වස විස තොර ගොවිතැන සහ වස විස නැති ශ්‍රී ලංකාවක්
Posted on April 25th, 2018

තුසිත බාලසූරිය, ප්‍ර‍ධාන ලේකම්, සමාජ ප්‍ර‍ජාතන්ත්‍ර‍වාදී පක්ෂය

අවුරුදු සමයෙහි හටගත් කෘෂි බෝග අස්වැන්නෙහි අතිරික්තයක් නිසාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂි කර්මාන්තය මුහුණදෙන දැවැන්ත අර්බුද රැසක් ඉස්මතු විය. මාධ්‍ය වාර්තා කරන පරිදි එම අර්බුද වස විස තොර ගොවිතැන නිසා ඇති වු පොහොර හිඟය, පොහොර සහනාධාරය ලබා නොදීම හෝ පොහොර මිල නිසා ඇති වු ගැටලු නොව කෘෂි කර්මාන්තයට අදාළ ප්‍ර‍තිපත්තිමය ගැටලු‍ වෙති.

නව සංකල්පයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරෙන වස විස තොර ගොවිතැන රජය විසින් ගන්නා ලද වැදගත් ප්‍ර‍තිපත්තිමය තීන්දුවක් වුවද ගොවීන් ඊට හුරු කර ගැනීම අසීරු බව පෙනෙන්නට ඇත. ගොවීන්ගේ උවමනාව පරිදි රසායනික පොහොර යොදා සිදු කරන අතිරික්ත නිෂ්පාදනය නිසාවෙන් අනාගතයේ ආහාර හිඟයක් සහ ගොවීන්ට දරාගත නොහැකි පාඩුවක් සිදුවනු නිසැකය.

අතිරික්තයක් ඇති නොවන පරිදි බෝග වගාවන් නියාමනය කිරීමට ඇති ආයතන වසා දමා තිබීම, අතිරික්ත අස්වැන්න කල්තබා ගැනීමට ක්‍ර‍මයක් නොමැති වීම, අතිරික්ත අස්වැන්න යොදාගෙන වෙනත් නිෂ්පාදන කිරීමට නොහැකි වීම, අපනයන තත්වය සහිත අස්වැන්නක් නොලැබීම සහ තාක්ෂණික දැනුමෙහි පවතින අඩුපාඩු මෙම අර්බුදය තවදුරටත් උග්‍ර‍ කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍ර‍ධාන වානිජ බෝගයන් වන තේ සහ පොල් වගාවන්ද සමාන අර්බුදයන් රැසකට මුහුණ පා ඇති අතර ඊට ඇති එකම විකල්පය නව වානිජ බෝග රටට හදුන්වා දීමයි. ඊට බහුකාර්ය වානිජ බෝග වගා කිරීමට, නව තාක්ෂණික උපක්‍ර‍ම හදුන්වා දීමට සහ වගා ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හදුන්වා දීමට රජය, ගොවීන් හා පෞද්ගලික අංශයන්හි අලුත් හවුලක් ඇති විය යුතු ය.

විශාල වානිජමය වටිනාකමක් සහිත බෝගයක් වන කංසා වගාවට ‍මෙරට ඉඩ දියයුතු බවට සමාජ ප්‍ර‍ජාතන්ත්‍ර‍වාදී පක්ෂය විසින් රජයට යෝජනා කරන්නේ බිඳ වැටෙන කෘෂි ආර්ථිකය නගා සිටුවීම පිණිස ය. එමගින් මෙරට කෘෂි කර්මාන්තයේ විප්ලවීය වෙනසක් සිදුවනු නොඅනුමාන ය. එය වස විස තොර ගොවිතැනක මෙන්ම වස විස නැති ශ්‍රී ලංකාවක් ගැන අප දකින සිහිනයයි.

තුසිත බාලසූරිය
ප්‍ර‍ධාන ලේකම්
සමාජ ප්‍ර‍ජාතන්ත්‍ර‍වාදී පක්ෂය

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress