සන්ධානයට එක් වුණේ නැත්නම් ගමට යන්න බෑ – කිරිඇල්ල
Posted on March 15th, 2020

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

අද ‘‘හාඩ්ටෝක් විශේෂාංගය තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාගෙන්.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress