Author Archive for Nava Thakuria

ජනතාව විසින් සෘජුව තෝරන ජනාධිපති ක්‍රමය ඉවත් කිරීමෙන් පාර්ලිමේන්තු ඒකාධිපතිත්වය සහිත දූෂිත රාජ්‍යයක් ගොඩ නගන ආකාරය ….

Sunday, June 3rd, 2018

නීතීඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන මෙම ලිපිය මගින් ජනතාව තෝරා ගන්නා ජනාධිපතිවරයකු ඉන්නා විට රටක ඒකීයත්වය සහ භෞමික අඛණ්ඩතාවය තහවුරු  වීම සහ බලය බෙදා හැරියද ස්වාධීන රටවල් බවට පත් වීමට යම් කොටසකට නොහැකි වීම. ලොව බලවත්ම රටවල් ලෙස සැළකෙන ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, ප්‍රංශය, රුසියාව වැනි රටවල් ජනතාව විසින් තෝරාපත් කර ගන්නා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය පිළිගෙන තිබීම. ආසියාවේ ඇති වියට්නාමය, දකුණු […]

More >

Sri Lankan filmmaker to attend GPC program

Tuesday, April 4th, 2017

By NJ Thakuria Guwahati: Eminent Sri Lankan filmmaker Prasanna Vithanage will attend the ‘Guest of the Month’ program of Guwahati Press Club on Tuesday (11 April 2017). The interactive session will start at 11 am and continue till 12.30 pm. Born at Panadura, an outskirt locality of Colombo in 1962, Vithanage emerged as an acclaimed […]

More >

JFA lauds higher court ruling over Janasadharan

Friday, March 24th, 2017

By NJ Thakuria Guwahati: Journalists’ Forum Assam (JFA) expresses happiness and gratefulness over the recent Gauhati High Court directive to the management of Janasadharan, an Assamese daily newspaper  to clear all the unpaid wages of the employees till January and also make an endeavour to pay the current wages accordingly. The court also asked the […]

More >

PPFA welcomes Tibetan spiritual leader to Northeast

Wednesday, March 22nd, 2017

 By NJ Thakuria Guwahati: Patriotic People’s Front Assam (PPFA) welcomes Tibetan spiritual leader His Holiness The Dalai Lama to the city and expresses hope that his visit would strengthen the pre-historical bond between the people of Tibet and northeast India. The Nobel peace laureate, who is scheduled  to attend the concluding function of The Assam […]

More >

APFEJ urges New Delhi to be reverent  to BBC

Sunday, March 19th, 2017

By Our Correspondent Dhaka: Asia-Pacific Forum Environmental Journalists (APFEJ), in the backdrop of Indian government’s recent decision to ban a British Broadcasting Corporation (BBC) scribe on filming in its tiger reserves, has urged New Delhi to be reverent to the global media outlets respecting the democratic spirit of the country. The environment media forum also […]

More >

Assault on sitting judge in Assam, PPFA demands stern actions against anti-national culprits

Wednesday, February 22nd, 2017

By Our Correspondent Guwahati: Patriotic Peoples’ Front Assam (PPFA) expresses serious concern over the Goalpara incident, where a sitting judge was physically manhandled by some lawyers recently and demands stern actions against those unruly law practitioners to maintain the dignity of the Indian judicial entity. The  forum strongly  argues that the anti-national culprits, who targeted […]

More >

Tripura web media forum launched

Tuesday, February 21st, 2017

By Our Correspondent Agartala: Alternate media users among the practicing journalists of Tripura have taken a pioneering initiative to form an organization named Tripura Web Media Forum (TWMF) with an aim to pursue independent journalism from the alienated region of India. The launching of the web media forum was initiated with a delegate conference and […]

More >

Thousands throng Brahmaputra Literary Festival

Sunday, January 29th, 2017

 By NJ Thakuria Guwahati: Creative writers, journalists, filmmakers, vivid appreciators, enthusiast observers from various parts of the globe now gather at Brahmaputra Literary Festival in the far eastern part of India. First of its kinds in the alienated region of the country, the festival witnessed the gala opening on Saturday precluding all serious panel discussions […]

More >

Brahmaputra lit-fest starts today

Saturday, January 28th, 2017

By NJ Thakuria A colourful literary carnival will lead the three day Brahmaputra Literary Festival in Guwahati of northeast India starting on 28 January. The vibrant carnival will proceed from the Khanapara locality of the prehistoric city towards the venue of the festival at Srimanta Sankardev Kalakshetra cultural complex.  Union human resources development minister Prakash […]

More >

India a true friend of US: President Trump

Wednesday, January 25th, 2017

 By NJ Thakuria Guwahati: Newly crowned US President Donald Trump last night called Indian Prime Minister Narendra Modi  and expressed hope to host the hardliner Indian premier in the United States later this year.  In a telephonic conversation with PM Modi on 24 January 17, President Trump also termed India a true friend and partner […]

More >

JFA demands stern action against Burmese scribe’s killer

Friday, January 13th, 2017

 By NJ Thakuria Guwahati: Journalists’ Forum Assam (JFA), while appreciating the Myanmar police for arresting  three persons suspecting their role in the murder of  Ko Soe Moe Tun on the night of 12 December last, urged the authority for stringent action against the culprits. The northeast India based scribe’s forum argued that killing a journalist […]

More >

Assam scribes echo BUJ concern over media job crisis

Saturday, January 7th, 2017

 By NJ Thakuria Guwahati:  Worried over one of the leading media houses in the country,  HT Media Ltd’s decision to shut down four editions of its English daily  Hindustan Times , Journalists’ Forum Assam (JFA) expressed serious concern over the development. It may be mentioned that various bodies of journalists across the country expressed serious […]

More >

Empower PCI, demand journo bodies

Sunday, November 6th, 2016

Guwahati: Joining the chorus of protests by media personalities against the directives towards three channels in India, Electronic Media Forum Assam (EMFA) and Journalists’ Forum Assam (JFA) expressed serious concern over the development that started with the order from the Union information & broadcasting  ministry (I&B) to take Hindi news channel ‘NDTV India’ and  Assamese […]

More >

Empower PCI: JFA on NDTV India issue

Saturday, November 5th, 2016

By Our Correspondent Guwahati: Journalists’ Forum Assam (JFA) expresses concern over the recent directive from the Union information & broadcasting  ministry to take Hindi news channel ‘NDTV India’ off air for 24 hours with effect from 01 hours on 9 November  till 01 hrs of 10 November 2016. The directive came after an inter-ministerial committee […]

More >

Patriotic People’s Front Assam (PPFA) demands a concrete refugee policy for India

Monday, October 31st, 2016

Nava Thakuria To, Shri Banwarilal Purohit, Honourable Governor of Assam, Raj Bhawan, Kharghuli, Guwahati-781004 Dated: Guwahati, 31 October 2016 Your Excellency, Warm greetings from the Patriotic People’s Front Assam (PPFA). We would like to bring to your kind attention some of the recent misleading and manipulative statements by some individuals and organizations on the Citizenship […]

More >

JFA extends support to Pak scribe Cyril Almeida

Tuesday, October 11th, 2016

By Our Correspondent Guwahati: Journalists’ Forum Assam (JFA) expresses concern that the Pakistan government in Islamabad has  issued indirect threats to a senior scribe for his report published in Dawn. The northeast India based scribes’ forum argues that the Nawaz Sharif government  should respect the freedom of Pakistani journalist Cyril Almeida who reported about the […]

More >

Indian author bats for free mingling of people

Wednesday, October 5th, 2016

By NJ Thakuria Guwahati: Prominent Assamese writer, who is an Arunachali by native, Yeshe Dorjee Thongchi opposes the idea of inner line permit (ILP) arrangement, which is presently applied to three northeastern States namely Mizoram, Nagaland and Arunachal Pradesh. Attending the ‘Guest of the Month’ program of Guwahati Press Club  on 4 October 2016, the […]

More >

Assam’s Dispur Hospitals to observe World Heart Day

Friday, September 23rd, 2016

 By Our Correspondent Guwahati: The city based Dispur Hospitals prepare to observe the World Heart Day on 29 September next with the global spirit to reduce the number of cardiovascular patients. The popular private hospital of northeast India will organize a free health camp on the occasion for all cardiac patients . The camp, scheduled […]

More >

Cambodian trans-women’s humiliation highlighted

Tuesday, September 20th, 2016

By NJ Thakuria Guwahati: The Cambodian transgender women are subjected to high levels of discrimination in their day to day life and most of them face some kind of harassments while in public spaces because of their identities, said a report of Cambodian Center for Human Rights. The rights body is scheduled to launch the […]

More >

GNRC doctors to conduct press club evening OPD

Friday, September 9th, 2016

By NJ Thakuria Guwahati: The city based  GNRC Hospitals will support the ‘Evening with a Doctor’ program at Guwahati Press Club (GPC) on  10 September with their resource persons.  Dr Rajib Das (Cardiology) and Dr Bikash Rai Das (Heart Surgeon) along with health workers from the prestigious healthcare institute will join the Saturday evening OPD […]

More >

Meet on rhino-poaching, rhino horn verification process

Friday, September 2nd, 2016

Nava Thakuria Guwahati:  As the Rhino Horn Verification Committee, constituted by Assam government recently found few fake horns in the custody of the government, the issue of illegal trade of rhino horns has emerged as a burning topic for the people of Assam. In this context, Nature’s Beckon and Journalists’ Forum Assam (JFA) organize a […]

More >

Evening OPD for journos continues

Sunday, August 28th, 2016

By Our Correspondent Guwahati: The second episode of ‘Evening with a Doctor’ Program, organized by Guwahati Press Club in its campus on Saturday, was graced by two physicians from the city Down Town Hospital.  Conducting the OPD,  Dr Swapnav Barthakur (Medicine) and Dr Ruma Dutta (O& G) provided free healthcare consultations to around  40 media […]

More >

JFA condemns scribe’s murder in Gujarat

Wednesday, August 24th, 2016

By NJ Thakuria Guwahati: Journalists’ Forum Assam (JFA) strongly condemns the murder of a senior journalist based in Junagadh of Gujarat and asked the authority to nab the perpetrators and deliver justice to the victim family. The forum expressed shocks that the miscreants had entered to the bureau office of Gujarati newspaper ‘Jai Hind’, where […]

More >

‘Evening with a Doctor’ program at press club

Friday, August 19th, 2016

By NJ Thakuria Guwahati: Emphasizing on preventive healthcare initiatives for the media persons along with their close relatives, the Guwahati Press Club  initiates for a special program titled ‘Evening with a Doctor’ at the press club premises on every Saturday evening. The first program of the series begins on 20 August 2016, where  Dr Kashyap […]

More >

Prof Yunus in Rio  as Olympic Torchbearer

Wednesday, August 3rd, 2016

By NJ Thakuria Guwahati: Nobel peace laureate Professor Muhammad Yunus arrives in Brazil as he was honored as an Olympic torchbearer for the Rio Olympic  Games by the International Olympic Committee (IOC) president Thomas Bach. The first & only Bangladeshi Nobel laureate was chosen to join the mission of spreading the spirit of Rio 2016 […]

More >

Shekhar Sen to attend GPC program

Tuesday, August 2nd, 2016

By NJ Thakuria Guwahati: Eminent cultural personality and the chairman of Sangeet Natak Akademi, Padma Shri  Shekhar Sen will attend the next ‘Guest of the Month’ program of Guwahati Press Club (GPC). The interactive session with the distinguished singer, music composer, actor & theatre director is scheduled to start at 1  pm on 7 August […]

More >

New platform for NE scribes formed

Sunday, July 24th, 2016

Nava Thakuria Guwahati: With an aim for initiating professional excellence, raising voices for social-financial security to scribes and finally developing a comprehensive platform for the working journalists of northeast India, a new organization named North East Union of Working Journalists (NEUWJ) has been mooted. A provisional committee was recently formed in a meeting held at […]

More >

AI  calls for release of Burmese student-workers

Monday, July 18th, 2016

By NJ Thakuria Guwahati: Continuing its call to release all prisoners of conscience in Myanmar (also known as Burma), Amnesty International demands an immediate and unconditional release of 15 factory workers and student union members, who were detained by the Myanmar authority after clamping criminal charges for organizing a peaceful protest demonstration. On 18 May, […]

More >

Prof Yunus reacts to terror attacks, Dhaka social business day postponed

Wednesday, July 6th, 2016

 By NJ Thakuria Guwahati: The lone Bangladeshi Nobel laureate  Professor Muhammad Yunus expressed shock at the barbarity of the terrorists, who killed 20 hostages and two Bangladeshi police officers in cold blood at Dhaka’s Holey Artisan Bakery on 1 July evening and pleaded for a new world of equality and dignity. Meanwhile, following the barbaric […]

More >

Eye check-up camp at press club

Friday, July 1st, 2016

By NJ Thakuria Guwahati: The ASG Eye Care in association with Guwahati Press Club has organized a free eye check-up camp for the member-journalists along with their close relatives on Tuesday (5 July 2016). The screening camp at press club premises will begin 10.30 am and continue till 3 pm. Ophthalmologists from ASG Eye Care, […]

More >

Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress