නිදහස 1948 සහ 2022
Posted on February 7th, 2022

ජයන්ත හේරත්

පටුවතවිතාන ලා

විජේසුන්දර ලා

ජාතික වීරයෝය

නිදහස් අද්යාපනය

වෙනුවෙන්

දිවි පිදූහ  

විජේ වීරයා වීරයෙක් නොවේය

උන්නැහේ බිය ගුල්ලාය 

යුද්දය එන විට හැන්ඟුනාය

අත් බෝම්බ දෙකක්‌

බෙහෙත් කොටන

තුවක්කුවකින්

ආණ්ඩු පෙරලුවේ

Castro ය

හැමදාම මිලිටරියට පැරදුනේය

මිලිටරිය දිනුවේය

JVP කාරයා

වපුරන්නේ

විෂ භීජය

දූෂණයය

ද්වේශය ය

ක්‍රෝධයය 

භීෂණය ය

මේවාගෙන් දිනන්නට බැරිය

අස්වැන්නද

විෂ භීජය

තල

වපුරුවොත්

තලය

මේ පාරත් දිනන්නේ මිලිටරියය

විජේ වීරයාට

ඕන  උනේ ලංකාවේ 

චීන හෝ උතුරු කොරියන්

කිරීමය 

ලංකානුවන්  

බයිසිකල් පාගා ගෙන

උදේ වැඩට යනු දකින්නටය

71

87-89

තරුණ පරම්පරා 2-3ක්

සහමුලින්

සුද්ද කළේය

බිය වැපිරීම උන්ගේ

ප්‍රතිපත්තියයි

දිනන්න නම්

හිතන ක්‍රමය

වෙනස් විය යුතුය

හැමදාම

බත් ගෝනියම කා

දියවැඩියාව

kidney ය

සනීප කරන්නට බෑ ය

එකමදේ

එකම විදියට කා 

වෙනස්

ප්‍රතිපල ගන්නට බැරිය

හිතන ක්‍රමය

ඇමෙරිකන් විය යුතුය

ලංකාව

ඇමෙරිකාවක් වනු දැකීම

මට ඇල්ලුවාට

JVP කාරයාට

අල්ලන්නේ නැත   

1948 විදුලිය පැයක් වත්

නැතිව සිටි ලංකාවට

2022 දී

100% ජනගහනයට

පැය 24 ම

විදුලි මිනි පහන්  තිබේ

උන්ට පේන්නේ නැත

තව ඕන නම්

චීනෙන්

nuclear power station 

එකක් ගත හැක

කෙරවලපිටිය

dollar billion බාගෙට

අමෙරිකන්

කරනවට විරුද්දය

ළඟදී

microsoft කාරය

activision

69 billion වලට ගත්තේය

උන් කැමැති

විදුලිය කපා දැමීමය

1948 ටෙලෙෆොන්

connection 1

නැතිව සිටි

ලංකානුවට

2022 දී

100% අන්තර් ජාල පහසුකම්

smart phone තිබේ

උන්ට පෙන්නේ නැත

ළඟදී

5 G ය

මේ දෙක තියෙනව නම්

ලන්කානුවන්ට

කන්න බොන්න ඕනා නැත

ට්‍රම්ප් පරාද වී

උසාවි යන්න හිතවතුන් ගේ

හදවතට තට්ටු කර

සල්ලි ඉල්ලුවේ

අන්තර්ජාලය හරහාය

ඔහු $ million  300 ක් පමණ

සුමාන කීපයකින්

රැස්  කළේය

networking වැදගත්ය

දන්නා ලන්කානුවෙක් ළඟදී

අන්තර්ජාලයෙන් 

කොටි ගණනක්

එකතු කළේය 

ලන්කානුවන්ට

අන්තර් ප්‍රාන්ත සම්බන්ද කරන

high-speed පාරවල් තිබේ

කාර්  තිබේ

හාල් තිබේ වැඩි මිලට වුව 

තව ඕන නම්

චීනෙන්

ජපානෙන්

බුරුමෙන්

ගත හැක

high-speed train  

ගත හැක

ලංකානුවගේ

කඳ ලංකාවේ  මුත්

මනස සහ ක්ර්යා ඇමරිකන් ය

අහන music ඇමරිකන් ය

බලනනේ  video game ඇමරිකන් ය

කන්නේ mcdonald ය

බොන්නේ කෝක්ය

ලංකාව

නැති කරන්නට බැරිය

තියෙන තැනින්

අඟලක් වත්

හොල්ලන්නට බැරිය

JVP කාරයාට

පේන්නේ නැති

එක  පුදුමයක්ය

උගේ කරුමයටය 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress