Archive for March 29th, 2020

ප්‍රජා -තන්ත්‍ර-වාදය නමැති නාස් ලණුවෙන් ගැලවෙමු! (පලවෙනි කොටස)

Sunday, March 29th, 2020

චන්ද්‍රසිරි විජයවික්‍රම, LL.B., Ph.D. ඇඳිරි නීති අතරතුර කාලයේ ජනයා හැසුරුණ ආකාරය නිසා මෙතෙක් කොරෝනා කොටු කිරීමට කල වැඩ සියල්ලම වතුරේ ගියාය යන සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂකගේ ප්‍රකාශයෙන් නොකියා කියන්නේ සුද්දගෙ නීතියේ, නීතියේ ආධිපත්‍යය නොහොත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මිථ්‍යා කතාවක් ලෙස මෝඩ හෝ මෝඩ නොවන ලංකා ජනයා සළකන බව නොවේද? ප්‍රජා-තන්ත්‍ර යන සංස්කෘත වචන දෙකේ තේරුම ජනයා අතේ ඇති නාස් […]

More >

බෝවන ‌රෝග ගැන අතීත අත්දැකීම්

Sunday, March 29th, 2020

මතුගම සෙනෙවිරුවන්                 පෘතුගීසීන් ලංකාවට පැමිණ සිංහල රාජධානිය තමන් සන්තක කර ගැනීමට යුද්ධ කරන කල්හි.ඒවාට ‌නොබියවම මුහුණ ‌දීමට අපේ මුතුන් මිත්තන්ට හැකිවුණා.මේ කාලෙ තමයි 1580 දී පමණ ලංකාවට වසූරිය බෝ වුණේ. මන්නාරම් කොටුවේ පරංගීන් ගේ රැකවරණය යටතේ සිටි කරලියද්දේ බණ්ඩාර සහ බිසව මේ වසූරිය රෝගය නිසා මිය ගිය බව ඉතිහාසයේ සඳහන්ය. ලංකාවෙ මුහුදු කරය විදේශිකයන් […]

More >

Pardoning Sunil Rathnayaka is the Right Thing

Sunday, March 29th, 2020

Dilrook Kannangara The president must be commended for pardoning Sunil Rathnayaka. It’s the right thing to do. Those who howl foul about it are missing the point. They are wrong on many counts. Sunil committed no war crime. Some half-baked reporters say Sunil was in prison for a war crime. No such accusation or charge […]

More >

As coronavirus becomes pandemic, scientists ask if lines on the map hold the key to contagion’s spread

Sunday, March 29th, 2020

Courtesy South China Morning Post Studies suggest that ‘hotspots’ for virus that causes Covid-19 are found between the 30 to 50 degree lines of latitude north Temperature and humidity data might allow scientists to forecast the ‘next’ Wuhan The coronavirus pandemic that has infected more than 125,000 people around the world is concentrated in a corridor” across […]

More >

Series of Strategies for Reviving the Economy in the ‘post-Covid-19’ era

Sunday, March 29th, 2020

By Ajith Nivard Cabraal, Courtesy The Island March 29, 2020, 6:29 pm Former Governor, Central Bank of Sri Lanka, andPrime Minister’s Senior Advisor on Economic Affairs Strategy 1: Return approximately 20% of the balances amounting to around Rs.500 billion of the Employees Provident Fund, lying to the credit of members, directly to the Members. As […]

More >

Japan, China donates drug for COVID-19

Sunday, March 29th, 2020

Courtesy The Daily Mirror Sri Lanka is to use anti-influenza drug ‘AVIGAN’ on COVID-19 patients on an experimental basis from next week, a senior Public official said today. Chairman of the State Pharmaceutical Corporation (SPC) Dr. Prasanna Gunasena told Daily Mirror that a stock of 5,000 ‘AVIGAN’ tablets would be handed over to the SPC […]

More >

Three villages sealed off to prevent COVID-19 spread

Sunday, March 29th, 2020

Courtesy The Daily Mirror Two villages in Kadayankulam, Puttalam and one village in Akrurana, Kandy have been sealed off after health authorities found two more COVID-19 patients, official sources said.The decision has been taken to prevent the spread of the COVID-19. They also said that the residents in Kadayankulam have moved to a nearby centre […]

More >

Legal action against former MP Patali Champika for conducting a meeting disregarding health advisory

Sunday, March 29th, 2020

Courtesy Hiru News Police Media Spokesperson stated that the law will be enforced against former minister Patali Champika Ranawaka who held a meeting yesterday disregarding the health advice. It has been reported that the meeting was held in the premises of the former minister’s residence yesterday. The health units had worked together to disperse the […]

More >

Main suspect of suicide bomb attack on Zion Church arrested

Sunday, March 29th, 2020

Courtesy Adaderana The main suspect who had allegedly organized the suicide bomb attack Zion Church in Batticaloa on Easter Sunday 2019 has been arrested. Police Media Spokesperson SP Jaliya Senaratne mentioned this addressing a special press conference held at the Department of Government Information this afternoon (29). On 21 April 2019, Easter Sunday, three churches […]

More >

Unemployed graduate trainees to be assigned to MOH offices for coronavirus prevention duties

Sunday, March 29th, 2020

Courtesy Adaderana Considering the prevailing situation, training period of trainee graduates who have reported to the Divisional Secretariats has been delayed until May, the Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government has announced. However, taking into account the request of the Ministry of Health and Indigenous Medicine, a decision has been […]

More >

Two new COVID-19 cases in Sri Lanka; Tally rises to 117

Sunday, March 29th, 2020

Courtesy Adaderana As of 8.00 pm today (29), two more patients have tested positive for COVID-19 in Sri Lanka increasing the total cases tally to 117, says the Ministry of Health. In the meantime, a total number of 11 patients have recovered from the deadly virus so far. Currently, Sri Lanka has 105 positive cases […]

More >

Sri Lanka to import Japanese drug against COVID-19

Sunday, March 29th, 2020

Courtesy Adaderana Chairman of State Pharmaceutical Corporation (SPC), Dr. Prasanna Gunasena says that an order has been issued through the Presidential Secretariat to import the drug found in Japan against COVID-19, the novel coronavirus. Joining Ada Derana Big Focus, he said that plans are underway to streamline the drug distribution system in the country. He […]

More >

WHO considers ‘airborne precautions’ for medical staff after study shows coronavirus can survive in air

Sunday, March 29th, 2020

Courtesy CNBC News WHO is considering airborne precautions” for medical staff after a new study showed the coronavirus can survive in the air in some settings. The coronavirus can go airborne, staying suspended in the air depending on factors such as heat and humidity, WHO officials said. The World Health Organization is considering airborne precautions” […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress