Archive for July 20th, 2020

කොරෝනාව හා දේශපාලනය.

Monday, July 20th, 2020

චන්ද්‍රසේන පණ්ඩිතගේ කොරෝනා වෛරසය සිදුකරමින් සිටින්නේ, දේශපාලන ක්‍රියාවලියකි. මේ වෛරසය කුමන පදනමකින් හෝ මේ ලෝකය මත බිහිව ලොව පුරා පැතිරී යාමට ස්වභාව මනාව උපකාරිව ඇත. ඒ හේතුවෙන් අද ලොව පුරා සියලුම රටවල සිටින රාජ්‍ය නායකයින්ට මේ වෛරසය සමග පොරබදමින්, තම තමන්ගේ බලය පෙන්වීමට අවස්තාවක් ලැබී ඇත.එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේදී තම මුදල් බලය හා ආයුධ බලය පා […]

More >

Voter fraud allegations dog east Toronto riding | CBC News

Monday, July 20th, 2020

Mahinda Gunasekera To Marlene Gallyot, Cons Party Dear Marlene, Trust you are keeping well and happy with your new surroundings in Niagara Falls. The voter fraud that came to light when you contested the federal election nearly 10 years back continues to prevail on a much larger scale in the ridings of Scarborough where most […]

More >

Death of Dhanasiri Weerasinghe – Funeral oration by Dr. Ranjith Hettiarachi

Monday, July 20th, 2020

Dr. Ranjith Hettiarachi delivered the Funeral Oration WEERASINGHE. — Dhanasiri H.A. Son of Hector and Vivien Weerasinghe. Passed away peacefully on the 7th of July 2020 at home in Melbourne surrounded by family. He was best known in Sri Lanka for his cricketing prowess as an all-rounder. He attended Ananda College, Colombo, captaining the Ananda […]

More >

China poised for diplomatic windfall in Sri Lanka elections

Monday, July 20th, 2020

MARWAAN MACAN-MARKAR, Asia regional correspondent Courtesy Nikkei Asian Review Beijing backs politicians and influential Buddhist leaders, expert says BANGKOK — China is cultivating a wide swathe of political allies in Sri Lanka ahead of the nation’s general elections on Aug. 5, marking a break from throwing its lot in with one dominant political camp. Foreign […]

More >

Ranil is worse for SL than COVID-19

Monday, July 20th, 2020

By Prof. Tissa Vitarana Courtesy Ceylon Today The general opinion in the country, including among many UNPers, is that the present SLFPA Government, with the leadership provided by President Gotabaya Rajapaksa and Prime Minister Mahinda Rajapaksa, has effectively controlled the first wave of the COVID-19 epidemic, and that this would not have been the outcome […]

More >

Warning letter should have been given priority at intelligence reviews: fmr IGP Illangakoon

Monday, July 20th, 2020

Yoshitha Perera Courtesy The Daily Mirror After receiving the warning letter on April 9, 2019, about the possible terror attack, that particular letter should be the priority of all intelligence reviews and Security Council meetings during that time, former IGP N. K. Illangakoon on Friday informed the PCoI probing Easter Sunday Attacks. N. K. Illangakoon […]

More >

Summons on Prof. Hoole, three others for contempt of court

Monday, July 20th, 2020

T. Farook Thajudeen Courtesy The Daily Mirror The Colombo High Court issued summons on Elections Commission member Prof. Ratnajeevan Hoole and three others for contempt of Court for allegedly publishing a distorted version of a court interim order. Senior Counsel N.R.Sivendran appearing with Danushan Ganeshayogan, Anusha Raman and Achini Ranasinghe instructed by K. Ganeshayogan for […]

More >

CID investigates threats made by underworld criminals

Monday, July 20th, 2020

Nimanthi Ranasinghe Courtesy The Daily Mirror The Criminal Investigations Department (CID) has initiated an inquiry into the threats said to have made by prominent underworld criminals currently under detention in the Boossa Prison to three senior prison officers, that they have the capacity to kill anyone they want, even the president or the defence secretary. […]

More >

HC issues summons on Patali, ex-Welikada OIC

Monday, July 20th, 2020

Courtesy The Daily Mirror The Colombo High Court today issued summons on former minister Patali Champika Ranawaka, ex-Welikada OIC Sudath Asmadala and the then minister Ranawaka’s driver Dilum Thusitha Kumara to appear in court on August 20 over the Rajagiriya accident case. Colombo High Court Judge Gihan Kulatunga issued summons over the accident which took place […]

More >

Sri Lanka’s Covid-19 cases total climbs to 2,730

Monday, July 20th, 2020

Courtesy Adaderana The total number of coronavirus cases reported in the country so far has increased to 2,730 following the detection of two more cases of Covid-19. Two persons who had returned from Saudi Arabia and were in quarantine had tested positive for the virus. Accordingly 678 patients infected with Covid-19 are currently being treated […]

More >

Kosgoda Tharaka threatens prison officials saying my network is still active

Monday, July 20th, 2020

Courtesy Hiru News The CID has commenced an investigation into the death threats made by Kosgoda Tharaka, a drug dealer detained at the Boossa Prison, to three senior officers of the Prisons Department. A senior spokesman of the prison headquarters stated that a team of officers had recorded statements from the relevant prison officials today. […]

More >

EC informs CID not to summon Rishad over Easter attacks until Aug 10

Monday, July 20th, 2020

Courtesy Adaderana The Elections Commission has instructed the Criminal Investigation Department (CID) to postpone the summoning of former Minister Rishad Bathiudeen until August 10 to make statements regarding the 2019 Easter Sunday attack. Leader of All Ceylon Makkal Congress (ACMC) Party Bathiudeen is the Wanni District group leader of Samagi Jana Balawegaya and is set […]

More >

President sets target for officials to increase fallen pepper price

Monday, July 20th, 2020

Courtesy Hiru News Before 2015 price of pepper per kilo gram stood between Rs. 1,500-1,300. However, it had now come down to Rs. 450-500. The price of raw pepper per kilo is between Rs.150-175. During recent visits by President Gotabaya Rajapaksa to several districts, farmers requested him to safeguard the cultivators by taking measures to […]

More >

Legal action will be taken against all those who destroyed the ancient ruins of Kurunegala irrespective of their rank – PM (Video)

Monday, July 20th, 2020

Courtesy Hiru News The Prime Minister stated this while participating in a public meeting held in Badalkumbura area in Moneragala. A public meeting to confirm the victory of the Sri Lanka Podua Jana Peramuna in the forthcoming general election was held under the patronage of Prime Minister Mahinda Rajapaksa at Badalkumbura in Moneragala yesterday afternoon.

More >

All those who destroyed the Kurunegala Raja Sabha Mandapa should be removed from their posts immediately – Ven. Mugunuwatawana Siddatta thero (Video)

Monday, July 20th, 2020

Courtesy Hiru News The sangha nayaka of the North Western Province, Chief Incumbent of the Tissawa Rajamaha Viharaya Ven. Mugunuwatawana Siddatta thero says that all those involved in the demolition of the royal palace of King Bhuvanekabahu II, which is of archaeological value, should be removed from their positions immediately.  He made this statement convening a […]

More >

Rishad did not come to CID despite 3 written notifications (Video)

Monday, July 20th, 2020

Courtesy Hiru News The Criminal Investigations Department (CID) says that former Member of Parliament Rishad Bathiudeen is aware of the circumstances surrounding the Cinnamon Grand bomb blast during the Easter Sunday series of terrorist attacks. A statement has to be made in this regard, but Rishad Bathiudeen, who did not appear on three occasions, had […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress