Archive for March 30th, 2021

අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්තුමා සංවර්ධන ලොතරැයි සුපිරි ජයග්‍රාහකයන්ට චෙක්පත් පිරිනමයි

Tuesday, March 30th, 2021

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සුපර්බෝල්” හා ලග්න වාසනාව” ලොතරැයිපත් වලින් බිහිවූ සුපිරි ජයග්‍රාහකයින් සිව් දෙනෙකු සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගාමිණි සෙනරත් මහතා අතින් අරලියගහ මන්දිරයේ දී අද  (30)  දින චෙක්පත් ප්‍රදානය කෙරිණි. සුපර්බෝල්” 1403 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල වන රු.75,412,110 /- ක මුදල දිනා ගත් කැකිරාව කේ.ජී.රොෂාන් මහතා ඇතුළු ජයග්‍රාහකයන්ට අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගාමිණි සෙනරත් […]

More >

The humble beetle that could rescue a town

Tuesday, March 30th, 2021

By Nalova Akua courtesy BBC 30th March 2021An invasive water weed has decimated the wildlife and economy of one of Cameroon’s most significant lakes. But a tiny, ravenous weevil could reverse the region’s fortunes.A A flock of water birds scavenges for insects on the dense, leafy weed that covers much of Lake Ossa, one of Cameroon’s […]

More >

Resolving the human-elephant conflict without elimination

Tuesday, March 30th, 2021

By P.K.Balachandran Courtesy NewsIn.Asia Colombo, March  30 (Daily Mirror): The human-elephant conflict is a modern phenomenon owning its existence to man’s increasing developmental needs and the expansion of the human population due to improved health and living conditions of people. Pushed by sheer need, if not greed, man has been forcibly intruding into places where […]

More >

High Commission of Sri Lanka in New Delhi awaits its High Commissioner

Tuesday, March 30th, 2021

by Jamila Husain Daily Mirror Colombo, March 30 (Daily Mirror) – Sri Lanka’s High Commissioner-designate to India, Milinda Moragoda, is yet to travel to New Delhi despite India approving his appointment during the latter part of last year. His office says he will leave soon but with no confirmation of a date. Sri Lanka and India […]

More >

Truths, untruths and Sri Lankan commitment

Tuesday, March 30th, 2021

By Frances Bulathsinghala/The Sunday Observer Colombo, March 28: The international community, harping on war crimes allegedly committed in Sri Lanka has done the exact opposite of promoting national reconciliation. While wars, atrocities and human rights violations in many guises continue in the rest of the world where the perpetrators are often powerful nations, millions of […]

More >

Xi says China ready to support Sri Lanka’s post-pandemic recovery with closer cooperation

Tuesday, March 30th, 2021

(Xinhua) 08:33, March 30, 2021 BEIJING, March 29 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping said Monday that China stands ready to work with Sri Lanka to boost bilateral cooperation and provide robust impetus for the latter’s post-pandemic economic recovery and sustainable development. In a telephone conversation with Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa, Xi suggested that the […]

More >

Asia’s best breakfasts: From hoppers in Sri Lanka to Vietnam’s banh mi

Tuesday, March 30th, 2021

By STEVE THOMASSOUTH CHINA MORNING POST Breakfast is considered by many to be the most important meal of the day. What you eat in the morning replenishes those sleep jaded energy reserves and fuels your mind and body for the day ahead. Unfortunately, as our lives become increasingly busy, many of us opt to skip […]

More >

Sri Lanka to install 7,000 rural solar plants

Tuesday, March 30th, 2021

Courtesy Prensa Latina Colombo, Mar 30 (Prensa Latina) Sri Lanka will install seven thousand rural solar plants in an equal number of villages within the framework of a program under the name ‘Electricity for All’, according to the press.The Minister of State for the Development of Solar, Wind and Power Grid Generation Projects, Duminda Dissanayake, […]

More >

A pound of cinnamon quills can cost $27 — here’s why it’s one of the most expensive spices

Tuesday, March 30th, 2021

Taryn Varricchio and Emily Christian Courtesy Business insider https://www.businessinsider.com/why-ceylon-cinnamon-sri-lanka-so-expensive-2021-3?r=US&IR=T Ceylon cinnamon is made from the dried inner bark of a tree native to Sri Lanka. One pound of these quills can cost $27. That’s because it’s difficult and costly to produce. Even some of the most experienced cinnamon peelers can only make a few pounds of quills a day.  […]

More >

Gajendrakumar Ponnambalam Exploiting the Nation

Tuesday, March 30th, 2021

By a Special Correspondent Courtesy Ceylon Today The separatist politician Gajendrakumar Ponnambalam who is supported by the remnants of the LTTE international network is active again. After having masked the horrendous human rights atrocities committed by the LTTE, Gajendrakumar Ponnambalam has started to masquerade as a human rights activist. Gajendrakumar Ponnambalam has written to the […]

More >

Police seize two bowsers containing disputed coconut oil

Tuesday, March 30th, 2021

Courtesy Adaderana Two bowser trucks with coconut oil stocks have been seized by the Dankotuwa Police on suspicion of containing carcinogenic substances. According to reports, the raid was carried out on Monday night (March 29) following a tip-off received through Hotline 119. Thereby, 27,500 litres of coconut oil have been taken into custody by the […]

More >

Country’s daily COVID cases count reaches 139

Tuesday, March 30th, 2021

Courtesy Adaderana Ministry of Health on Tuesday (March 30) confirmed 37 more new cases of COVID-19 in Sri Lanka as the daily cases count reached 139. The new development has brought the total number of COVID-19 confirmed in the country thus far to 92,442. According to the Epidemiology Unit, 2,749 patients infected with the virus […]

More >

Three including ex-CJ Mohan Peiris acquitted & released from Bribery Commission’s case

Tuesday, March 30th, 2021

Courtesy Adaderana Colombo Magistrate’s Court today (30) acquitted and released Former Chief Justice Mohan Peiris and two others from a case filed by the Bribery Commission. When the case was called before Colombo Chief Magistrate Buddhika Sri Ragala earlier today, Additional Director General of Bribery Commission Subhashini Senanayake informed the court of the complainant’s intent […]

More >

PC polls only after passing new Act – Gammanpila (English)

Tuesday, March 30th, 2021

Courtesy Adaderana

More >

Four elevated railway tracks to be constructed in Colombo

Tuesday, March 30th, 2021

Courtesy Adaderana The Cabinet of Ministers has granted approval to construct four elevated railway tracks in the city of Colombo. The project will be implemented as a private-public partnership covering the Colombo city, Cabinet Co-Spokesperson Minister Udaya Gammanpila said during the press briefing held this morning (March 30) to announce Cabinet decisions. The four railway […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress