බැඳුම්කර වංචාව ගැන ඉතාමත් සරල බසින් – ඔබ සැම බැලිය යුතු වීඩියෝවක් (VIDEO)
Posted on August 4th, 2015

උපුටාගැණීම www.mahinda.info

ලංකා ඉතිහාසයේ මෙතෙක් සිදුවූ දැවැන්තම මුදල් වංචාව වන මහබැංකු බැදුම්කර මුදල් වංචාව මෙම වීඩියෝව මගින් ඉතාමත් සරළව පැහැදිළි කරයි.

යාලුවන්ටත් නරඹා ඇත්ත දැනගන්නට Share කරන්න.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress