Archive for October 31st, 2014

රනිල් දිනය්  ද ?

Friday, October 31st, 2014

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න.  ධර්මපාල තුමාටත්   රටෙන්  යන්නට වැඩ කල ඩී  එස් ප්‍රමුඛ  එ  ජා  පයේ  අ  ය සියට 30 -40 රටේ ඉන්නවිට    , සිංහල බෞද්ධ  පුනරුදයක්  ඇති කරමින් සිටි සෝම හාමුදුරුවොත්  නැතිවී ගිය විට   ජාතික වාදී පක් ෂත්  එකතු නොවන විට  බටහිරයෝ දෙමල බෙදුම් වාදීන්ට උදව් කරන විට  රනිල් දිනන්නත් බැරි නැත. ගැටඹේ හිමි ”””ද්‍රෝහියා ”’ […]

More >

Fast food – Pay one price and eat as much as you like, WOW!

Friday, October 31st, 2014

Dr Hector Perera         London Unlike the present day, fast food is everywhere, no waiting to cook, one can get it without delay from so many places or home delivered hot hot in no time. The weather may be rain or shine, you get the meals to the doorstep. Some people say it’s cheap, tasty and […]

More >

මක්කම යන්නේ මක්කටද

Friday, October 31st, 2014

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න ඉස්ලාම් නොවන අ  ය මරා දමා  දෙව්ලොව යන්නට මගක් කොරානයේ තිබියදීත් මුස්ලිම් වරු  මක්කම ගොස් ගලක් ඉඹලා  එන්නට යන්නේ   එසේ මරන්නට තමසිත් කළුගල් මෙන් තද කරගන්නටද .මේ  අයට   එකාරිය කරගන්නට බෞද්ධ මහින්ද ජනපති ආධාර කරනවලු. සිංහලේ   ෂරියා නීති හදන්නට  හකීම් පත් කර ඇත්තෙත් ඒ නිසා විය හැක. මහින්ද චින්තනයේ  බොහෝ අඩුපාඩු ඇතිබව නම් […]

More >

  මේ පත විපත  තේ වත්තේ රැඳී  ඇත

Friday, October 31st, 2014

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න කඳු කඩා වැටී  මහා විශාල විපතක් සිදුවී ඇත. තව ඉදිරියේ දී තවත් මෙවන්  විපත්  සිදුවනු නොඅනුමානය.  සුද්දා අපේ කලේ එළිකර  වාණිජ වගා වැව්වේ  නැත්නම්  අද මේ සුඛෝපභෝගී  යාන වාහන  හා සැපසම්පත්  අපට කොයින්දය් අසන අමන රැ ළට භූ   විද්‍යාඥයින්ගේ  අදහස්  තේරෙන්නේ නැත . බුද්ධියක්  තියා  උගත් කමක්  පවා නැති උන්ට මොන ප්‍රග්නාවක්ද. එහෙත් […]

More >

PART I:  HOW KISSING A BACK STONE IN MEKKA IS NOT IDOL WORSHHIPPING; IT IS SOMTHING ENTITRELY UN-DEFINABLE AND UNMENTIONABLE, LIKE A FOUR LETTER WORD!

Friday, October 31st, 2014

Mahinda Weerasinghe PART I (OF III PARTS) CURIOS AND UNHINGED  ISLAMIC MIND SET! Prophet Muhammad claimed that the black stone was sent down by Allah to give the precise location of where the Kabah was to be built. The Muslim commentators of the connected fairy tale of ‘Adam and Eve’ are of the opinion that; […]

More >

THE BANKRUPT opposition

Friday, October 31st, 2014

Nalin de Silva Only some middle class elements living around Colombo city limits would be thinking of a UNP President next year. They would be imagining various scenarios including an insurgency with the help of the JVP during the period after the first count. The JVP has already begun implementing their plans claiming that the […]

More >

Lockheed Martin scientist on deathbed says aliens are real (VIDEO)

Friday, October 31st, 2014

RT  Aliens, some as old as 200 years, are real and have visited Earth, a former Lockheed Martin senior scientist has claimed. In his final moments, he provided photo evidence” while sharing his personal experiences of UFOs and extraterrestrials. The controversial 33-minute video was made shortly before Boyd Bushman died on August 7, 2014. However, […]

More >

USA deliberately pushes Russia into China’s arms

Friday, October 31st, 2014

Pravda.Ru The United States refused to negotiate with Russia on the deployment of GLONASS navigation system on its territory, Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin said. According to him, there are no negotiations being conducted on the subject. “We made the statement in spring. I offered to initiate talks with the United States to deploy GLONASS […]

More >

This is why the Russians want to tightly regulate foreign NGOs

Friday, October 31st, 2014

Courtesy The Saker How is that for a “watch” of human right? The fact is that western human rights organizations are below contempt. Some are political tools in the hands of the Empire (Human Rights Watch), some are full of western intelligence agents (Medecins Sans Frontieres, OSCE monitors), some are lead by cynical bureaucrats who […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress