අමරවීරට ඉංග්‍රීසි නොතේරී සරත් වීරසේකරට මඩ ගසයි
Posted on March 25th, 2017

රට වෙනුවෙන් යුධ බිමේ මෙන්ම පිටරටදීද සටන් වැදීමට සූදානම් රියර් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර කොටි ඩයස් පෝරාවට සහ පාට කණ්නාඩි දමාගත් එක්සත් ජාතීන්ට නිවරදිව ප්‍රතිඋත්තර ලබාදුන් නමුත් ඒ පිළිබඳව නිවරදිව අවබෝධයක් නොමැතිව එතුමන්ව විවේචනය කිරීමට සිරිසේන ජනපතිවරයාගේ හම්බන්තොට ගෝලයා වන මහින්ද අමරවීර කටයුතු කළේය.

රට වෙනුවෙන් යුධ බිමේ මෙන්ම පිටරටදීද සටන් වැදීමට සූදානම් රියර් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර කොටි ඩයස් පෝරාවට සහ පාට කණ්නාඩි දමාගත් එක්සත් ජාතීන්ට නිවරදිව ප්‍රතිඋත්තර ලබාදුන් නමුත් ඒ පිළිබඳව නිවරදිව අවබෝධයක් නොමැතිව එතුමන්ව විවේචනය කිරීමට සිරිසේන ජනපතිවරයාගේ හම්බන්තොට ගෝලයා වන මහින්ද අමරවීර කටයුතු කළේය.

මුහුණු පොතෙන්

One Response to “අමරවීරට ඉංග්‍රීසි නොතේරී සරත් වීරසේකරට මඩ ගසයි”

  1. Sarath W Says:

    This is why we need some educated people in the parliament. Especially to be a minister there should be a minimum qualification like a university degree and a very good knowledge of English as they have to deal with foreigners to do their work effectively. This is why we need people like Rear admiral Weerasekera, Maj Gen Gunaratne in the ministry in the next government, preferably as the foreign minister and the defence minister respectively. I know MR will not have the courage to dump some of those useless parasites from the ministry in a future government he leads.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress