රනිල් අගමැති වෙන බව කලින්ම කිව්වා – ඊලඟට වෙන්න යන දේ ගැන ප්‍රභල හෙළිදරව්වක්- Has Kjanakka brought curse on Rajapaksa family
Posted on May 13th, 2022

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress