Author Archive for History

නිදහස එපා කී “පිං” පියා ගේ නිදහසේ රඟ.

Monday, October 8th, 2018

Dharma Sri Kariyawasam Lanka Lead News නිදහසේ පියා ඩී.එස්. පළමු නිදහස් අරගලය පාවා දුන්නේ ය ඩී.එස්. සේනානයක යනු ලංකාවේ නිදහසේ පියා යැයි කීයන පට්ටපල් බොරුව සමාජගත කරන්නට ‘නිදහසේ පියා ඩී.එස්.’ යනුවෙන් චිත්‍රපටයක් හදා විජේදාස රාජපක්ෂ ඇමැතිවරයා දරන උත්සාහය පිළිකුල් සහගත ය. එය ලේ බිඳක් වත් නොසොල්වා 1948 දී ලංකාවට නිදහස ලබා ගත්තේ යැයි කියන බොරුව […]

More >

Vishwakarma, the celestial architect who built Sri Lanka

Monday, September 17th, 2018

By Dr.Lopamudra Maitra Bajpai/newsin.asia The Vishwakarma puja, which was observed on September 17, is not restricted to India but is observed in Sri Lanka, Bangladesh, Nepal and Bhutan. The puja closely follows the celebration of the Ganapati festival. In some places, it is performed the day after Diwali in October or November. Vishwakarma puja or Kanya Sankranti is celebrated in the Indian states of […]

More >

Some Historic And Archaeological Facts About Sri Lanka

Tuesday, August 14th, 2018

 Sri Lankan Solidarity Movement The Sri Lankan Tamils demanding a ‘Tamil homeland’ is a totally bogus demand as per the history and archaeology of the country. Even a few months back, a discovery was made of an archaeological site in Anuradhapura (the ancient capital of the Sinhala people) dating back to 800BC and included beads, […]

More >

John Hagenbeck (former owner of the Dehiwela Zoo) exported animals and humans from Sri Lanka for display overseas -Ceylon & The Colonial Freak Show

Friday, August 10th, 2018

Courtesy see.this.onblerd.com One of the most prominent of the human zoo operators was the Hamburg animal trader Carl Hagenbeck. He would go on expeditions in foreign countries and bring back both animals and people for European collections and display. The zoo in Hamburg still bears his name. In his memoirs, Carl Hagenbeck praised himself, writing, […]

More >

Human Zoos at the Turn of the 20th Century

Friday, August 10th, 2018

Lisa Wade, PhD on October 15, 2012 Courtesy The Society Pages ***TRIGGER WARNING for racism and enslavement*** During a dark period of world history, intellectuals pondered where to draw the line between human and animal.  They arrayed humans hierarchically, from the lightest to the darkest skin.  Believing that Africans were ape-like, they weren’t sure whether to include […]

More >

විග්නේෂ්වරන් සාවද්‍යයි, අශාස්ත‍්‍රීයයි – මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව කියයි

Sunday, August 5th, 2018

සාකච්ඡා කළේ එරික්‌ ගාමිණී ජිනප්‍රිය[Divaina] උතුරේ මහ ඇමති සී. වී. විග්නේෂ්වරන් මහතා මහතා උතුරේ ඓතිහාසික දෙමළ රාජ්‍යයක් පැවතියා ද යන කාරණය පිළිබඳව යම් සැකයක් තිබේනම් ඒ පිළිබඳව විශ්වාසදායක සිංහල, දෙමළ ඉතිහාසඥයන්ගෙන් විමසන ලෙස ඉල්ලා ඇත. ඒ අනුව අප එම කාරණය සහ මෙරට ඉතිහාසය සහ පුරවිද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් විග්නේෂ්වරන් මහතා පළ කර ඇති අදහස් පිළිබඳව කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ […]

More >

When All India Radio banned film music from its broadcasts

Saturday, July 14th, 2018

By Radhika Iyengar/Livemint Courtesy NewsIn.Asia New Delhi, July 14: It was in 1952 that the Minister of Information and Broadcasting (I&B) of newly independent India, B.V. Keskar, decided that All India Radio (AIR)—the information and entertainment lifeline of the nation—would not air film songs as they were degenerate and far too Westernized”. He believed they would […]

More >

Ceylon Parsis on the road to extinction!

Thursday, June 28th, 2018

By Tuan M. Zameer Careem Courtesy Ceylon Today Sri Lanka is home to people belonging to different ethnic groups, who have lived on this island for several centuries. These ethnic groups and their distinct cultures are interwoven into Sri Lankan cultural tapestry and have each made significant contributions to Sri Lanka’s unique cultural diversity. Howbeit, many […]

More >

INSIGHT INTO SINHALESE LANGUAGE THROUGH BENGALI.

Thursday, May 24th, 2018

By W. Pathirana. Retired Senior Lecturer, University of Colombo. A couple of recent news paper articles on similarities between Sinhalese and Bengali languages prompted me to submit this article. During the years 1967 – 1975 as a university student in Kolkata, the writer’s interest in Bengali language grew more intense with time as surprising similarities […]

More >

Ven. Udakendawala Siri Saranankara – The legendary freedom-fighter

Friday, May 18th, 2018

by W. A. Abeysinghe Courtesy:  Sunday Observer The life of Venerable Udakendawala Siri Saranankara is inseparable from the history of the world peace movement. His service to mankind as a peace champion, disciple of the Buddha and an internationalist is remarkable. My humble attempt in this essay, therefore, is only to dwell upon a few noteworthy […]

More >

Oil Painting on ceremonial opening of the Paththiruppuwa by the last King Sri Wickrema Rajasinghe in 1802,  handed over to the Sri Dalada Maligawa

Thursday, May 3rd, 2018

THE PATHTHIRIPPUWA OF THE SRI DALADA MALIGAWA DESIGNED BY DEVENDRA MULACHARI ON THE OCCASION OF ITS CEREMONIAL OPENING BY  KING SRI WICKRAMA RAJASINGHA IN SENKADAGALAPURA IN 1802 The Paththirippuwa or Octagon of the Sri Dalada Maligawa, is widely regarded as the epitome or the most admired symbol and representation of Kandyan Sinhalese Architecture. It was […]

More >

Evidence for persistent forest reliance by indigenous peoples in historical Sri Lanka

Thursday, April 26th, 2018

 Max Planck Society Working closely with Wanniyalaeto (Vedda) elders in Sri Lanka during the repatriation of skeletal remains, a team of researchers have demonstrated that while some Indigenous hunter-gatherers in Sri Lanka made use of agricultural resources and trade connections with farmers and colonial power structures, others continued to subsist primarily on tropical forest resources […]

More >

E. W. Perera 

Saturday, April 21st, 2018

Edward Walter Perera (11 December 1875 – 15 February 1953) was a Ceylonese (Sri Lankan) barrister, politician and freedom fighter. He was known as the ‘Lion of Kotte‘ and was a prominent figure in the Sri Lankan independence movement and a senator. Early life and education Born on 11 December 1875 at Unawatuna, Galle to […]

More >

1915 Sinhalese-Muslim riots

Saturday, April 21st, 2018

The 1915 Sinhalese-Muslim riots (also known as the anti-Muslim riots of 1913[1][2][3] or the 1915 Buddhist Mohammedan riots or the 1915 Ceylonese riots) was a widespread and prolonged ethnic riot in the island of Ceylon between Sinhalese Buddhists and the Ceylon Moors and the brutal suppression of it by the British colonial authorities.[4] 1915 Sinhalese-Muslim riots Ceylon Date 28 May – 8 August 1915 Location Western Provinceand Sabaragamuwa, British Ceylon Caused […]

More >

900-year drought wiped out Indus Valley Civilisation: IIT-Kharagpur

Wednesday, April 18th, 2018

BY S VENKAT NARAYAN Our Special Correspondent Courtesy The Island April 17, 2018, 12:00 pm NEW DELHI, April 16: The Indus Valley Civilisation (IVC) was wiped out 4,350 years ago by a 900-year-long drought, scientists at the Indian Institute of Technology in Kharagpur (IIT-Kgp) have found. Evidence gathered during their study also put to rest the widely accepted theory that […]

More >

Professor Keith Scott- Mumby discovered Srilanka was the origin of much thought and substance.

Wednesday, April 11th, 2018

By Palitha Ariyarathna Srilanka and history This island nation once called Ceylon. Srilanka- the name means splendid, brightly shining- is rich in religions celebration. each summer in the city of kandy. the temple of the tooth blazes with light for the festival honouring Buddha’s tooth. Elephants parade in jewels and satin. Dancer whirl through the […]

More >

Copyright © 2018 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress