මහින්ද – ගෝඨාභය ඇතුළු රණවිරුවන් බේරා ගන්නවා කියන රනිල්ගේ බොරුවට විමල්ගෙන් පිළිතුරු
Posted on September 29th, 2015

උපුටා ගැන්ම www.mahinda.info

ඇමරිකාව සමග ඒකාබද්ධ යෝජනාවක් ගෙනවිත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාව සහ රණවිරුවන්ව බේරා ගන්නවා කියන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ බොරුවට විමල් වීරවංශ මහතා පිළිතුරු ලබා දුනි. ඇමරිකන් යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් නාරාහේන්පිට අභයාරාමයේ පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී මේ අදහස් පළ කළේය.

අනිත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.

4 Responses to “මහින්ද – ගෝඨාභය ඇතුළු රණවිරුවන් බේරා ගන්නවා කියන රනිල්ගේ බොරුවට විමල්ගෙන් පිළිතුරු”

 1. Christie Says:

  From what I have heard according to Human Rights Watch’s South Asia Director Meenakshi Ganguly they the Indian Empire’s most important target is Gota. They are after Mahinda and others but Indian Empire’s most wanted is Gota.

 2. Christie Says:

  හියුමන් රයිට්ස් වොච් ආසියා ඩිරෙක්ටර් මීනක්ශි ගන්ගූලි අඟවන විදියට ඉන්දියානු අදිරද ජඩයින්ට පලමුව ඕනෑ ගෝටාය. මෙම ඉන්දියානු පලිබෝදකය ටයිම් සඟරාවේ වැඩකරන කාලයේ මහින්දව මුනගැසී වාර්තා කර ඇත.

 3. Nihal Perera Says:

  The main reason why these crooks (Ranil/MY3/Mangala), are able to deceive the nation is due to utter stupidity and naïve nature of majority Sinhalese, who either do not care or ignorant of what is happening to their country.. The last two elections were prime examples of how the cunning politicians, supported by US & India, cleverly orchestrated the scenario for a regime change – portraying MR and his family as the greatest evil force that ever existed in SL.

  Majority Sinhalese bought into this well-crafted lie called “Yahapalanaya” which is nothing but an empty slogan to deceive the Sinhalese voters. Of course, they could certainly count on Tamils and Muslims thanks to their anti-MR stand.

  Now, the West is full of praise of the new regime knowing very well that they got a pro-Western puppet government that they can easily manipulate, exactly the way they want. So, the West, especially US, will do everything it can prop up this regime, which is to their advantage, and to keep China away from the Indian ocean.

  As expected, the US has already started manipulating the local institutions and judiciary by pumping millions of $$$’s through their USAID programs to key organizations, like the Bar Association of Sri Lanka (BASL) which was one of the biggest supporters of the regime change. And their (BASL) affiliation with Ranil and the UNP is no secret.

  Unfortunately, majority Sinhalese are in the dark when it comes to the future of Sri Lanka, where as minorities (Tamils, Muslims) are working relentlessly – with the help of their backers – to promote their agendas, by hook or crook.. Sadly, the Sinhalese only wake up (if they ever wake up..?) after the damage has been done.

  Unless we Sinhalese get our act together NOW, and realise the great danger country is facing, it will be too late and extremely difficult to reverse the damage. There won’t be anyone to help us out this time, not even our good friends China or Russia, who have been side-lined by the present regime in order to please their Western masters..

  Just take a look at what happened to East Timor, Sudan, Libya, Bosnia, Iraq, etc., where US and UN got involved to bring “Democracy, Rule of Law, Good Governance, and of course Peace, Western style. We know how well these countries are functioning today. Don’t we…!

 4. Christie Says:

  Nihal; Please what happened to people of Andaman and Nicobar Islands, Mauritius, Guyaana. Indian Empire managed to divide the Sinhalese with SWRD Bandaranayke back I 1951. The 1958 Election Campaign against Sur John Kotalawa was not different to 2015 Campaign against Mahinda.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress