දේශපාලන අර්බුද ගැන මැති ඇමතිවරු කියන කතා
Posted on March 5th, 2020

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

වර්තමානයේ පවතින දේශපාලන අර්බුද සම්බන්ධයෙන් දේශපාලනඥයින් අදත් අදහස් පළ කළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress