Excellent speech by Major Ajith Prasanna..
Posted on December 29th, 2015

ඉදිරියේදී ගෙන ඒමට නියමිත යුධ අධිකරණ පනතට සන්දානයේ බත් බැලයන්ගේ අත් නොඉස්සේවිද?

“මුලු රටම එරෙහිවුන, හැම මට්ටමකම මිනිස්සු පාරට බැහැපු අය-වැයකට අත උස්සපු නිමල් සිරිපාල, සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත, අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, චන්දිම වීරක්කොඩිල, නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගමල වගේ මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න බත්ගොට්ටෝ නැත්තන් බත් බැලයෝ මේ ගේන්න යන යුධ අධිකරණ පනතට අත උස්සන්නෙ නැතුව ඉඳීද්”

“එතකොට අපේ රටේ ස්වෛරීබාවය කියල එකක් තවත් තියනවද, පිටරට සුද්දො ඇවිත් අපේ රටේ නඩු අහනකොට, සාක්ෂි කාරයො සජීවීව එන්නෙ නැතුව එයාලගෙ දිවුරුම් පෙත්සම් එන්නෙ. එහෙම නඩු අහලද අපේ රට බේරගත්ත රණවිරුවන්ව දඬුවම් කරන්නෙ, දැන් මේ මෛත්‍රීපාල මහත්තය කියන්නෙ එයා මේ ගැන දන්නෙ නෑ කියලද. එහෙම නායකයෙක් අපේ රටේ, තමන්ගෙ පක්ෂයේ නායකයා කියනවනම් මම කියන්නෙ ඒ කියන අයටත් පිට කොඳු නෑ කියල”

– නීතිඥ මේජර් අජිත් ප්‍රසන්න –

https://www.facebook.com/thivanka.amarakoon/videos/10203876771280030/

මේ තරම් අපගේ රට අගාදයකට ඇද දැමු කාල වකවානුවක් මීට පෙර තිබිණිද? මේ කාල පරිච්චේදය පහුවී යම් දවසක එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්දානයේ නායකයො හිතන්නේනම් තම රජයක් පිහිටු වීමට, එදාට රජයක් මගින් පාලනය කිරීමට හෝ අපට ජිවත්වීමට රටක් ඉතිරිවී තිබෙයිද?

7 Responses to “Excellent speech by Major Ajith Prasanna..”

 1. Dilrook Says:

  A great patriot who lost one leg in Operation Balawegaya (1993) when he served in the army. He was a captain when he retired from the army if I recall right. He was my batch mate and good friend at Law College; a patriot to the core. Always passionate about the nation and compassionate to those in need. He should be in parliament not a provincial council. I wish him well.

 2. NAK Says:

  The sad part is very few come forward to support and encourage them. It true that our people are like the snails who are very reluctant come out of the shell but once they are out the fire works begin wish and prey the day will sooncome.

 3. Jag Says:

  Major Ajith Prasanna, thanks for your startling revelations. That is the truth that must be told to people, to understand what this bunch of useless, hopeless yaha paalana imposters are doing to the country in the guise of practicing ”Lichchavi” doctrine.

  Those unprincipled politicians must be given kings time punishments. I hope and pray that the day of adjudication by the people will happen sooner than later.

 4. Fran Diaz Says:

  Major Prasanna has made clear all the legal issues involved in the War Crimes false charges. Our heartfelt thanks for his great efforts.

  All the Majors in the SL Army who saved the Nation from 30 plus years of Terrorism, Pres MR, GR and all the other VIPs are now in the same situation of War Crimes ? What is the situation regarding FM Fonseka in this situation ?

  It is high time that Yahap govt realized that their ONLY duty in this sorry episode is to save the heroes who saved the Nation from a sure annihilation from terrorism.

  ———–

  We have to have a PERMANENT SOLUTION to the Eelam separation through Terrorism issue. Some 15 Million Tamil Dalits who have undergone some 3,000 yrs of atrocities and have Caste stamped on their birth certificates, think that Sri Lanka is a better place to live than Tamil Nadu.

  We suggest removal of the Tamil language as a N&O language in Lanka is the bloodless solution.

  Tamil Nadu must solve their own problems in a humane way.

 5. Cerberus Says:

  The Yahapalanaya Govt led by three traitors My3, RW and CBK are trying to frame charges against the Sri Lanka Armed forces and use a Kangaroo court with foreign judges, with evidence which cannot be cross examined since it has been collected by the UNHRC and locked away for 20 years. At one time, I remember where a LTTE cadre had been caught with blank forms which they had been asking people in the North & East to sign. See http://www.lankaweb.com/news/items/2014/11/16/the-ohchr-complaints-submission-form-that-ltte-un-rehabilitated-cadre-had-on-him-when-arrested-on-25th-october-2014/

  It is a crime against all these good men in the Army and the nation. These brave men were willing to sacrifice their lives for the country unlike RW & CBK were only laughing at the Sinhalese. When a 1000 soldiers were cut off without water at Elephant Pass, CBK and her nephew Daluwatte did nothing to help those men who died of thirst. She could have done so many things to help these men. Instead as Chief Commander she did nothing !! This is unforgivable. RW kept trying to hand over the North and East to appease Prabahakaran. He even stopped a crucial military operation in 2001 where the army knew the exact location of Prabahakaran and were ready to take him out. See https://www.youtube.com/watch?v=YZWO5fWDikQ

  The country has a duty to protect these brave men in our Army and look after them instead of throwing them in the dung heap as soon as they come to retirement age. They are also in danger since now that they are no longer in the army they do not have the protection they would normally have. This is not the time to retire these Majors.The Yahapalanaya has in their “wisdom” decided to release some of the worst terrorists against the advice of President Mahinda Rajapaksa, while retiring these Majors at the same time. If anything happens to them as a result, I hope the govt will be held responsible by the country and the people.

  All the 24 Majors are leaders of men and at a time when we have a paucity of true leaders we need to use them for providing leadership where true leaders are needed. Right now the Govt comprises of mainly of weak people (gays and crooks) who are willing to sell the country for money. They are all hell bent on destroying the Sinhalese, Buddhism and dividing the country. The SLFP who are now supporting the UNP Govt for the National Govt were all MPs who were rejected by the people. My3 instead of taking the National list members whose names had been gazetted broke the rules and took in these dubious characters from outside. He also broke the rules and instead of appointing the Party Secretaries whose names had been gazetted before the election, decided to appoint his own. He is the most sly and dishonest politician I have seen in a long time. He speaks with such self righteousness while his inside is full of dirt.

  My3 has said he wants to protect the inherent culture of Sri Lanka. In that case he should implement the following.
  1. Reinstate the teaching of Sinhala history to school children which was stopped by the One Eyed bandit queen.
  2. Remove the order from CBK to stop teaching Buddhism and instead teach a mix of religions which will be prepared probably by the Catholic Church or the Evangelists.
  3. Remove the Catholic nun in charge of the lower school at Royal College Colombo. Once they get their paws on very young children they will be Catholic for the rest of their life. As Thomas Aquinas said “Give me a child under the age of 7 and he will be Catholic for the rest of his/her life”.
  4. Change the name of the country to Sinhale.
  5. Remove Tamil as a National and Official language.

 6. Charles Says:

  Major Prasanna we salute you for this revelation. Every Sinhala should stand by our Armed Forces that eliminated terrorism. It has become our duty, because we are free today as a Nation because of our Army. If the terrorism continued there would not have been a yahapalanaya… the UNP which mocked the Armed Forces,is not worthy of being representatives of the people in the Parliament.

 7. Wetta Says:

  Who should we blame for this looming debacle?

  We cannot blame those sneaky politicians because the stupid populous are the ones who voted for them and empowered them to do such stupid things.

  In my view, democracy in Sri Lanka is in it’s last leg and a “Dictator” is the glowing need of the time. Just like what Lee Quan Yu did in Singapore, a dictator should fix the problems in Sri Lanka (for about 20 long years) and then hand over to a democratic system once almost all the prevailing systematic problems are solved. That is exactly what happened in Singapore. Not many people knows that until 1992 there was no democracy in Singapore. By then Singapore has solved all it’s problems including racial issues.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress