Archive for July 12th, 2018

ඉන්ධන මිල හැසිරවීම තුළින් ජනතාව සූරාකෑම

Thursday, July 12th, 2018

මාධ්‍ය නිවේදනය මහින්ද රාජපක්‍ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ජනාධිපති සති අටක කාලයක් ඇතුළත දෙවෙනි වරටත් ඉන්ධන මිලේ වැඩි වීමක් අපි අත්දකින පළමු අවස්ථාව මෙය විය හැක. අද පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රු.145ක් වන අතර ඩීසල් ලීටරයක මිල රු. 118 ක් වේ. බොරතෙල් බැරලයක අද දවසේ ලෝක මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 74 ක් පමණ වේ. මීට අවුරුදු 10 කට පෙර […]

More >

Fleecing the public through fuel price manipulation

Thursday, July 12th, 2018

Mahinda Rajapaksa Former President of Sri Lanka Fuel prices have been increased yet again within a period of about eight weeks – a situation we have never experienced earlier. Now the price of petrol is Rs. 145 and diesel Rs. 118 while today’s price of crude oil in the world market is around USD 74 per […]

More >

කැලෑහඳ, දෝන කමලාවතී තුළින් මතුවන සිංහල දෙමළ නොරිස්සුම

Thursday, July 12th, 2018

වෛද්‍ය රුවන් එම්.ජයතුංග වර්ගවාදීන් නොවූ ඇතැම් සිංහල නවතකාකරුවන්ගේ ප්‍රසිද්ධ නවකතාවලින් දුවිඩ මිනිසුන් කෙරෙහි සිංහල මිනිසුන් තුළ තිබූ නුරුස්සනාභාවය ප්‍රකට වී ඇත. නමුත් ඒවා වැඩි සැලකිල්ලට යොමු වී නැත. ඩබ්ලියු. ඒ සිල්වාගේ කැලෑහඳ” හා ගුණදාස ලියනගේ ලියූ දෝන කමලාවතී” නවකතාවලින් මෙසේ සිංහල මිනිසුන්ගේ සාමූහික අවිඥානය නිරූපණය වී ඇති ආකාරය විචාරකයින්ගේ අවධානයට යොමු නොවූයේ එය එදවස ඒ හැටි අපූරුවක් […]

More >

Sri Lanka is in need of friends

Thursday, July 12th, 2018

N.A de S. Amaratunga  Sri Lanka is badly in need of a friend. There are big powerful countries, some nearby and others far away, who say they are our friends, but going by what they are doing to us,  if they are our friends we don’t need enemies. We  know that these countries have their […]

More >

Chinese company says contribution to Pushpa Rajapaksa Foundation was part of Corporate Social Responsibility

Thursday, July 12th, 2018

Courtesy NewsIn.Asia Colombo, July 12 (newsin.asia): The  Colombo International Container Terminals Limited (CICT), which is a joint venture of the China Merchants Port Holdings Company (CMPort) and the Sri Lanka Pots Authority (SLPA), has  said that the payment of Rs.19,410,000/-to the Pushpa Rajapaksa Foundation was a donation  for the construction of houses for the under-privileged […]

More >

“Be a Hitler” comment – Blown out of proportion

Thursday, July 12th, 2018

N.A. de S. Amaratunga Venerable Vendaruwe Upali Thera the Anunayaka of the Asgiriya Maha Viharaya had  at Gotabaya Rajapakse’s birthday ceremony commented that if some of Gota’s detractors call him a Hitler, so be it as the country needs a strong leader if it is to come out of the rut it has been dragged […]

More >

“CHINA ONE – ROAD ONE- BELT SILK ROUTE – SUB INITIAVE IN THE ISC REGION”

Thursday, July 12th, 2018

Sarath Wijesinghe – former Ambassador to UAE and Israel A FUTURE HUB FOR TRADEAND LOGISTICS IN THE INDIAN SUB CONTINENT” It is now certain cemented and unstoppable that Sri Lanka Port City” is the future Hub of business activities and foundation of the success of new Sri Lanka in the new world and business order […]

More >

Kumar David’s Gota-phobia

Thursday, July 12th, 2018

N.A.de S. Amaratunga Kumar David (KD) in a virulent mood says Gotabaya Rajapakse must be defeated, has to be defeated and can be defeated (Sunday Island, 10.06.2018).  Title of his article is Stop Gotabaya-Rex” which is perhaps to suggest that Gotabaya Rajapakse in his activities resemble the dinosaur named Tyrannosaurus-Rex” or T-Rex for short who […]

More >

Fallacious assumption of symmetry in the resolution of the  so-called National Problem

Thursday, July 12th, 2018

R Chandrasoma It is a widespread belief entrenched both among political leaders and civil analysts that that the insurrectionist instincts in the North are matched by equally obnoxious attitudes of racial exclusiveness in the South. Indeed, it is openly stated by the Southern Political Leadership – that includes such luminaries as Ranil Wickramasinghe and Chandrika […]

More >

රු. 16-18 ට දෙන බවට ගිවිසුම් අත්සන් කළ කෙරවලපිටිය වෙස්ට් කෝස් විදුලි ඒකකයට රු. 29.85 ක සාමාන්‍ය ගෙවීමක් කරලා. විදුලිබල මණ්ලයට සිදුවූ පාඩුව රු.බිලියන 18 ඉක්මවයි.

Thursday, July 12th, 2018

මාධ්‍ය ඒකකය CaFFE 2018 ජූලි 12 රු. 16-18 ට දෙන බවට ගිවිසුම් අත්සන් කළ කෙරවලපිටිය වෙස්ට් කෝස් විදුලි ඒකකයට රු. 29.85 ක සාමාන්‍ය ගෙවීමක් කරලා. විදුලිබල මණ්ලයට සිදුවූ පාඩුව රු.බිලියන 18 ඉක්මවයි. කෙරවලපිටිය වෙස්ට් කෝස් ඩීසල් විදුලි බලාගාරයේ විදුලි ඒකකයක් සදහා ගෙවිය යුතු මිල යාවත් කාලීන නොකිරීම නිසා ගෙවී ගිය වසර 8 තුල රු. බිලියන 18 […]

More >

Joint opposition will become Joint Podujana Peramuna in the future

Thursday, July 12th, 2018

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඉදිරියේදී ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණ වෙනවා

More >

Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress