200 Years of signing the Kandyan Convention- Remembering the ‘Dark Age’ of Sinhale (Sri Lanka)
Posted on February 4th, 2015

බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලාංකික සංසදය (British Sri Lankan Forum)

1815 මහනුවර මගුල් මඩුවේදී සිංහල නායකයින් රවටා අත්සන් කල ව්‍යාජ ගිවිසුමට වසර 200යි. බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් අපගේ මාතෘ භුමිය ‘සිංහලේ’ යටත් කර ගනිමින් සිදුකල යුධ අපරාධ ඇතුළු සියලුම සාපරාධි ක්‍රියාවන් පිළිබඳව වර්තමාන රජය දැනුවත් කිරීමේ ජන හමුව. 2014 මාර්තු 02 සඳුදා සවස 4.00 සිට රාත්‍රී 7 දක්වා ලන්ඩනයේ බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපිටදී. එදින බ්‍රිතාන්‍ය රජයට පෙත්සමක්ද භාර දීමට නියමිතය.

දේශප්‍රේමී සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ආරාධනා!
රට වෙනුවෙන් අභිතව සටන් වැදුණු සහ ජීවිත පරිත්‍යාග කල අභීත අපේ විරුවන් සමරන්න දුටුගැමුණු හා කැප්පෙටිපොල පරපුරේ ඔබත් අප සමග එක් වන්න.

ඔබගේ යෝජනා අදහස් සහ අවශ්‍ය සහය ලබා දීමට කැමති නම් අප අමතන්න.
බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලාංකික සංසදය (British Sri Lankan Forum)

Janaka- 0044(0)7834564706, Vasantha-0044(0)7500148627, Dr Ranatunga-0044(0)7728799123

Email: slmediauk@yahoo.co.uk

6 Responses to “200 Years of signing the Kandyan Convention- Remembering the ‘Dark Age’ of Sinhale (Sri Lanka)”

 1. Christie Says:

  Namaste: Are we free or is it limited to words? We got freedom from the British, did we? British the absentee land lord left us in 1948 but the colonists stayed and the Indian imperialism and colonialism continued. Well; when it comes to the tropical dominions of the British they were and are Indian colonies from Fiji to Guyana. British only colonized colder countries like here and Canada and Indians were not allowed in. In 1951 Indian imperialist divided the unity among the non-Indians of the island and installed Solomon West Ridgeway Dias Bandaranayke in 1956 and the Indian imperialists have not lost since then. It trained, armed, financed, managed and branded its terrorist arm Tamil Tigers. Then it financed the Sinhala terrorists. There was a short period it lost control when it erred in backing Mahinda Rajapaksa in 2005, a Prawasi monitor from Australia attended that election. Emperor Modi speaking to Prawasi Bharatiya Diwas in Delhi on the 9th January 2015 the day the most celebrated Indian Prawasi Diwa’s return to India; said Indian Empire will look after each and every Indian Prawasi in the world and there are 25-35 million of them. We had them coming from the start of the last presidential election; Bharrat Jagdeo from Guyana, Nisha Biswal from US, Kamalesh Sharma and the Emperor will visit us and Prawasis in March. Jai Hind. xyceliao@gmail.com

 2. dingiri bandara Says:

  As I have said several times before, the Sinhalese need to form one organization to fight and protect us as well the country from breaking apart. As much as I would like to appeal to the Catholics and the Christians, I am sad to say that most of them think of themselves first as Catholics or Christians before they consider themselves as Sinhalese and they are controlled mt the Vatican , the churches and the NGOs withe help of the other governments with vested interest who want to destabilize our country.

 3. SA Kumar Says:

  the Sinhalese need to form one organization to fight and protect us as well the country from breaking apart. – is not that too last We sold Our mother Lanka to Indian Now.
  eg: Indian flag is flying in Jalpanam not Lion or our Koddiyas flag.

  Last chance now ,We-Demilaya can kick out Indian if you help us like We done it last time to IPKF , once we complete our first job you know what We will do to you (remember R Premadasa).

 4. Ananda-USA Says:

  Where is the GULLIBLE Dependent one, who watched the CBK Interview Video and LEARNED that the Ex-President MR was VILE from the lips of CBK?

  Here is MORE he should LEARN from that VIDEO: CBK wants to be the SOLE Advisor to the SLFP and will RESIGN if MR is also given the same role!! This IMPERIOUS Rajini does not want to SHARE HER GLORY …. even with our Maharaja!!

  Is this “Maithri” or plain old EERISIYAWA & VAIRAYA???

  Hello …. calling the DEPENDENT one …. Where are you HIDING? Hellooooo ….

  …………………..
  Sri Lanka’s former Presidents at loggerheads over party position

  ColomboPage News Desk, Sri Lanka.

  Feb 05, Colombo: Former President of Sri Lanka Chandrika Bandaranaike Kumaratunga says she would resign from her position in the Sri Lanka Freedom Party (SLFP) if former President Mahinda Rajapaksa is given a position in the party that has the same status of her position.

  She made this comment at an interview with the private television channel Sirasa TV recently.

  Both Kumaratunga and Rajapaksa were appointed as patrons of the party at a party politbureau meeting after the presidential election earlier last month.

  When inquired about the future affairs of the party, the former President has said, the position of patron was created with the request of party members and there was never such a position in the history of the party.

  “When it was given to me the position was given wide powers. But I was not allowed to execute any of them. Even then I remained silent. I could have gone to Courts. But I did not do it either. However, after looking at what Mahinda Rajapaksa has done to the party and the country, I did not expect he would be given anything, let alone the position of patron. I came to know about this after it was awarded it to him. So I told Maithripala Sirisena who is the new chairman of the party that I will resign as I cannot stay in the same level as Rajapaksa.”

  Kumaratunga has added that she would only resign from her position and not from the party.

 5. Nimal Says:

  How can we call it a dark age when hospitals for, schools for all, transport for all, justice system for all,etc since the 1818.surly there were many ups and many downs in that period if those people have done us bad they why are likes of Janaka and Rane in UK?
  They know what and where is good for them therefore I would ask them to export goodness of UK to SL.So be honest and please don’t bring more grief to our suffering people in SL.They are not a bit interested in the contents of these webs that encourage hallucinations about the past. History of every country in the world was dark and Sri Lankans are the only people still want to live in the past.

 6. SA Kumar Says:

  Sri Lankans are the only people still want to live in the past- That why we never have peace since 1948 ( from Eelara time).

  live & let’s live until Eelam war V. Velu where are you? ( We keep call until We found another 7 grade dropped out to become our Thesiya Thalaivar other wise moddu chihalavan get sheet out from us)

  Your Moddayas game We-Sakkiliar play for last 2,600 years no end !!!
  Naalai pirakku TE.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress