Archive for August 14th, 2020

මං කවදාවත් රාජ්‍ය ඇමතිකම් දරා නෑ.. බොරු ඇමතිකම් මට එපා.. මං බාර ගන්නේ නෑ.. ගන්නේ කැබිනට් ඇමතිකම් විතරයි..- විජේදාස

Friday, August 14th, 2020

උපුටා ගැන්ම ලංකා සී නිව්ස් තමන් කිසිදිනෙක කැබිනට් ඇමතිකමක් මිස රාජ්‍ය ඇමතිකමක් දරා නැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කර ඇත. ඔහු මේ බව සඳහන් කර ඇත්තේ ජනාධිපති උපදේශක ලලිත් වීරතුංග මහතා දුරකතනයෙන් අමතමිනි. ඔහුට නම් කර ඇත්තේ උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ඇමති කම බව දැනගත් පසු ජනාධිපති උපදේශක වරයා අමතමින් ඔහු මේ බව […]

More >

DR WIJEDASA RAJAPAKSE-A PROFESSIONAL OR SPOILED MAN?

Friday, August 14th, 2020

By M D P DISSANAYAKE Dr Wijedasa Rajapakse no doubt is an ambitious man. But he has also resisted requests from Yahapalana gang to put GR in jail.   WR is a self-made man.  He usually has his own agenda. WR is not a good listener. I have doubts that he will be able to work […]

More >

ERASING THE EELAM VICTORY Part 17 C3

Friday, August 14th, 2020

KAMALIKA PIERIS The 1971 JVP insurgency has been described as a romantic, innocent revolution, an unplanned spontaneous attack. It was nothing of the sort. It was pre-planned and well organized. The purpose was to bring down the SLFP government of Sirimavo Bandaranaike. JVP was planning a putsch, to remove the government by force.  Prime Minister […]

More >

ERASING THE EELAM VICTORY Part 17 C 4

Friday, August 14th, 2020

KAMALIKA PIERIS The April 1971 JVP insurrection took the country by surprise because it was against a popular, SLFP government which had just one year before, won 91 seats out of 151 in the 1970 general election. The JVP insurrection of 1971 was met with stunned disbelief, said Suriya Wickremasinghe. It was marked with confusion, […]

More >

Sri Lankan prime minister admits US is behind Colombo Port deal with India

Friday, August 14th, 2020

Vijith Samarasinghe courtesy WSWS.org 14 August 2020 Sri Lanka’s government was pushed into crisis by a series of protests by Colombo Port workers last month against plans to privatise the port’s Eastern Container Terminal and hand it over to an Indian company. During the workers’ actions, Prime Minister Mahinda Rajapakse admitted that the US and […]

More >

12 things you can’t miss in Sri Lanka

Friday, August 14th, 2020

Lonely Planet’s  With untouched golden beaches to discover, atmospheric train rides through tea-carpeted hills, and ancient temples to admire, Sri Lanka is Lonely Planet’s top country to travel to in 2019. Here are 12 more reasons to visit. https://www.lonelyplanet.com/video/12-things-you-cant-miss-in-sri-lanka/v/vid/971?tag=beaches https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=111537044496&display=popup&href=https%3A%2F%2Fwww.lonelyplanet.com%2Fvideo%2F12-things-you-cant-miss-in-sri-lanka%2Fv%2Fvid%2F971

More >

Sri Lanka appoints ex-military man as new Foreign Secretary

Friday, August 14th, 2020

Courtesy The Hindu Jayanath Colombage headed the Sri Lanka Navy between 2012 and 2014, and since November last year, he has been the foreign affairs advisor to President Rajapaksa. The Sri Lankan government on Friday appointed ex-commander of the Navy Admiral Jayanath Colombage as the new Foreign Secretary, days after the new Cabinet took the oath with […]

More >

New Trends in Tamil Politics

Friday, August 14th, 2020

By Sumanasiri Liyanage Courtesy Ceylon Today A Gazette revealing 196 new members of the Parliament who have been elected at the Parliamentary Election held on August 5 is out. We have to wait to know the names of the rest of the parliamentarians until respective parties announce their national list members. Election results show a […]

More >

Winning Three Consecutive Elections For SLPP : Basil: The Force That Tuned Lankan Politics Topsy-Turvy

Friday, August 14th, 2020

By Buddhisiri Dharmapriya Courtesy Ceylon Today History is known to change constantly. And, history is written depending on the changes that tend to take place during certain periods. Even Karl Marx has written that history is made up of various struggles and fights that had taken place among various social classes. Hence, Sri Lanka’s political […]

More >

Negative clauses in 13A will be scrapped: Weerasekara

Friday, August 14th, 2020

By Yohan Perera Courtesy The Daily Mirror State Minister of Provincial Councils and Local Government, retired rear admiral Sarath Weerasekara who assumed duties yesterday, pledged to remove all clauses — in the 13th Amendment to the Constitution — which are detrimental to the well-being of the nation. We will not devolve police and land powers […]

More >

Govt. to resume programme to employ graduates & low-income earners

Friday, August 14th, 2020

Courtesy Adaderana President Gotabaya Rajapaksa has decided to re-commence, without delay, the programme to provide employment opportunities to 150,000 persons that was halted due to the General Election, the President’s Media Division said. The number of unemployed graduates to be recruited is 50,000. For the remaining 100,000 jobs, candidates will be selected from families of […]

More >

AG denies MCC agreement has been approved

Friday, August 14th, 2020

Courtesy Adaderana Attorney General Dappula De Livera today strongly denied media reports alleging that he has approved the Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact agreement. The Attorney General further informs that the matter is still under consideration, the AG’s Coordinating Officer Nishara Jayaratne said.  The Experts’ Committee appointed to review the proposed Millennium Challenge Corporation Compact […]

More >

Ranil Wickremesinghe to lead the UNP for six more months

Friday, August 14th, 2020

Courtesy Hiru News The Working Committee of the United National Party has decided to take another six months to elect a new leadership. According to party sources, the UNP Working Committee met at the Sirikotha party headquarters this morning to discuss the party leadership and the post of National List MP for more than two […]

More >

220 million transferred by drug traffickers through bank accounts in the last two weeks

Friday, August 14th, 2020

Courtesy Hiru News Police Media Spokesman SSP Jaliya Senaratne stated that over Rs. 220 million has been transferred through the bank accounts of persons involved in drug trafficking in the last two weeks alone. He was speaking at a media briefing held at the Police Headquarters today. Also, a woman has been arrested for circulating […]

More >

Since 10th June – 15 prison officers suspended and 21 transferred

Friday, August 14th, 2020

Courtesy Hiru News 15 prison officers who were accused of various allegations interdicted from June 10 this year. Another 21 have been transferred.

More >

Former President Chandrika makes a special statement to the media (video)

Friday, August 14th, 2020

Courtesy Hiru News Former President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga says she is not surprised that the Sri Lanka Podujana Peramuna has a two-thirds majority at a time when the two main parties in the country have been destroyed. She stated this in a special statement to the media.

More >

Testimony given today by the former Director of the State Intelligence Service (Video)

Friday, August 14th, 2020

Courtesy Hiru News Former Director of the State Intelligence Service Nilantha Jayawardena today admitted that when he received information through a foreign intelligence service that a suicide attack was being carried out in the country, he knew that Saharan had the physical and mental capacity to carry out such an attack. He was testifying before […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress