Archive for April 30th, 2018

ජාත්‍යන්තර මැයි දිනය සැමරීම

Monday, April 30th, 2018

මහින්ද රාජපක්‍ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ජනාධිපති. ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය වෙනුවෙන් මෙරටද, එතෙරද වෙසෙන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකේය වැඩ කරන ජනතාව වෙත මාගේ සුභාශිංසන පිරිනැමීමට කැමැත්තෙමි.ලෝකවාසී වැඩ කරන ජනතාව ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය සමරමින් සිටින මේ දිනයේ, ලංකාවාසී වැඩකරන ජනතාව මුහුණ දී සිටින අභියෝග ගැන සිහිපත් කිරීම උචිත යැයි මම සිතමි. අදමේ රටේ පාලන බලය හොබවන්නේ ලංකා ඉතිහාසයේ […]

More >

DO NOT GRACE THE TAMIL CLOSING FORUM ON 7th MAY WHICH IS HELD AT THE CENTER BLOCK IN PARLIAMENT.

Monday, April 30th, 2018

Asoka Weerasinghe Kings Grove Crescent . Gloucester . ontario , Canada 30 April 2018 Mona Fortier, Liberal  MP for Ottawa-Vanier Justice Bldg., Suite 809 House of Commons Ottawa K1A 0A6 URGENT FOR YOUR ATTENTION Dear  Ms. Mona Fortier:: By now you may have received an invitation to grace the Closing Forum at the Parliament Hill, […]

More >

THE ARMED FORCES AFTER EELAM WAR IV

Monday, April 30th, 2018

KAMALIKA  PIERIS During the Eelam war, the UNP government decided to weaken the army by sending troops abroad. UK’s General Rose was invited to study the armed forces and advise on sending Sri Lanka troops for UN assignments abroad (2002). The service commanders had no say in the matter. In 2004, Sri Lanka sent troops […]

More >

ආණ්ඩුවේ සල්ලි අච්චු ගැසීම කොච්චර ද?

Monday, April 30th, 2018

කීර්ති තෙන්නකෝන් 2018 මාර්තු සහ අප්‍රේල් දෙමස තුළ පමණක් රු. ට්‍රිලියනයක්, (බිලියන 1000) ක සල්ලි අච්චු ගසා ඇතැයි ප්‍ර‍වෘත්තියකි.  එය සමාජ ජාලාවන්හි දිගටම ප්‍ර‍චාරය වේ.  එය පට්ටපල් බොරුවකි! 1951 සිට 2017 දෙසැම්බර් දක්වා මහ බැංකුව අච්චු ගසා ඇති මුදල් ප්‍ර‍මාණය 2017 මහබැංකු වාර්ෂික වාර්තාවේ237 පිටුවේ 7.4 වගුවේ දැක්වේ.  එහි 4 වන තීරුවට අනුව, රු. බිලියන […]

More >

“INCREASE OF GAS PRIZES AND THE IMPACT ON THE COST OF LIVING”

Monday, April 30th, 2018

Sarath Wijesinghe – former Chainman Consumer Affairs Authority Cost of living and gas prizes Cost of living is proportionate to, and depends on the prices of the consumer items and the management of the economy and trade by the governance. Gas plays a main role in cost of living as the use of gas is […]

More >

President has lost control both in governance and party

Monday, April 30th, 2018

by Gagani Weerakoon Courtesy Ceylon Today At the close of two years, the National Unity Government (NUG) of Sri Lanka has failed to maintain the confidence and trust of the people it enjoyed during the first three months of its tenure. However, political crisis or instability in Sri Lanka remains unchanged. The NUG is likely to […]

More >

Disciplinary action against police personnel for assaulting female protestors

Monday, April 30th, 2018

By Charunya Rajakaruna Courtesy adaderana The Inspector General of Police (IGP) Pujith Jayasundara has instructed the DIG of North Central province to take disciplinary action against the police personnel who assaulted females at a temple in Eppawala. The police spokesperson SP Ruwan Gunasekara stated this yesterday (29). Recently, several female protesters at a temple in Nallamaduwa, Eppawala […]

More >

Sri Lanka Separatists last resort is Self-Determination: historical Tamil homeland is where Tamils evolved

Monday, April 30th, 2018

Let us first be clear that the Sinhalese majority has at no time claimed the island belonged ONLY to the Sinhalese and others were not welcome. What the Sinhalese majority does claim is the acknowledgment & due place be given to the 2600 year old civilizational history that helped build the island nation and to […]

More >

JVP proposes the 20th Amendment to get closer to TNA to get Tamil votes at future elections-this confirms why JVP holds May Day Rally in Jaffna .

Monday, April 30th, 2018

By Charles.S.Perera The JVP’s whole political strategy to walk over UNP, SLFP and now SLPP to win the Parliamentary elections to form a government of their own is to dupe the people, by false allegations against popular political leaders, and making dangerous propositions. For the majority of the people in Sri Lanka JVP is a […]

More >

Police attacks women who opposed Chief prelate-විහාරාධිපති හිමියන්ට එරෙහි වූ කාන්තාවන්ට පොලීසියෙන් ප්‍රහාර

Monday, April 30th, 2018

Police Brutality These women protest against a known predator who was not taken into custody but transferred and he comes back to the same temple! And the response is to be beaten brutally by the police & arrested??? While the monk goes free?! President, Prime Minister, IGP are you aware??? Do you care?!

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress