සිරසවාහිනිය ඇමති කිරිඇල්ලව ඇහේ ඉදන් පට්ටා පතුරු ගහයි… සියළු සළු පිලි ගලවා දමයි..[Video]
Posted on September 15th, 2017

lanka C news

මධ්‍යම අධිවේගී ව්‍යාපෘතියේ ටෙන්ඩර් ක‍්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් සිරස රූපවාහිනිය විසින් සිය ප‍්‍රවෘත්ති විකාශණය අතරේදී මහා මාර්ග ඇමති ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ලට එරෙහිව දැඩි චෝදනා ඉදිරිපත් කලේය.

කිහිප වතාවක්ම ප‍්‍රතික්‍ෂෙප වූ සමාගමකට වැඩි මුදලකට මෙම කොන්ත‍්‍රාත්තුව ලබා දී ඇතැයිද සදහන් විය.

One Response to “සිරසවාහිනිය ඇමති කිරිඇල්ලව ඇහේ ඉදන් පට්ටා පතුරු ගහයි… සියළු සළු පිලි ගලවා දමයි..[Video]”

  1. Senerath Says:

    Kiriella is the most corrupt crocodile in the parliament. Surely this can be a way of stealing.

    However, this hora ‘commercial loans’ concpet was not his, but previous governement’s. The problem is it the era of governement to governement loans is OVER. Governements are not giving us money ! That is why Mahinda had to go and see Col Gadaafi when urgent money needed. That is why Ranil had to rob the central bank.

    What is SIRASA compared to Tai Sei Corporation to accuse them they are not capable ? Any reader can get into internet and see. It is one of the largest corporations in the world who have experince in thousnads of mega projects. But they don’t come here for free ! They want big profit margins. That is why clever negotitiations are needed. That is why honest governement is needed, which will reduce their risks.

    Who were the people in the technical evelation commitee ? God ? Not submitting some docuements can make them disqualified easily. If there are two or three tenderers it is the right thing to consider all, negotiate with all , neglection minor shortcomings in the submissions. Then only we can get a relatively competitive price.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress