එස් ටී එෆ්  යොදා මයිත්ත්රී රනිල් බලය  සියතට ගැනීමට  මහා කුමන්ත්‍රණයක්  
Posted on August 17th, 2015

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න

   චන්දයෙන් මහින්ද දිනුවත්  බලහත් කාරයෙන් තමන්ගේ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට රනිල් මයිත්ත්රී දැන් කට  යුතු කර ගැන යන බව ආරංචි. . 18 වෙනිදා පන්සලකදී රනිල් දිවුරුම් දීමට  සුදානම් කරාතමහා ජන අදහස් මොනවා වුනත් මහින්දට අගමැතිකම නොදීමට තීරණය කර අවසන්ය . ජනතාව වීදි බැස්සොත් එස් ටී එෆ් ප්රහාරයකින් උන් මැඩපැවැත්වීමට   රනිල් සුදානම්ය   හමුදාව දැන් මහින්දගේ පැත්තේ නිසා මයිත්ත්රී  හමුදාව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ .

    මේ සිංහල බෞධ්ධයන්ගේ අවසානයද . ශ්රීලනිපය හැරදමා අලුත් පක්ෂයකින්  යුතුබවට මහින්දට  කල යෝජනා මහින්ද පිළිගත්තානම්   10 දෙනෙක් ඉන් දිනුවත්   පිරිසුදු මහින්ද වාදීන්යඑසේ නව පක්ෂයක් පිහිටුවීම නුසුදුසුයය් කිව්වේ  මොකේද නීතිඥයෙකි . නලින්ද සිල්වා  ත්  හිටපු ඇමති සාලින්දත්  අලුත් පක්ෂයට කැමතිවු බව මම දනිමි  දැන් මහින්ද සමග ඇවිත් දිනන එවුනුත් කොටි ප්රකෝටි ගණනින්  මුදල් අරගෙන රනිල් හේත්තු වීමට නියමිතය . ටෝනි බ්ලෙයාර්  ආවේ සල්ලි බෙදීමටයමැතිවරණ කොමසාරිස්ගේ සහෝදර    සුනන්ද දේශප්රියද ලංකාවට ඇවිත්   මුදල් බෙදමින් මහින්දට චන්දය නොදෙන ලෙස   කියමින් අවිදිය් .

 මේ අලුත්ම තත් වයය්  අහෝ සිංහලයොත් ඔවුන්ගේත් රටත්  දැන් අනතුරේය   . මොනවා වුනත් අගමැතිකම් නැතත්  මහින්ද   මහින්ද  නිකම්ම මන්ත්රීවිදිහට හෝ සිටිය යුතුය . අවස්තාවක්  උදාවීම සිකුරුය   මහින්ද  අප තනි නොකර  වෙලාව එන තුරු  රන්දී ඉන්න

   —-    හදිසියෙනි—– 

7 Responses to “එස් ටී එෆ්  යොදා මයිත්ත්රී රනිල් බලය  සියතට ගැනීමට  මහා කුමන්ත්‍රණයක්  ”

 1. Christie Says:

  Nothing has changed much since 1951 when Indian colonial parasites started funding Sinhala politicians starting with Solomon. Tony Blair brings Indian including Tamil money from the UK and the West. Richest British are Indians. Look at the British Rich List.

 2. ranjit Says:

  I hate to talk about these traitors. I pray to God to protect my hero and the savior of Motherlanka.Although our stupids do not believe this gentleman leader I will stand with him until my death because he is the only leader we Sinhalese Buddhists can trust among all.

  I hope these UNP Gestapo’s will not harm my leader or his supporters if by any chance they lose. Very soon we can see what will happen to my Motherland if they continue. Let’s face it what ever the results. Sinhala land will no more be our land with these Christian/Hindu/Muslim fanatics and dividers. Save my land and my religion Buddhism.Stand tall to protect it from local and Foreign conspirators.

 3. Kumari Says:

  Mahinda, what ever the outcome we are still with you. We salute Weerawansa, Dinesh and Gammanpila for your bid to save the country.
  I am one who don’t agree with the vote. It is suspicious that the Election Department’s computer systems were down for two days.
  Mass Murderer, War Criminal Tony Blair’s sudden trip to the country too is suspicious. When the July 7th bombing took place in the London Underground the US Spy and Butcher, Rudio Juliani (tipped as responsible for Sep 11th) happened to be in London.

 4. Ananda-USA Says:

  Kumari,

  I am with you.

  Whatever happens, I am with President Mahinda Rajapaksa, Weerawansa, Dinesh and other patriots of this battle to defend and Protect our Motherland. We wiill NEVER FORGET you and will STAND beside you!

 5. Indrajith Says:

  My heartiest gratitude to Prof. Nalin De Silva, M.D.L. Mahindapala, Shenali Waduge and Dharmasiri Seneviratne for their untiring efforts to write in this web and other social media for the protection of our beloved motherland.

  Remember, this is not the end. This is just the beginning of our real freedom struggle!

 6. Ananda-USA Says:

  The NEXT ISSUE is the ALLOCATION of the NATIONAL LIST seats, and HOW the two major parties could form a Parliamentary majority to govern, temporarily leaving aside Somarama Sirisena’s treacherous interventions!

  The UNPatriotic Front can easily form a National Government using … .

  1. Its own UNF Elected Seats
  2. Its UNF National List Seats
  3. The SLMC Elected Seat
  4. Some UPFA Ship-Jumper Elected Seats
  5. Some UPFA Ship-Jumper National List Seats

  and finally, if necessary, after agreeing to DIVIDE Sri Lanka into a Federal State

  6. The TNA Elected Seats
  7. The TNA National List Seats

  On the opposing side, the UPFA-led Patriotic Forces are in a MUCH WORSE State ….

  1. UPFA Elected Seats …. MINUS the loss of Somarama Sirisena;s Ship-Jumpers to the UNpatriotic Front
  2. UPFA National LIst Seats …. MINUS the loss of Somarama Sirissena’s Ship-Jumpers to the UNpatriotic Front
  3. JVP Elected Seats …….. UNCERTAIN
  4. JVP National LIst Seats …. UNCERTAIN
  5. EPDP Elected Seat …. UNCERTAIN

  This CLEARLY SHOWS the TERRIBLE INJURY caused by Somarama Sirisena to the Patriotic Forces of the UPFA and the Sinhala Buddhist majority of Sri Lanka, who needed about 120 seats, at least, to offset DEFECTIONS by Ship-Jumpers and form a STABLE Government, because ALL Minority Communal Parties were OPPOSED to them.

  Given the TERRIBLE DIVIDE & RULE BARRIERS erected by Somarama Sirisena, the performance of the UPFA, as a whole, is still CREDIT WORTHY.

  However, GREED for PERSONAL GAIN, will now be ON HORRIFYING DISPLAY as UPFA Ship-Jumpers BEGIN TO SCRAMBLE for SCRAPS like HOGS at the SLOP TROUGH of UNpatriotic Front!The JOSTLING will be severe, not for faint-hearted or the high-minded! A piece of my country ON SALE for a few lakhs, or millions, of rupees and a political job! GOING CHEAP … I am DESPERATE, they scream!

  PATRIOTS! You may now WEEP RIVERS OF TEARS for our Motherland, Once PROUD, Now FALLEN and DEFENCELESS!

  So, I warn you to get out of the way of ……

  The Stampede of the Ship-Jumpers!

  Half-a-Jump, Half-a-Jump
  Half-a-Jump, Onward!
  Into the Valley of Treason
  Into the Jaws of Dishonor
  Jump the Ship-Jumpers!

  Bribes to the Left of them
  Jobs to the Right of Them
  Power in Front of the Them
  Cudgels to the Rear of Them
  Jump the Ship-Jumpers!

  Half-a-Jump, Half-a-Jump
  Half-a-Jump, Onward!
  Into the Valley of Tears
  Driven by Nameless Fears
  Jump the Ship-Jumpers!

  Jostled from the Left of them
  Jostled from the Right of them
  Massed Asses to the Front of them
  Hoots of Rage to the Rear of them
  Jump the Ship-Jumpers!

  …………………………
  Sri Lanka 2015 parliamentary elections: Final Results

  Aug 18, Colombo: Sri Lanka Prime Minister Ranil Wickremasinghe’s United National Party (UNP) emerged as the winner at the parliamentary elections held Monday to elect a new parliament.

  The United National Party claimed victory receiving 5,098,927 votes, 45.66 percent of the votes and 93 seats in the 225- member parliament.

  The main opposition United People’s Freedom Alliance (UPFA) which backed the former president Mahinda Rajapaksa to regain power as the Prime Minister received 4,732,669 or 42.38 percent of votes and 83 seats.

  Ilankai Tamil Arasu Kadchi (ITAK), the major constituent in the Tamil National Alliance (TNA) claimed victory in the Tamil-dominated Northern Province receiving 515,963 or 4.62 percent of votes and 14 seats.

  Sri Lanka’s Marxist party, Janatha Vimukthi Peramuna received 4.87 percent of the vote amounting to 543,944 and gained 4 seats.

  Eelam People’s Democratic Party and Sri Lanka Muslim Congress each received one seat.

  Party Number of Votes Percent Seats
  United National Party 5,098,927 45.66% 93
  United People’s Freedom Alliance 4,732,669 42.38% 83
  Ilankai Tamil Arasu Kadchi 515,963 4.62% 14
  Janatha Vimukthi Peramuna 543,944 4.87% 4
  Sri Lanka Muslim Congress 44,193 0.40% 1

 7. Ananda-USA Says:

  National List seats and the impending Stampede of the Ship-Jumpers!

  Elected Seats National List Seats Total

  UNF 93 13 106
  UPFA 83 12 95
  TNA 14 2 16
  JVP 4 2 6
  SLMC 1 0 1
  EPDP 1 0 1

  ……………..
  Sri Lanka ruling party gets majority in parliament with106 seats

  Aug 18, Colombo: The ruling party of Sri Lanka’s minority government got the majority in the next parliament by winning 93 seats at the general elections held Monday and with the 13 bonus seats has secured 106 seats in the 225-member legislature.

  Although falling short of the 113 seats expected, the UNP more than doubled its presence in the new parliament from the 40 seats it had before.

  The UNP leader and incumbent Prime Minister Ranil Wickremasinghe is expected to form his government once all the election results including preferential votes are released and confirmed by the Election Commissioner.

  The Prime Minister has stated that he will form a national government with the members of other political parties.

  However the Tamil party Tamil National Alliance (TNA), which has secured 16 seats inclusive of the 2 bonus seats, and the Marxist party, Janatha Vimukthi Peramuna with a total of six seats including the two bonus seats have indicated that they will not join a national government. They will sit in the opposition and support the government for key legislations on a case by case basis.

  The opposition United People’s Freedom Alliance (UPFA), which staged the former president Mahinda Rajapaksa’s comeback bid as prime minister, has received a total of 95 seats with the 12 bonus seats. The former leader will sit in the new parliament as an opposition MP.

  It is speculated that several UPFA members, who are loyal to President Maithripala Sirisena will join the government giving a clear majority to the Prime Minister Wickremasinghe’s government.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress