විශිෂ්ඨයෙකුගේ සිංහාවලෝකනය.. මිහිපිට අපායක් ලෝකයේ අංක එක කල ගෝටා කියන කතාව මෙන්න..[Video]
Posted on June 5th, 2015

 lanka C news

විශිෂ්ඨයෙකුගේ සිංහාවලෝකනය.. මිහිපිට අපායක් ලෝකයේ අංක එක කල ගෝටා කියන කතාව මෙන්න..[Video]පසුගිය හය වසර තුළ ලෝකයේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වූ නගරය බවට කොලඹ නගරය පත් කිරීමේ මෙහෙවරේ පුරෝගාමියා වන හිටපු ආරක්‍ෂක ලේකම් සිය දුෂ්කර ගමන ගැන මෙසේ අදහස් පල කරයි.

3,996 Viewers

One Response to “විශිෂ්ඨයෙකුගේ සිංහාවලෝකනය.. මිහිපිට අපායක් ලෝකයේ අංක එක කල ගෝටා කියන කතාව මෙන්න..[Video]”

  1. Christie Says:

    Namaste: Next step would have been cleaning Colombo from Indian Colonial Parasites who have been running the Capital since 1796 when they came with the British. That is one major reason why Indian Empire did what ever it can to unseat the former President and vote in their Coolie. Jai Hind

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress