කොළඹ හොල්ලන ජනබල විරෝධයේ සජීව විකාශණය මෙන්න..[LIVE}
Posted on September 5th, 2018

ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය විසින් කොළඹදී පවත්වන ‘ජනබල’ විරෝධතාවය මේ වන විට ආරම්භ වී ඇත.

විරෝධතාවය නිසා කොළඹ මාර්ග ගණනාවක දැඩි මාර්ග තදබදයක් ඇතිව තිබේ.

 

Posted by Namal Rajapaksa on Miðvikudagur, 5. september 2018

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress