ඉන්දියාවේ විරෝධය මැද කොළඹට ආ චීන නැවට අද දෙරණ යයි “අපේ අවධානය විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ”
Posted on October 26th, 2023

උපුටාගැණීම අද දෙරණ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress