පොහොට්ටුවේ පළමු ජන රැලිය – Hiru News
Posted on October 9th, 2019

Hiru News

One Response to “පොහොට්ටුවේ පළමු ජන රැලිය – Hiru News”

  1. Gunasinghe Says:

    Duminda Shut up. You are a crook. Let Gotabay alone.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress