Archive for May 30th, 2022

කොවිඩ් 19 අවසානය සහ ඩිජිටල් යටත්විජිතවාදය: උඩු යටිකුරු වූ ලොවක සයිබර් යුද ප්‍රතිමූර්තිය

Monday, May 30th, 2022

ආචාර්‍ය ධරණි රාජසිංහම් සේනානායක මානව ඉතිහාසයේ වූ විශාලතම මුදල් හුවමාරුව සිදු වී ඇත්තේ කොවිඩ් 19 වසංගත කාලය අතරතුර මුහුණු ආවරණ සහ පෞද්ගලික ආරක්ෂණ උපාංග සමඟ මෙන් ම මෙම කාලවකවානුවේ දී සෙසු ලෝකය දරිද්‍රතාවට පත් ව ඇති බව ද පෙනී යයි. එබැවින්, ඔක්ස්ෆම් සංවිධානය (Oxfam)  විසින් ‘Inequality Kills’ නමින් කොවිඩ් 19 වසංගතයේ ආර්ථික පිරිවැය සහ ගෝලීය […]

More >

අනෙක් සියල්ල කිරීමට පෙර අගමැතිවරයා විසින් දැන්  වහාම කළ යුතුව ඇති කාර්‍යභාරයන් කීපයක්

Monday, May 30th, 2022

සුදත් ගුණසේකර. මහනුවර. අනෙක් සියල්ලටම පෙර රනිල් වික්‍රමසින්හ අගමැතිවරයා විසින් දැන්  වහාම කළ යුතුව ඇත්තේ උද්ගතව ඇති අලුත්ම තත්වය යටතේ වියරු වැටුන රටේ ජනතාව පාර්ලිමේතුව, රජගෙදර සහ අරලියගහ මැදුරටද ගිනි තැබීමට පෙර වහාම නව දේශපාලන සන්ස්කෘතියකින් වැඩ ආරම්භ කොට  ඒ සියළු ව්‍යශනයන්ගෙන් රට බේරාගැනීම යයි  මම යෝජනා කරමි ඔහුගේ අතීත ක්‍රියාකාරකම් අනුව මෙවැනි අතිෂයින්ම අර්බුධ […]

More >

Grow More Food

Monday, May 30th, 2022

 Sugath Kulatunga The Prime Minister is predicting a severe famine by August this year and has proposed an urgent food production drive. There have been many such drives previously which fizzled out quickly. This time it could be different. There will be real hunger and it will not be possible to import food stuff from […]

More >

Changes to the electoral system – should we continue with the current proportional representation system?

Monday, May 30th, 2022

Jayantha Gonsalkorale CPA Christchurch, New Zealand Suggestions and recommendations have been made by the Sri Lanka Bar Association to settle the current stalemate and to bring normalcy to Sri Lanka. The country is in an abyss and the biggest losers are the innocent people whose livelihood is dependent on a daily wage and often do […]

More >

Khilafat: A Divine Promise

Monday, May 30th, 2022

By A. Abdul Aziz. ((Given below is an excerpt of the Friday Sermon delivered by Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Supreme Head of the world-wide Ahmadiyya Muslim Community in Islam, on 27 May 2022, at ‘Masjid Mubarak’, Islamabad, Tilford, U.K. gave a discourse on Understanding the True Essence of Khilafat Day. Ahmadiyya Head (Khalifa) His Holiness, Hazrat […]

More >

Lankan President announces crash plan to meet food crisis  

Monday, May 30th, 2022

By P.K.Balachandran Courtesy NewsIn.Asia Colombo, May 30: The Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa came out of his political shell on Monday, and using his Executive authority, announced a crash plan to meet the impending food crisis. He issued instructions to Agriculture Ministry officials to immediately launch a public-private partnership to ensure food security in the […]

More >

If you are selling loss making entities it should be parliament & not SriLankan Airlines” – NPP (Video)

Monday, May 30th, 2022

Courtesy Hiru News Former Member of the Provincial Council of the National People’s Power Samantha Vidyaratne says that it is not right for Air Lanka to make a loss and sell it as a solution. This was at a press conference held yesterday (29). Samantha Vidyaratne emphasizes that if all institutions are to be sold […]

More >

Economic crisis: MR, ministers, CBSL Governor, Dr.PBJ ignored IMF warnings

Monday, May 30th, 2022

By Shamindra Ferdinando Courtesy The Island It was disclosed before the Committee on Public Enterprises (COPE) yesterday (25), the then Prime Minister Mahinda Rajapaksa, who served as the Finance Minister, had been briefed, in March-April 2020, on the impending financial crisis of unprecedented magnitude, but he had chosen to ignore the dire warning. The parliamentary […]

More >

Attack on Opposition Leader at Galle Face goes uninvestigated

Monday, May 30th, 2022

By Norman Palihawadane Courtesy The Island Police said yesterday that no complaint had been made about an incident where Opposition and SJB leader Sajith Premadasa was attacked at Galle Face, on 09 May, and therefore they had not been able to conduct an investigation. Neither Police Headquarters nor the Fort Police Station had received any […]

More >

Gnanasara Thera visits Saudi Arabia to discuss religious extremism in SL

Monday, May 30th, 2022

Courtesy The Daily Mirror The Kingdom of Saudi Arabia had reportedly extended its support to mitigate religious extremism in Sri Lanka during a special meeting they had with Ven. Galagoda Aththe Gnanasara Thera, who made a recent visit to Saudi on a special invitation, the Daily Mirror learns. Gnanasara Thera who presently heads the Presidential […]

More >

Central Bank says open account suspension won’t cause huge shortages

Monday, May 30th, 2022

Courtesy The Daily Mirror Shrugging off concerns raised by various parties that the restrictions imposed on Open Account Payment Terms would lead to a large-scale shortage of essential food items, the Central Bank yesterday assured the public that it would ensure availability of foreign exchange through the banking system for the importation of essential goods, […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress