ඇමරිකාවේ තරුණ ජේම්ස් ලංකාවේදී පැවිදි දිවියට| අහම්බෙන් ඇහුණු ඒ බණ පදයෙන් මගෙ මුලු ජීවිතේම වෙනස්වුණා||
Posted on December 1st, 2021

Courtesy Harindra Jayalal

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress