පාසැල් විෂය මාලාවෙන් බුද්ධාගම ඉවතට.. සියළු ආගම් එක් කර අලූත් පොතක්…
Posted on December 11th, 2015

lanka C news

පාසැල් විෂය මාලාවෙන් බුද්ධාගම ඉවතට.. සියළු ආගම් එක් කර අලූත් පොතක්…ඉදිරියේදී පාසැල් විෂය මාලාවෙන් බුද්ධාගම ඉවත් කරන්නට හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මියගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් යුතු ජාතික සහජීවනය සඳහා වූ කාර්යාලය විසින් යෝජනා කර තිබේ.

බුද්ධාගම ඉවත් කර ඒ වෙනුවට සියළු ආගම් ගැන සිසුනට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන නවතම විෂයක් එක් කිරීමට ද ඉන් යෝජනා කර ඇති බව ‘ද අයිලන්ඞ්’ පුවත්පත වාර්තා කරයි.

Read Full Story and comments

http://lankacnews.com/sinhala/main-news/138486/

4 Responses to “පාසැල් විෂය මාලාවෙන් බුද්ධාගම ඉවතට.. සියළු ආගම් එක් කර අලූත් පොතක්…”

 1. Ratanapala Says:

  Can we have the opinion of the two Kapuralas in Asgiriye and Malwatte for this proposed abomination on the rights of Buddhists in Sri Lanka?

 2. Nanda Says:

  One Mahanayaka is reading Quran as we saw in a news item 1 month ago. He has said he will teach people (good things ?) after reading.

 3. Hiranthe Says:

  Here comes the hidden agenda of Yahapalana – change sponsors of West and the RAW.

  This will be the worst thing this woman can do to Mother Lanka, much worst than our colonial masters.

  Ratnapala,

  Those Kapu Ralala’s are in the pocket of US administration. Similar to the West and India, they hate MR and GR.

 4. Ancient Sinhalaya Says:

  Of course, it was in the agenda of don juan pol pot ponil, aritta keevendu maru sira and dona katirina bandaranayaka
  when the three traitors got together. It is the ultimate goal of these traitos’: to destroy Buddhism from Sri Lanka.
  That’s the catholic west’s agenda. That’s why Norway, us, uk, etc. etc. helped catholic pira(mala)paharan’s
  catholic tigers of tamil drealam.

  To win their goal, they are not short of Buddhist supporters. Like Ratanapala mentioned, two chiefs from malwatte and
  asgiriya are ardent supprters of Buddhist killing Unpatriotic party. With the enemy within like this, Buddhism is doomed
  from Sri Lanka.

  Most Sinhalese are very very ungrateful and short-memoried lot. Gangodawila Soma Thero’s death anniversary was this week. Most people conveniently forgot about it just like they forgot MR and Gota who saved their backsides from the terrorist bombs. That’s how some of the Sinhalese are. That’s very very good news for traitors like pol pot ponil, maru sira, dona Katerina, pongal mangal. etc. etc. etc.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress