විදෙස් රට වලින් වැටුප් ලබන නිලධාරීන් පාර්ලිමේන්තුවේත් රාජ්‍ය ආයතනවලත් සිටිනවා – මහින්ද රාජපක්ෂ
Posted on June 20th, 2019

Ada Derana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress