han norske medier topper og fortalte om den forferdelige situasjonen Jaffna tamiler ble utsatt  for og betraktet det hans plikt ƒÆ’†’¥ hjelpe redde dem. Aldri ga han inntrykk av at en hellig krig var erklƒÆ’†’¦rt pƒÆ’†’¥ Sri Lanka. LTTE opprƒÆ’†’¸ret ville fƒÆ’†’¸re til splittelse av av Lanka og en katolsk Eelam ville dukke opp, men UD ville insistere pƒÆ’†’¥ at det hadde ingenting i det hele tatt ƒÆ’†’¥ gjƒÆ’†’¸re med det.

 

Hovedfunksjoner Westborg

 

Westborg viktigste jobb var  samarbeidƒÆ’†’« med terroristen Boss Prabhakaran. Han bƒÆ’†’¸r ogsƒÆ’†’¥ bruke de hemmelige fondene i kontanter (i rupees) for ƒÆ’†’¥ bestikke strategiske hemmelige operasjoner og kjƒÆ’†’¸pe strategisk plasserte byrƒÆ’†’¥krater. Disse pengene kan ha funnet veien til de coffers fra de hemmelige srilankiske Eelamists samt hemmelige norske grunnlegger.

 

“Eelam” skulle ha vƒÆ’†’¦rt et” fett accompli” fƒÆ’†’¸r ƒÆ’†’¥r 2005, for den politiske situasjonen ble skiftende ganske fort, og de fleste nordmenn visste at Bondevik var en” sƒÆ’†’¥pe Sam”og ikke til ƒÆ’†’¥ stole pƒÆ’†’¥.

 

Men prosjektet haltet videre og var uhƒÆ’†’¥ndterlig. Flere ting undergravde prosjektet “Eelam”.

 

Westborg som ambassadƒÆ’†’¸r i Sri Lanka ikke kunne forlenges i Lanka nƒÆ’†’¥ (7 ƒÆ’†’¥r), sƒÆ’†’¥ han ble ambassadƒÆ’†’¸r  i India (4 ƒÆ’†’¥r), dette for ƒÆ’†’¥ holde ham som bindeledd for ƒÆ’†’¥ ha en en ƒÆ’†’¥pen linje til Prabhakaran.

 

Men etter april 2003 innsƒÆ’†’¥ Prabhakaran at han ikke kunne fƒÆ’†’¥ sin Eelam ved ƒÆ’†’¥ gƒÆ’†’¥ til en snakkende “butikk”.

 

Deretter gir naturens “vƒÆ’†’¦ret Gud” en hjelpende hƒÆ’†’¥nd til det srilankiske folk. For vi finner:

 

Mai 2003 – Landets verste flom noensinne dreper mer enn 200 mennesker og driver rundt 4.000 mennesker fra sine hjem.

 

Mars 2004 “”…” En desetƒÆ’†’¸ren tamilsk tiger kommandant, kjent som Karuna, splitter opprƒÆ’†’¸rsbevegelsen og gƒÆ’†’¥r under jorden med sine stƒÆ’†’¸ttespillere.

 

Da innser LTTE lederen at han mĮՠմ gĮՠմ tilbake til utgangspunktet, som er selvmordsbombing, drap, og skremme Lankas befolkning. Og pĮՠմ:

 

Juli 2004 – Selvmord bombeeksplosjon i Colombo – den fƒÆ’†’¸rste hendelsen siden 2001.

 

Desember 2004 – Mer enn 30.000 mennesker drept da en tsunami, massive bƒÆ’†’¸lger generert av et kraftig undersjƒÆ’†’¸isk jordskjelv, herjet kystsamfunnet. 1/3 av terrorist likene ble feid bort.

 

Etter tsunamien ebbet Bondeviks makt fort og han mistet kontrollen over Eelam prosjektet innen 2005.

 

Mahinda Rajapkse vant valget og ble erklƒÆ’†’¦rt president den 19. november 2005.
Ranil Wickremasinghe hƒÆ’†’¥p for seier ble effektivt knust da LTTE pƒÆ’†’¥la tamilske velgere, de fleste av dem har trolig stemt for ham, til ƒÆ’†’¥ boikotte meningsmƒÆ’†’¥lingene. Hvorfor? Jeg tror Norge og LTTE forventet ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ Eelam fƒÆ’†’¸r 2005 valget, men Ranil har ikke gjort sin del. SƒÆ’†’¥ Prabhakaran ba tamilene ikke ƒÆ’†’¥ stemme. Kanskje Pabakeren trodde det var bedre ƒÆ’†’¥ ha en singalesisk sjƒÆ’†’¥vinist som president, noe som ville hjelpe de sammensvorne ƒÆ’†’¥ gjƒÆ’†’¸r en appell i FN for en invasjon av ƒÆ’†’¸ya.

 

Faktisk innen 2005 finner vi ut at Bondevik har mistet sin posisjon som statsminister og fƒÆ’†’¸r 2007 mƒÆ’†’¥tte han kjempe for ƒÆ’†’¥ holde navnet hans rent.

 

Derfor ble nedleggelsen av (LTTE), sluse-porter Mavil Aru den 26 juli, 2006 Prabhakaran mente EU-landene ville komme til hans redning. Kanskje ville de,  men turde ikke, siden Kina og Russland holdt utkikk over skuldrene.

 

MavilAru var et avgjƒÆ’†’¸rende vendepunkt i Sri Lankas borgerkrig. I 2007 sƒÆ’†’¥ ting dƒÆ’†’¥rlig ut for skaperne av Eelam og UD’s koordinator, for de mistet kontrollen over den raskt forverrede situasjonen. Og, Quisling Ranil kunne ikke gjƒÆ’†’¸re noe for ƒÆ’†’¥ hjelpe til etter 2005. Men dette var ikke Bondeviks skyld, faktisk, det meste av skylden var som fƒÆ’†’¸lge av solgudens handlinger.
Prabhakaran rolle i konspirasjonen.

 

Mr. Prabhakaran gjorde det han gjorde best, drap av tamilske hinduer, muslimer og singalesere, og destabiliserte Lanka innenfra. For ƒÆ’†’¥ starte en intervensjon av Lanka skal de skape de riktige forholdene. All slik morderisk informasjon ble gitt prominens av vestlige media. BBC gjorde en god jobb med sin miss-informasjonskampanje. BBC var full av Jaffna tamiler og de utfƒÆ’†’¸rte sin del med dyktighet.

 

PƒÆ’†’¥ tross av hva som skjer pƒÆ’†’¥ slagmarken, var Prabhakaran sikker pƒÆ’†’¥ seg selv. Han trodde aldri at Bondevik og Kristelig co. vil la svikte ham. Han visste pakten han hadde med Bondevik. Norge hadde penger til ƒÆ’†’¥ stƒÆ’†’¸tte ham.

 

Men uten Bondevik pĮՠմ plass som statsminister, var planen uholdbar.

 

Hvor dum Suprimo var ble stadig klarere. Hans mangel pƒÆ’†’¥ utdanning ga ham ikke en klar visjon om hvordan ting fungerte i Norge. Han var sƒÆ’†’¥ full av varm luft at han trodde at han var uunnvƒÆ’†’¦rlig. Han myrdet Rajiv Gandhi som sendte prosjekt hans tilbake 10 ƒÆ’†’¥r. SƒÆ’†’¥ ble Lakshman Kadirgamar myrdet i august 2005; Dette drapet pƒÆ’†’¥ den populƒÆ’†’¦re tamilske utenriksminister fikk EU til ƒÆ’†’¥ se rƒÆ’†’¸dt. ForsƒÆ’†’¸k pƒÆ’†’¥ ƒÆ’†’¥ ta livet av forsvarsministeren, Gotabhaya Rajapaksa, hƒÆ’†’¦rsjef general Sarath Fonseka og den pakistanske ambassadƒÆ’†’¸ren i Colombo var mislykket. UD fant det skremmende ƒÆ’†’¥ kjƒÆ’†’¸pe over disse fiendene av LTTE. Og Sri Lanka hadde tre bestemte individer som kjempet tilbake med intelligens og fasthet.

 

Inderene har nĮՠմ ogsĮՠմ endelig forstĮՠմtt situasjonen. For de innsĮՠմ at etter Sri Lanka var det deres tur.

 

Faktisk trodde Prabhakaran at politikken til Bondevik ogsƒÆ’†’¥ var politikken til Norge. Han kunne ikke fatte at Bondeviks politikk var skjult og gjemt dypt inne i UD’s “nisje”. Han tenkte fortsatt pƒÆ’†’¥ en smƒÆ’†’¥lig stamme mƒÆ’†’¥te, og levde i fortiden (2003). Solheim var likevel pƒÆ’†’¥ plass for sikkert, men han var ikke flink til ƒÆ’†’¥ tenke abstrakt, i motsetning til sin katolske Pal Anton Balasingham, som da (14. desember 2006) var bosatt med sin katolske far. Solheim kjƒÆ’†’¸pte prostituerte som Miliband og Kochner for en stor sum, men Lankere ble ikke imponert, de ropte “avsett Miliban”. Prabhakaran var sƒÆ’†’¥ sikker pƒÆ’†’¥ at de en eller annen mƒÆ’†’¥te ville fƒÆ’†’¥ ham av kroken, slik at han kunne leve for ƒÆ’†’¥ terrorisere Sri Lanka en annen dag. Men Gotabaya hadde den riktige ideen, og la denne katolske massemorder av kroken er like godt som ƒÆ’†’¥ slƒÆ’†’¥ss i krigen med de rasistiske terroristene igjen.
 

Mens Kina og Russland utvikler seg som verdensmakter og Rajapkse brƒÆ’†’¸drene tar over makten i 2005 mƒÆ’†’¸tte konspiratorene en granitt vegg.

 

De hadde bare ett skudd igjen pƒÆ’†’¥ Eelam innen 2005. Dette var en invasjon for ƒÆ’†’¥ redde de “fattige fattige Jaffna tamilene” ved ƒÆ’†’¥ lage en Kosovo ut av Sri Lanka. Men alle slike forsƒÆ’†’¸k fra UD pƒÆ’†’¥ kjƒÆ’†’¸pe diplomater i FN mislyktes, for nƒÆ’†’¥ hadde srilankere ogsƒÆ’†’¥ mestere i dette spillet. De har hanket inn Kina og Russland og hadde vennlige bƒÆ’†’¥nd. Disse to kreftene blokkert alle norsk finansierte bevegelser i SikkerhetsrƒÆ’†’¥det.

 

I dag er det ingen igjen til ƒÆ’†’¥ ta ansvar for de ti ƒÆ’†’¥rene av UD’s svik. Min davƒÆ’†’¦rende venn generalkonsulen (2002-2005) i Norge skal fortelle meg hva han hadde sett med egne ƒÆ’†’¸yne. Det var da tamilske Jaffna katolske prester i full kleddning lander pƒÆ’†’¥ Oslo Lufthavn, og ble mƒÆ’†’¸tt med limousin og innlosjert med femstjerners gjestfrihet av UD.

 

Og Muvril Aru ga Gotabya og Sarath Fonseka sjansen de ventet pƒÆ’†’¥. De jaktet den mest ondskapsfulle rasist med en stor chip pƒÆ’†’¥ skulderen,  de tamilske Jaffna katolske terrorister fra Lanka med hevn.

 

Jeg fƒÆ’†’¸ler noen anbefalinger mƒÆ’†’¥ til for begge nasjoner slik  tilfellet er med denne typen rapporter.

 

Norske folk bƒÆ’†’¸r ha en helt nƒÆ’†’¸ytral kommisjon for ƒÆ’†’¥ undersƒÆ’†’¸ke om denne rapporten er basert pƒÆ’†’¥ fakta. Den stƒÆ’†’¸rste feilen den norske offentligheten gjorde var ƒÆ’†’¥ innstille de demokratiske fƒÆ’†’¸ringer som ansvarlighet, ƒÆ’†’¥penhet og ansvar i denne regjeringen innen regjeringen. To enkle ting som disse konspiratƒÆ’†’¸rene finner vanskelig ƒÆ’†’¥ begrave kan etablere sannheten av hva som har blitt rapportert her.

 

a.)    Sjekk “nisje” grunnreglene som Bondevik etablerte, og listen av tilretteleggere som arbeider med denne meglings prosessen og bakgrunnen deres. SpƒÆ’†’¸r dem om en Hellig krig er erklƒÆ’†’¦rt mot singalesisk buddhistiske nasjonsbyggere. Og hvor mye penger ble pumpet inn for Eelam.

b). Westborg bƒÆ’†’¸r sprƒÆ’†’¸rres om massemorderen Prabhakaran var pƒÆ’†’¥ besƒÆ’†’¸k i Norge hos ham, under tsunami desember 2004.

Hvis disse to enkle spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥lene blir bekreftet, sƒÆ’†’¥ er konspirasjon automatisk et faktum.

 

For srilankere, mƒÆ’†’¥ de komme seg fremover. Men fremfor alt bƒÆ’†’¸r de avstƒÆ’†’¥ fra ƒÆ’†’¥ invitere idioter til ƒÆ’†’¥ hjelpe dem med ƒÆ’†’¥ lƒÆ’†’¸se sine problemer.

 

a.)    sine fiender er ikke den nordmenn eller tamilene, men det er den katolske kirken.

b) Hvis de oppdager svarene pƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¸lgende spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥l;. hvem myrdet Bandaranayke og hvem myrdet Soma Hamduruvo. Hvem blokkert viktig informasjon fra ƒÆ’†’¥ komme til dem? Fremfor alt hvem ga ordre om ƒÆ’†’¥ bringe de 13 dƒÆ’†’¸de soldater uten ƒÆ’†’¥ kremere dem i Jaffna?

 

c.) De bƒÆ’†’¸r fjerne de katolske agentene fra ƒÆ’†’¥ drive de offentlig eide mediene som Daily News og Sunday Observer og fƒÆ’†’¥ nƒÆ’†’¸ytrale fagfolk til ƒÆ’†’¥ lede disse viktige institusjonene, slik at informasjon vil tilflyte det lesende publikum inkludert udemokratiske forsƒÆ’†’¸k fra institusjoner som den katolske kirke ƒÆ’†’¥ gripe inn i landets affƒÆ’†’¦rer.

Faktisk virker det som det er galt Įՠմ legge skylden pĮՠմ enkle sjeler som Bondevik og Solheim, siden den virkelige fienden er i Sri Lanka og ikke i langt utenfor Norge.

 

2 Responses to “”BRIKKER I FREDS-EVALUERINGEN” OG LEKSJONER IKKE LÆRT!”

 1. Sunil Mahattaya Says:

  Can We have a translation please!

 2. Voice123 Says:

  The language is Norwegian. You can obtain a free instant translation by Google Translate. Ive done that for the first few paras below:

  Tactical Norway hidden Sri Lanka’s “Lessons Learnt Commission’s (LLRC) report, to confuse and distract her disastrous peace facilitator role (2002-2009) in Sri Lanka. The title “Pieces of Peace-evaluation”, misled anyone, except perhaps a few naive Norwegians.
  Curious thing about ‘Pieces … “is that most Norwegians are unaware of its existence. It was not mentioned in the popular media, which is strikingly unusual!

  We remember when terrorist-friendly SLMM was at its operational best, the smallest fish from a Jaffna Tamil were reported in Norwegian media. Should we assume Thereafter, this report was not containing or lacking some key points of interest in the normal Norwegian, therefore, sent ‘solely for Lankeres’ interest’? In other words, why was the Norwegians kept completely in the dark by the Foreign Ministry’s major achievements, conducted in their name while they spend billions of their crowns!

  Before the crime, murder, war crimes and discrimination of Jaffna Tamils ​​by the Sinhalese done a lot of attention in Norwegian media, but now there was a total information blackout, and assignments carried out successfully by the Buddhist chauvinistic nation.
  Lanka’s march towards economic prosperity, free from bombs, killings and confrontations, and since the Catholic LTTE terrorists were wiped out, was carefully excluded from the Norwegian media. It was a puzzle to everyone? Has the Foreign Ministry came up with a new game plan?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress