ලිච්චවී මල මිනි කොළඹ ශරීර සුවතා ජෝගි නටයි
Posted on February 24th, 2017

තීරු ලිපිය රාජ්පාල් අබේනායක

නූතන ලාංකීය නායකයා කියනවා තවත් ලිච්චවින්ගෙන් වගේ වීර් ස්ථානයක් කරන්න යනවලු ලංකාව.මෙතෙක් පෙර නිර්මාණය කිරීම ට බැරිවුනු සමගි රජයක් කරනවලු ලංකාව .  සිංහලයන්ගෙන් සම්පූර්ණ සීයට හැටක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහා ඡන්දය පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී දුන්න . . ජනාධිපතිවරණදී වුනේ එයයි . ඇත්තෙන්ම රාජපක්ෂ පක්ෂව සිංහල ඡන්දය ඒ චන්දයේදී සියට හැට ට වැඩිය .


අද ලිච්චවී සමගි ඉගැන්වීම් යටතේ මෙවන් බහුතර ජනතාව අතරමන් වූ අතර, ආදී ලිච්චවින් ඔවුන්ගේ සොහොන් තුළ හැරෙමින් සිටිනවා විය යුතුය.
. බන්ධනාගාර තුළ සිංහල නායකයන් සහ ඔවුන්ගේ ලමයි සිර වූ අතර මේ දිරිගැන්වීමෙන් ආදී ලිචවින් සොහොන් වල ජෝගි නටයි .
මේ දවස් වල ලිචවී සමගිය කියන්නේ පොළොන්නරුවේ වරායක් හැදුව වගේ ය .
මිල පාලනය ආර්ථිකය නිදහස් ආර්ථිකයක් වුවා වගෙය

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress