Archive for November 3rd, 2020

මාධ්ය කරුවනි සින්හලයාගේ සින්හලකම නොමරණු

Tuesday, November 3rd, 2020

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර පහතින් දැක්වෙන්නේ 26.10. 2020 වන දින උදේ පත්තරේ විස්තර (සින්හල) කියනවිට දැක්වූ ලෝක කොරෝනා සන්ක්යා  දැක්වු ආකාරයයි. ලෝක තත්වය ආසාදිතයින්  41,769,605 මියගිය ගනන 1,164,228  මෙ සන්ක්යා සින්හල මිනිහෙක් කියවන්නේ කෙසේද යන්නයි මගේ ප්‍රස්නය.  මන්ද මෙ දක්වා ඇත්තේ ඉන්ග්‍රීසි පාඨාකයින් කියවන ආකාරයට බැවිනි. පලමු සන්ක්යා පෙල ඒඅනුව  ෆෝර්ටිවන් මිලියන්, සෙවන් හන්ඩ්‍රඩ් ඇන්ඩ් සික්ස්ටි […]

More >

World Bank Congratulates Sri Lanka on Handling of COVID-19 Pandemic – November 3, 2020

Tuesday, November 3rd, 2020

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය At a meeting with Prime Minister Mahinda Rajapaksa this evening, World Bank Country Director for Maldives, Nepal and Sri Lanka, Faris Hadad-Zervos, commended the Sri Lankan Government for how it has dealt with the Coronavirus outbreak. Expressing deep gratitude for the relationship” that Sri Lanka and the World Bank share, Hadad-Zervos congratulated […]

More >

අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ යෝජනාවකට අනුව දහම් පාසල් ගුරුවරියන්ට නිල ඇඳුම් ලෙස දේශීය නිෂ්පාදිත සාරි බෙදාදෙයි

Tuesday, November 3rd, 2020

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය දහම් පාසල් ගුරුවරියන්ගේ නිල ඇඳුම් ලෙස දේශීය නිෂ්පාදිත සාරි බෙදාදීමට ගරු අග්‍රාමාත්‍ය හා බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබේ. 2020 වර්ෂය සඳහා බෞද්ධ දහම් පාසල් ගුරුවරියන් හට නිල ඇඳුම් ලෙස, දේශීය නිෂ්පාදකයින් විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සාරි 76000ක ප්‍රමාණයක් බෙදා දීමට විෂය […]

More >

ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් පත් කරන නියෝජිතයා ලෙස ධීවර අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතා පත් කරයි

Tuesday, November 3rd, 2020

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් පත් කරනු ලබන නියෝජිතයා ලෙස ධීවර අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතා පත්කර තිබේ. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කළ යෝජනාවට ඊයේ 2020.11.02 දින කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ අනුමැතිය හිමිවී ඇත. ඒ අනුව ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් පත් කරනු ලබන නියෝජිතයා ලෙස ධීවර අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතා කථානායකවරයා විසින් […]

More >

Need to urgently co-opt Ayurveda and Indigenous medical expertise in battle against Covid-19

Tuesday, November 3rd, 2020

By Frances Bulathsinghala/The Sunday Observer Dr.S.M.S. Samarakoon, Head of Colombo University’s Deshiya Chikitsa Unit, says Ayurveda gives top priority to the prevention of disease. Colombo, November 1: Here is an interview with Ayurvedic doctor, S.M.S. Samarakoon, senior lecturer and Head of the Deshiya Chikitsa Unit (Indigenous Medicine) at the Institute of Indigenous Medicine (IIM) of […]

More >

Adani Group frontrunner for developing Sri Lanka’s port terminal: Report

Tuesday, November 3rd, 2020

Courtesy Business Standard Adani Ports and Special Economic Zone and a local partner received an in-principle approval to sign a deal with Sri Lanka Ports Authority, which will hold majority stake in the project

More >

Pompeo on wild goose chase attempting to rope in Sri Lanka

Tuesday, November 3rd, 2020

By Le Shui  Courtesy http://eng.chinamil.com.cn/ While the US presidential election is in full swing, the US State Secretary Mike Pompeo made a long trip to Asia that took him to India, Sri Lanka, Mal Dives, and Indonesia. It is America’s diplomatic convention that senior government officials would suspend their diplomatic activities when the presidential election […]

More >

Pompeo’s Big Fizzle

Tuesday, November 3rd, 2020

Peng Nian  Assistant Fellow, National Institute for South China Sea Studies  Courtesy ChinaUS Focus U.S. Secretary of State Mike Pompeo recently made a four-nation tour of the Indo-Pacific that took him to India, Sri Lanka, Maldives and Indonesia ahead of the U.S. presidential election. It was Pompeo’s latest diplomatic gambit to increase his influence within […]

More >

Sri Lankan expatriates in Saudi Arabia to be brought home within 48 hours

Tuesday, November 3rd, 2020

Courtesy The Daily Mirror The Sri Lankans stranded in 150 safe houses in Saudi Arabia would be expatriated within 48 hours, National Operations Centre for Prevention of COVID-19 Outbreak (NOCPCO) Head, Army Commander Shavendra Silva said. The decision has been reached in the Task Force meeting under the directive of President Gotabaya Rajapaksa. Accordingly, stranded […]

More >

Sri Lanka records 23rd COVID-19 death

Tuesday, November 3rd, 2020

Courtesy Adaderana With another death reported the tally for the coronavirus deaths in Sri Lanka has gone up to 23, the Department of Government Information confirmed. The deceased is a 61-year-old female from Colombo 15. A postmortem PCR examination carried out following her has confirmed that she had been infected with COVID-19. Reportedly, she had […]

More >

France, Austria facing terror attacks – UK, go ahead lift ban on LTTE Terrorists

Tuesday, November 3rd, 2020

Austria boasted itself to be one of the world’s best 10 destinations and safest places to live & then terror struck and 4 are now dead. In France, even a cartoon cannot be drawn and teachers will find their necks chopped off. In the meanwhile, across the channel, the Queen’s government is busy pussy-footing Sri […]

More >

MONLAR’s fear-mongering claim: “currently released fertilizer being of low quality and high in heavy metals”.

Tuesday, November 3rd, 2020

Chandre Dharmawardana, National Research Council of Canada According to a news report (Island, 2-11-20), Mr. Chinthaka Rajapaksa, who is said to be the moderator of an organization known as  the Movement for Land and Agricultural Reform (MONLAR)” claims  a high probability that the fertilizer currently released to the market were of low quality and high […]

More >

UK removing LTTE ban is more of a threat to India than Sri Lanka

Tuesday, November 3rd, 2020

LTTE terrorism was defeated in May 2009. Without a charismatic terrorist leader, LTTE is unlikely to resurface. But, the efforts to create a Tamil Eelam or a Greater Tamil Eelam encompassing Tamil Nadu has scope as it is aligned to geopolitical goals of those that sponsored Tamil militancy & separatism. Global proscriptions of LTTE did […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress